MPI-540-PV Sonel wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych z certyfikatem kalibracji

Opis

MPI-540-PV – skrócony opis ogólny

MPI-540-PV wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych Sonel wykonuje następujące pomiary:
– napięcie otwartego obwodu instalacji fotowoltaicznej
– prąd zwarciowy instalacji fotowoltaicznej
– rezystancja izolacji 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
– ciągłość prądem 200 mA
– rezystancja małym prądem
– impedancja pętli zwarcia / spodziewany prąd zwarciowy, pętli zwarcia bez wyzwalania RCD / spodziewany prąd zwarciowy, linii / spodziewany prąd zwarciowy
– wyłącznik RCD (mnożnik x1/2, x1, x2, x5, czas zadziałania, prąd wyłączenia, napięcie dotykowe, rezystancja uziemienia, test automatyczny)
– rezystancja uziemienia (w tym metodami 1- i 2-cęgową oraz rezystywność gruntu)
– test kolejności faz
– napięcie przemienne, częstotliwość
– prąd cęgowo TRMS
– moc czynna, bierna, pozorna, współczynnik mocy
– harmoniczne napięcia i prądu, współczynnik THD, współczynnik asymetrii
– natężenie oświetlenia (za pomocą opcjonalnej sondy luksometrycznej).

MPI-540-PV to niezwykle uniwersalny miernik, przeznaczony w szczególności do testów instalacji fotowoltaicznych. Przyrządem MPI-540-PV można wykonać komplet badań po stronie DC i AC zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62446. Mierząc parametry związane z instalacją fotowoltaiczną, przyrząd automatycznie przeliczy je do warunków odniesienia STC (Standard Test Conditions). Pomiary napięć, prądów oraz mocy po stronie AC i DC inwertera pozwolą zweryfikować jego sprawność. Zapis wyników w pamięci miernika MPI-540-PV umożliwi wykonanie raportu z przeprowadzonych badań w programie Sonel Pomiary Elektryczne.

MPI-540-PV – skrócony opis funkcji pomiarowych

Cechy szczególne i funkcje specjalne miernika MPI-540-PV:
 • MPI-540-PV: pomiary instalacji fotowoltaicznych zgodnie z normą PN-EN-62446
 • MPI-540-PV: raport z badań instalacji fotowoltaicznych po przeniesieniu danych do programu Sonel Pomiary Elektryczne
 • Trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektroenergetycznych – zaawansowana diagnostyka jakości zasilania
 • Odczyt danych bieżących parametrów sieci – natychmiastowa ocena badanego urządzenia
 • Parametry mierzone w klasie S normy PN-EN 61000-4-30 – duża dokładność pomiarów
 • Kalkulator strat energii – szybka diagnoza potencjalnych oszczędności
 • Pomiar wszystkich parametrów ochrony przeciwporażeniowej – jeden przyrząd zamiast kilku
 • Szybki pomiar pętli zwarcia z wyłącznikiem RCD bez wyzwalania (do kilku sekund) – oszczędność czasu
 • Autotesty – możliwość wykonywania automatycznych pomiarów w sekwencji – uproszczenie pomiarów
 • Szybka ścieżka od pomiarów do raportu – oszczędność czasu
 • Największy dotykowy panel na rynku (7”) – niezwykła ergonomia i łatwość obsługi
 • Wyjmowana karta microSD – łatwe zwiększenie pojemności pamięci
 • Akumulator Li-Ion – dłuższe działanie miernika.

MPI-540-PV – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 23 ± 2 °C,
– wilgotność względna 40 – 60 %.
Zalecany przez producenta okres wzorcowania miernika MPI-540-PV: 12 miesięcy.

Napięcie otwartego obwodu instalacji fotowoltaicznej  UOC
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,0 V … 1000 Vod 0,1 Vod ± (3 % w.m. + 2 cyfry)
Prąd zwarcia instalacji fotowoltaicznej ISC
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00 A … 20,00 A0,1 A± (3 % w.m. + 0,10 A)
Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Pomiar prądem 23/40 A – zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,13 … 1999,9 Ω (dla przewodu pomiarowego 1,2 m):
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,000 … 19,999 Ω0,001 Ω± (5 % m.v. + 30 cyfr)
20,00 …1 99,99 Ω0,01 Ω± (5 % m.v. + 30 cyfr)
200,0 … 1999,9 Ω0,1 Ω± (5 % m.v. + 30 cyfr)
 • napięcie nominalne: 95 … 270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95 … 440 V (dla ZL-L)
 • częstotliwość: 45 … 65 Hz
Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD
Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,50 … 1999 Ω
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00 … 19,99 Ω0,01 Ω± (6 % m.v. + 10 cyfr)
20,0 …1 99,9 Ω0,1 Ω± (6 % m.v. + 5 cyfr)
200 … 1999 Ω1 Ω± (6 % m.v. + 5 cyfr)
 • napięcie nominalne: 95 … 270 V
 • częstotliwość: 45 … 65 Hz

 

Pomiar rezystancji uziemienia RE metodą 3p i 4p

Zakres pomiarowy wg IEC 61557-5:
0,50 Ω … 1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 50 V
0,56 Ω … 1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 25 V

ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00 …9 ,99 Ω0,01 Ω± (2 % m.v. + 4 cyfry)
10,0 … 99,9 Ω0,1 Ω± (2 % m.v. + 3 cyfry)
100 … 999 Ω1 Ω± (2 % m.v. + 3 cyfry)
1,00 … 1,99 kΩ0,01 kΩ± (2 % m.v. + 3 cyfry)
 • prąd pomiarowy: 20 mA, sinusoidalny RMS 125 Hz (dla fn = 50 Hz) i 150 Hz (dla fn = 60 Hz)
 • blokowanie pomiaru przy napięciu zakłócającym UN > 24 V dla prądu różnicowego sinusoidalnego
 • maksymalna rezystancja elektrod pomocniczych 50 kΩ

 

Selektywny pomiar rezystancji uziemienia z cęgami (3p + cęgi)

Zakres pomiarowy wg IEC 61557-5: 1 Ω … 1,99 kΩ

ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω0,01 Ω± (2 % m.v. + 4 cyfry)
10,0 … 99,9 Ω0,1 Ω± (2 % m.v. + 4 cyfry)
100 … 999 Ω1 Ω± (2 % m.v. + 4 cyfry)
1,00 … 1,99 kΩ0,01 kΩ± (2 % m.v. + 4 cyfry)
 • pomiar z dodatkowymi cęgami prądowymi
 • zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A

 

Selektywny pomiar uziemienia z dwoma cęgami
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω0,01 Ω± (10 % m.v. + 4 cyfry)
10,0 …1 9,9 Ω0,1 Ω± (10 % m.v. + 4 cyfry)
20,0 … 99,9 Ω0,1 Ω± (20 % m.v. + 4 cyfry)
 • pomiar z cęgami nadawczymi i odbiorczymi
 • zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A

 

Pomiar rezystywności gruntu (ρ)
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00 … 9,99 Ω0,01 Ω± (2 % m.v. + 4 cyfry)
10,0 … 99,9 Ω0,1 Ω± (2 % m.v. + 4 cyfry)
100 … 999 Ω1 Ω± (2 % m.v. + 4 cyfry)
1,00 … 1,99 kΩ0,01 kΩ± (2 % m.v. + 4 cyfry)
 • pomiar metodą Wennera
 • możliwość ustawienia odległości w metrach lub stopach
 • wybór odległości 1 … 30 m (1 … 90 stóp)

 

Wskazania kolejności faz
 • wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
 • zakres napięć sieci UL-L: 100 … 500 V (45 … 65 Hz)
 • wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych
Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95 … 270 V):

Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)

Typ RCDKrotnośćZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
Ogólnego typu i krótkozwłoczny0,5*IΔn0 … 300 ms1 ms± (2 % w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Ogólnego typu i krótkozwłoczny1*IΔn0 … 300 ms1 ms± (2 % w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Ogólnego typu i krótkozwłoczny2*IΔn0 … 150 ms1 ms± (2 % w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Ogólnego typu i krótkozwłoczny5*IΔn0 … 40 ms1 ms± (2 % w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Selektywny0,5*IΔn0 … 500 ms1 ms± (2 % w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Selektywny1*IΔn0 … 200 ms1 ms± (2 % w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Selektywny2*IΔn0 … 200 ms1 ms± (2 % w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Selektywny5*IΔn0 … 150 ms1 ms± (2 % w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)
 • dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn: -8 … 0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0 … 8%

 

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)
Prąd nominalnyZakres pomiarowyRozdzielczośćPrąd pomiarowyBłąd podstawowy
10 mA3,3 … 10,0 mA0,1 mA0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn± 5 % IΔn
30 mA9,0 … 30,0 mA0,1 mA0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn± 5 % IΔn
100 mA33 … 100 mA1 mA0,3 x IΔn … 1,0 x IΔn± 5 % IΔn
300 mA90 … 300 mA1 mA0,3 x IΔn…1,0 x IΔn± 5 % IΔn
500 mA150 … 500 mA1 mA0,3 x IΔn…1,0 x IΔn± 5 % IΔn
1000 mA330 … 1000 mA1 mA0,3 x IΔn…1,0 x IΔn± 5 % IΔn
 • możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)

 

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A)
Prąd nominalnyZakres pomiarowyRozdzielczośćPrąd pomiarowyBłąd podstawowy
10 mA3,5 … 20,0 mA0,1 mA0,35 x IΔn … 2,0 x IΔn± 10 % IΔn
30 mA10,5 … 42,0 mA0,1 mA0,35 x IΔn …1 ,4 x IΔn± 10 % IΔn
100 mA35 … 140 mA1 mA0,35 x IΔn …1 ,4 x IΔn± 10 % IΔn
300 mA105 … 420 mA1 mA0,35 x IΔn … 1,4 x IΔn± 10 % IΔn
500 mA175 … 700 mA1 mA0,35 x IΔn … 1,4 x IΔn± 10 % IΔn
 • możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu

 

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)
Prąd nominalnyZakres pomiarowyRozdzielczośćPrąd pomiarowyBłąd podstawowy
10 mA2,0 … 20,0 mA0,1 mA0,2 x IΔn … 2,0 x IΔn± 10 % IΔn
30 mA6 … 60 mA1 mA0,2 x IΔn … 2,0 x IΔn± 10 % IΔn
100 mA20 … 200 mA1 mA0,2 x IΔn … 2,0 x IΔn± 10 % IΔn
300 mA60 … 600 mA1 mA0,2 x IΔn … 2,0 x IΔn± 10 % IΔn
500 mA100 … 1000 mA1 mA0,2 x IΔn … 2,0 x IΔn± 10 % IΔn
 • możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu
 • IΔn – wartość znamionowego prądu różnicowego

 

Pomiar rezystancji izolacji 

Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2:

 • dla Un = 50 V: 50 kΩ … 250 MΩ
 • dla Un = 100 V: 100 kΩ … 500 MΩ
 • dla Un = 250 V: 250 kΩ … 999 MΩ
 • dla Un = 500 V: 500 kΩ … 2 GΩ
 • dla Un = 1000 V: 1 MΩ … 4,99 G
Zakres *)RozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00 … 1999 kΩ1 kΩ±(3 % m.v. + 8 cyfry)
2,00 … 19,99 MΩ0,01 MΩ±(3 % m.v. + 8 cyfry)
20,0 … 199,9 MΩ0,01 MΩ±(3 % m.v. + 8 cyfry)
200 … 999 MΩ1 MΩ±(3 % m.v. + 8 cyfry)
1,00 … 4,99 GΩ0,01 GΩ±(4 % m.v. + 6 cyfr)
5 … 9,99 Ω0,01 GΩniespecyfikowany

*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia

 

Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mA
Zakres pomiarowy wg IEC 61557-4: 0,12…400 Ω
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00…19,99 Ω0,01 Ω±(2% m.v. + 3 cyfry)
20,0…199,9 Ω0,1 Ω±(2% m.v. + 3 cyfry)
200…400 Ω1 Ω±(2% m.v. + 3 cyfry)
 • napięcie na otwartych zaciskach: 4…9 V
 • prąd wyjściowy przy R<2 Ω: min. 200 mA
 • automatyczna kalibracja przewodów pomiarowych
 • pomiary dla obu polaryzacji prądu
Pomiar natężenia oświetlenia
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,1…99,9 lx0,1 lx±(5% m.v. + 2 cyfry)
100…999 lx1 lx±(5% m.v. + 2 cyfry)
1,00…9,99 klx0,01 klx±(5% m.v. + 2 cyfry)
10,0…19,9 klx0,1 klx±(5% m.v. + 2 cyfry)
 • pomiar w luksach (lx) lub stopokandelach (fc)

 

Trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektrycznych

Przyrząd przewidziany jest do pracy w sieciach:

 • o częstotliwości znamionowej 50/60 Hz
 • o napięciach znamionowych:
  • 64/110 V
  • 110/190 V
  • 115/200 V
  • 127/220 V
  • 220/380 V
  • 230/400 V
  • 240/415 V
  • 254/440 V
  • 290/500 V
 • prądu stałego

Układy obsługiwanych sieci:

 • jednofazowy
 • dwufazowy ze wspólnym N
 • trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N
 • trójfazowy trójkąt
Parametry analizatora:
ParametrZakres pomiarowyMaksymalna rozdzielczośćBłąd podstawowy
Napięcie przemienne (TRMS)0,0 … 500 V0,01 % Unom± 0,5 % Unom
Prąd przemienny TRMSw zależności od cęgów*0,01 % Inom±2 % w.m. jeśli w.m. ≥ 10 % Inom

± 2 % Inom jeśli w.m. < 10 % Inom
(błąd nie uwzględnia błędu cęgów)

Częstotliwość40,00 … 70,00 Hz0,01 Hz± 0,05 Hz
Moc czynna, bierna, pozorna i odkształceniaw zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi)do czterech miejsc po przecinkuw zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi)
Energia czynna, bierna i pozornaw zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi)do czterech miejsc po przecinkujak błąd mocy
cosφ i współczynnik mocy (PF)0,00 … 1,000,01± 0,03
HarmoniczneNapięcietaki sam jak napięcia przemiennego True RMStaka sama jak napięcia przemiennego True RMS± 5 % w.m. jeśli w.m. ≥ 3 % Unom

±0,15 % Unom jeśli w.m. < 3 % Unom

HarmonicznePrądtaki sam jak napięcia przemiennego True RMStaka sama jak napięcia przemiennego True RMS± 5 % w.m. jeśli w.m. ≥ 10 % Inom

± 0,5 % Inom jeśli w.m. < 10 % Inom

THDNapięcie0.0 … 100.0% (względem wartości skutecznej)0,1 %± 5 %
THDPrąd0.0 … 100.0% (względem wartości skutecznej)0,1 %± 5 %
Współczynnik asymetriiNapięcie oraz prąd0,0 … 10,0%0,1 %± 0,15 % (błąd bezwzględny)
* Cęgi F-1A, F-2A, F-3A: 0 .. 3000 A (10000 Ap-p)
* Cęgi C-4A: 0 .. 1000 A (3600 Ap-p)*Cęgi C-5A: 0..1000 A (3600 Ap-p)
* Cęgi C-6A: 0 .. 10 A (36 Ap-p)
* Cęgi C-7A: 0 … 100 A (360 Ap-p)

 

Parametry analizatora (cd):
Cęgi MPI-540-PVC-4A

WACEGC4AOKR

C-5A

WACEGC5AOKR

C-6A

WACEGC6AOKR

Prąd znamionowy1000 A AC1000 A AC
1400 A DC
0 A AC
Maks. prąd przeciążeniowy1200 A AC1000 A AC
3000 A DC
20 A AC
Minimalny prąd możliwy do pomiaru100 mA500 mA10 mA
Częstotliwość30 Hz … 10 kHzDC … 5 kHz40 Hz … 10 kHz
Poziom sygnału wyjściowego1 mV / 1 A1 mV / 1 A100 mV / 1 A
Maks. średnica mierzonego przewodu52 mm39 mm20 mm
Minimalna dokładność podstawowa≤ 0,5 %≤1,5 %≤ 1 %
Zasilanie bateryjne+
Długość przewodu2,2 m2,2m2,2 m
Kategoria pomiarowaIV 300 VIV300 VIV300 V

 

Parametry analizatora (cd):
Cęgi MPI-540-PVC-7A

WACEGC7AOKR

F-1A

WACEGF1AOKR

F-2A

WACEGF2AOKR

F-3A

WACEGF3AOKR

Prąd znamionowy100 A AC3000 A AC3000A AC3000 A AC
Maks. prąd przeciążeniowy100 A AC10 kA AC10kA AC10 kA AC
Minimalny prąd możliwy

do pomiaru

20 mA1 A1A1 A
Częstotliwość40 Hz … 1 kHz40 Hz … 10 kHz40 Hz … 10 kHz40 Hz … 10 kHz
Poziom sygnału wyjściowego500 mV / 1A38,8 μV / 1 A38,8μV / 1A38,8 μV/ 1A
Maks. średnica

mierzonego przewodu

24 mm360 mm235 mm120 mm
Minimalna dokładność

podstawowa

0,5 %1 %1%1 %
Zasilanie bateryjne
Długość przewodu3 m2.2 m2,2m2,2m
Kategoria pomiarowaIII 300 VIV 600 VIV600 VIV 600 V

MPI-540-PV – cechy dodatkowe

Rodzaj izolacji wg PN-EN 61010-1 i IEC 61557: podwójna
Kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010-2-030: IV 300V, III 500V, II 1000 V DC
Stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP51(z zamkniętą zaślepką gniazd)
Zasilanie miernika Li-Ion 11,1 V 3,4 Ah 37,7 Wh
Parametry zasilacza ładowarki akumulatorów: 12 V DC / 2,5 A 100 V … 240 V, 50 Hz … 60 Hz (sieć)
Wymiary miernika: 288 mm x 223 mm x 75 mm
Masa miernika z akumulatorami: ok. 2,5 kg
Temperatura przechowywania: -20 °C … +60 °C
Zakres temperatury pracy: 0 °C … +45 °C
Zakres temperatur pozwalający na rozpoczęcie ładowania akumulatora: +10 °C … +40 °C
Temperatury, przy których przerywane jest ładowanie akumulatora: <+5 °C i ≥ +50 °C
Wilgotność względna otoczenia: 20 % … 90 %
Temperatura odniesienia: +23 °C ± 2 °C
Wilgotność odniesienia: 40 % … 60 %
Wysokość n.p.m: < 2000 m
Czas do Auto-OFF: 2 min, 5min lub wyłączony
Ilość pomiarów Z lub RCD (dla akumulatora): > 3000 (6 pomiarów / minutę)
Ilość pomiarów RISO lub R (dla akumulatora): > 1000 s)
Czas rejestracji (dla akumulatora): 16 h
Wyświetlacz: kolorowy LCD TFT, dotykowy 800 x 480 pikseli, przekątna 7”
Pamięć wyników pomiarów: nieograniczona
Pamięć rejestratora: nieograniczona
Transmisja wyników: interfejs USB
Standard jakości: opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001
Przyrząd spełnia wymagania normy IEC 61557
Wyrób spełnia wymagania EMC (odporność dla środowiska przemysłowego) wg norm PN-EN 61326-1 i PN-EN 61326-2-2

MPI-540-PV – wyposażenie standardowe

adapter WS-03 wyzwalający pomiar (wtyk UNI-Schuko)(kat.III 300V) – WS-03 – WAADAWS03
przewody 1.2 m w kat.III 1000 V zakończone wtykami bananowymi – 4 szt.: żółty – WAPRZ1X2YEBB, czerwony – WAPRZ1X2REBB niebieski – WAPRZ1X2BUBB , czarny z oznacznikiem N– WAPRZ1X2BLBBN
przewód do pomiaru uziemień na szpuli (wtyki bananowe): 15 m niebieski – WAPRZ015BUBBSZ 30 m czerwony – WAPRZ030REBBSZ
przewód do transmisji, zakończony wtykami USB – WAPRZUSB
krokodylek 1 kV 20 A (kat. III 1000V) – 4 szt.: żółty K02 – WAKROYE20K02
czerwony K02 – WAKRORE20K02 niebieski K02 – WAKROBU20K02
czarny K02 – WAKROBL20K02
sonda ostrzowa z gniazdem bananowym (kat.III 1000 V) – 3 szt.: żółta – WASONYEOGB1, czerwona – WASONREOGB1, niebieska – WASONBUOGB1
sonda 30 cm do wbijania w grunt –2 szt. – WASONG30
adapter do złączki szynowej z gwintem M4/M6 – komplet 4 szt (do złączki szynowej z gwintem M4 i M6) – WAADAM4M64
zasilacz do ładowania akumulatorów Z7 – WAZASZ7
przewód do ładowania akumulatorów (wtyk IEC C13, 230 V) – WAPRZLAD230
przewód do ładowania z gniazda zapalniczki samochodowej – WAPRZLAD12SAM
futerał na miernik i akcesoria – WAFUTL2
szelki do miernika (długie 1.5 m i krótkie 30 cm) – WAPOZSZEKPL
pojemnik z akumulatorem Li-Ion 11,1 V 3,4 Ah – WAAKU15
karta microSD 4 GB
cęgi elastyczne F-3A o prądzie do 3 kA AC (Ø120 mm) – 3 szt. – WACEGF3AOKR
adapter PVM-1 –WAADAPVM1
cęgi pomiarowe C-PV  – WACEGCPVOKR
adapter MC4-gniazda bananowe (komplet) – WAADAMC4
adapter do cęgów C-PV – WAADACPV
futerał na akcesoria PV – WAFUTM13
instrukcja obsługi
certyfikat kalibracji producenta
karta gwarancyjna

MPI-540-PV – wyposażenie dodatkowe

Adapter EVSE-01 – WAADAEVSE01 (pomiary stacji ładowania pojazdów elektrycznych
Adapter WS-04 (wtyk kątowy UNI-Schuko)(bez wyzwalania) – WAADAWS04
Sonda ostrzowa czerwona 1 kV (2 m rozkładana, gn. bananowe) – WASONSP2M
Adapter AutoISO-1000c do automatycznego pomiaru rezystancji izolacji przewodów wielożyłowych – WAADAAISO10C
Sonda do pomiaru rezystancji podłóg i ścian PRS-1 – WASONPRS1PL
Przewód czerwony 1kV (wtyki bananowe) wersja 5 / 10 / 20 m – WAPRZ005REBB / WAPRZ010REBB /WAPRZ020REBB
Przewód do pomiaru uziemień na szpuli (wtyki bananowe): 25 m niebieski – WAPRZ025BUBBSZ; 50 m żółty – WAPRZ050YEBBSZ
Sonda 80 cm do wbijania w grunt – WASONG80
Futerał L-3 – WAFUTL3
Adaptery do gniazd trójfazowych:
– 16 A: wersja pięcioprzewodowa AGT-16P – WAADAAGT16P; wersja czteroprzewodowa AGT-16C – WAADAAGT16C
– 32 A: wersja pięcioprzewodowa AGT-32P – WAADAAGT32P; wersja czteroprzewodowa AGT-32C – WAADAAGT32C
– 63 A: wersja pięcioprzewodowa AGT-63P – WAADAAGT63P
Adapter do gniazd przemysłowych jednofazowych: AGT-16T 16 A – WAADAAGT16T; AGT-32T 32 A – WAADAAGT32T
Sonda luksomierza LP-1 z wtykiem WS06, klasa B, rozdzielczość od 0,1 lx: komplet z adapterem WS-06 – WAADALP1KPL; tylko sonda z wtykiem PS/2 – WAADALP1
LP-10B sonda luksomierza z wtykiem WS-06, klasa B, rozdzielczość od 0,01 lx: komplet z adapterem WS-06 – WAADALP10BKPL, tylko sonda z wtykiem PS/2 – WAADALP10B
Sonda luksomierza LP-10A z wtykiem WS-06, klasa A, rozdzielczość od 0,001 lx: komplet z adapterem WS-06 – WAADALP10AKPL, tylko sonda z wtykiem PS/2 – WAADALP10A
WS-06 adapter z gniazdem PS/2 – WAADAWS06
AZ-2 adapter zasilania (wtyk IEC C7 / bananki) – WAADAAZ2
TWR-1J adapter do testowania wyłączników RCD – WAADATWR1J
Program do tworzenia protokołów pomiarowych „SONEL Pomiary Elektryczne” – WAPROSONPE6
Symulator kabla CS-1 – WAADACS1

Cęgi pomiarowe:

N-1 cęgi pomiarowe do pomiaru uziemień – WACEGN1BB
C-3 cęgi pomiarowe (fi 52 mm) do pomiaru uziemień – WACEGC3OKR
C-4A cęgi pomiarowe (fi 52 mm) 1000 A AC do rejestratora mocy – WACEGC4AOKR
C-5A cęgi pomiarowe (fi 39mm) 1000 A AC/DC do rejestratora mocy – WACEGC5AOKR
C-6A cęgi pomiarowe (fi 20 mm) 10 A AC do rejestratora mocy – WACEGC6AOKR
C-7A cęgi pomiarowe (fi 24 mm) 100 A AC do rejestratora mocy – WACEGC7AOKR
Cęgi elastyczne do rejestratora mocy (3000A AC): F-1A Ø40 cm – WACEGF1AOKR; F-2A Ø25 cm – WACEGF2AOKR

MPI-540-PV – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MPI-540-PV Sonel wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych z certyfikatem kalibracji”

Może Cię również zainteresować…