MPI-540-PV Solar Start Sonel wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych z zestawem do pomiaru nasłonecznienia, z certyfikatem kalibracji

Opis

MPI-540-PV Solar Start – skrócony opis ogólny

MPI-540-PV Solar Start wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych Sonel wykonuje następujące pomiary:
– napięcie otwartego obwodu instalacji fotowoltaicznej
– prąd zwarciowy instalacji fotowoltaicznej
– rezystancja izolacji 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
– ciągłość prądem 200 mA
– rezystancja małym prądem
– impedancja pętli zwarcia / spodziewany prąd zwarciowy, pętli zwarcia bez wyzwalania RCD / spodziewany prąd zwarciowy, linii / spodziewany prąd zwarciowy
– wyłącznik RCD (mnożnik x1/2, x1, x2, x5, czas zadziałania, prąd wyłączenia, napięcie dotykowe, rezystancja uziemienia, test automatyczny)
– rezystancja uziemienia (w tym metodami 1- i 2-cęgową oraz rezystywność gruntu)
– test kolejności faz
– napięcie przemienne, częstotliwość
– prąd cęgowo TRMS
– moc czynna, bierna, pozorna, współczynnik mocy
– harmoniczne napięcia i prądu, współczynnik THD, współczynnik asymetrii
– natężenie oświetlenia (za pomocą opcjonalnej sondy luksometrycznej)
– irradiancja
– temperatura
– kąt nachylenia
– kierunek położenia (kompas).

Sonel MPI-540-PV Start nie jest wyposażony w 3 szt. giętkich cęgów prądowych 3-F.

MPI-540-PV Solar Start- cechy szczególne i funkcje specjalne

MPI-540-PV Solar Start to zaawansowane narzędzie stworzone w szczególności do pomiarów parametrów instalacji fotowoltaicznych. Z pomocą jednego urządzenia możliwe jest wykonanie całego szeregu badań po stronie DC i AC zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62446. Ponadto Sonel MPI-540-PV Solar Start służy również do przeprowadzania wszystkich pomiarów służących do określenia stanu bezpieczeństwa domowych, jak i przemysłowych instalacji elektrycznych. Prezentowany miernik to urządzenie o zaawansowanych możliwościach, dedykowane specjalistom działającym w branży instalacyjnej oraz elektrycznej.

W trakcie pomiaru parametrów instalacji fotowoltaicznej, miernik automatyczne przelicza parametry do warunków odniesienia STC (Standard Test Conditions). Pomiary napięć, prądów oraz mocy po stronie AC i DC inwertera pozwolą zweryfikować jego sprawność. Po przeniesieniu danych zachowanych w pamięci miernika do programu Sonel PE6, możliwe jest wygenerowanie raportu z badań parametrów instalacji fotowoltaicznych.

Z myślą o automatyzacji pomiarów, miernik Sonel MPI-540-PV Solar Start został dodatkowo wzbogacony o funkcję badania wyłączników różnicowoprądowych w trybie Auto. Przyrząd posiada również wstępnie zaprogramowane przez producenta sekwencje pomiarowe (tzw. autotesty), które można w razie potrzeby rozbudowywać o własne sekwencje. Możliwości oraz funkcjonalność miernika dodatkowo powiększy opcjonalny adapter AutoISO-1000C, który umożliwia wykonanie w sposób automatyczny pomiarów rezystancji izolacji przewodów 3-, 4-, oraz 5-żyłowych.

Wchodzący w skład zestawu niewielki miernik IRM-1 jest niezastąpiony podczas badań instalacji PV. Mierząc wartości nasłonecznienia oraz temperaturę paneli i otoczenia, dostarcza niezbędnych danych do przeliczenia wyników na warunki STC. Wbudowany rejestrator z pamięcią 5000 rekordów umożliwia wykorzystanie przyrządu jako narzędzia w procesie projektowania instalacji PV, a także do diagnozowania problemów z zacienieniem paneli.

MPI-540-PV Solar Start – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 23 ± 2 °C,
– wilgotność względna 40 – 60 %.
Zalecany przez producenta okres wzorcowania miernika: 12 miesięcy.

MPI-540-PV Solar Start | Specyfikacja – parametry instalacji elektrycznych
Funkcje pomiaroweZakres pomiarowyZakres wyświetlaniaRozdzielczośćDokładność
Impedancja pętli zwarcia
Pętla zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L0,13 Ω…1999,9 Ω wg IEC 615570,00 Ω…1999 Ωod 0,01 Ω±(5% w.m. + 30 cyfr)
Pętla zwarcia ZL-PE w trybie RCDod 0,50 Ω…1999 Ω wg IEC 615570,00 Ω…1999 Ωod 0,01 Ωod ±(6% w.m. + 5 cyfr)
Pomiary parametrów wyłączników RCD
Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA prąd pomiarowy 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn
RCD ogólnego typu i krótkozwłoczny0 ms…300 ms0 ms…300 ms1 msod ±(2% w.m. + 2 cyfry)
RCD selektywny0 ms…500 ms0 ms…500 ms1 msod ±(2% w.m. + 2 cyfry)
Pomiar prądu zadziałania RCD IA prąd pomiarowy 0,2 IΔn…2,0 IΔn
dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)3,3 mA…1000 mA3,3 mA…1000 mAod 0,1 mA±5% IΔn
dla prądu różnicowego 1-kierunkowego oraz 1-kierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A)3,5 mA…700 mA3,5 mA…700 mAod 0,1 mA±10% IΔn
dla prądu różnicowego stałego (typ B)2,0 mA…1000 mA2,0 mA…1000 mAod 0,1 mA±10% IΔn
Rezystancja uziemienia
Metoda 3- i 4-przewodowaod 0,50 Ω…1,99 kΩ wg IEC 61557-50,00 Ω…1,99 kΩod 0,01 Ωod ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Metoda 3-przewodowa + cęgi0,00 Ω…1,99 kΩ0,00 Ω…1,99 kΩod 0,01 Ωod ±(2% w.m. + 4 cyfry)
Metoda 2-cęgowa0,00 Ω…99,9 kΩ0,00 Ω…99,9 kΩod 0,01 Ωod ±(10% w.m. + 4 cyfry)
Rezystywność gruntu
0,0 Ω m…99,9 kΩm0,0 Ωm…99,9 kΩmod 0,1 ΩmZależna od dokładności pomiaru RE
Rezystancja izolacji
Napięcie pomiarowe 50 V50 kΩ…250 MΩ wg IEC 61557-20 kΩ…250 MΩod 1 kΩod ±(3% w.m. + 8 cyfr)
Napięcie pomiarowe 100 V100 kΩ…500 MΩ wg IEC 61557-20 kΩ…500 MΩod 1 kΩod ±(3% w.m. + 8 cyfr)
Napięcie pomiarowe 250 V250 kΩ…999 MΩ wg IEC 61557-20 kΩ…999 MΩod 1 kΩod ±(3% w.m. + 8 cyfr)
Napięcie pomiarowe 500 V500 kΩ…2,00 GΩ wg IEC 61557-20 kΩ…2,00 GΩod 1 kΩod ±(3% w.m. + 8 cyfr)
Napięcie pomiarowe 1000 V1000 kΩ…4,99 GΩ wg IEC 61557-20 kΩ…9,99 GΩod 1 kΩod ±(3% w.m. + 8 cyfr)
Rezystancja przewodów ochronnych i wyrównawczych
Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem ±200 mA0,12 Ω…400 Ω wg IEC 61557-40,00 Ω…400 Ωod 0,01 Ω±(2% w.m. + 3 cyfry)
Pomiar rezystancji małym prądem0,0 Ω…1999 Ω0,0 Ω…1999 Ωod 0,1 Ω±(3% w.m. + 3 cyfry)
Natężenie oświetlenia
Pomiar w luksach (lx)0 lx…399,9 klx0 lx…399,9 klxod 0,001 lxod ±(2% w.m. + 5 cyfr)
Pomiar w stopokandelach (fc)0 fc…39,99 kfc0 fc…39,99 kfcod 0,001 fcod ±(2% w.m. + 5 cyfr)
Wskazania kolejności faz
zgodna, przeciwna, napięcie UL-L: 95 V…500 V (45 Hz…65 Hz)

„w.m” – wartość mierzona

 

MPI-540-PV Solar Start | Specyfikacja – rejestrator 3-fazowy

Przyrząd przewidziany jest do pracy w sieciach:

 • o częstotliwości znamionowej 50/60 Hz
 • o napięciach znamionowych: 64/110 V, 110/190 V, 115/200 V, 127/220 V, 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 254/440 V, 290/500 V
 • prądu stałego

Układy obsługiwanych sieci:

 • jednofazowy
 • dwufazowy ze wspólnym N
 • trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N
 • trójfazowy trójkąt
ParametrZakres pomiarowyMaksymalna rozdzielczośćDokładność
Napięcie przemienne (TRMS)0,0…500 V0,01% Unom±0,5% Unom
Prąd przemienny TRMSw zależności od cęgów*0,01% Inom±2% w.m. jeśli w.m. ≥ 10% Inom, ±2% Inom  jeśli w.m. < 10% Inom (błąd nie uwzględnia błędu cęgów)
Częstotliwość40,00…70,00 Hz0,01 Hz±0,05 Hz
Moc czynna, bierna, pozorna i odkształceńw zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi)4 cyfry znaczącew zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi)
Energia czynna, bierna i pozornaw zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi)4 cyfry znaczącejak błąd mocy
cosφ i współczynnik mocy (PF)0,00…1,000,01±0,03
Harmoniczne
Napięcietaki sam jak napięcia przemiennego True RMStaka sama jak napięcia przemiennego True RMS±5% w.m. jeśli w.m. ≥ 3% Unom, ±0,15% Unom jeśli w.m. < 3% Unom
Prądtaki sam jak prądu przemiennego True RMStaka sama jak prądu przemiennego True RMS±5% w.m. jeśli w.m. ≥ 10% Unom, ±0,5% Unom jeśli w.m. < 10% Unom
THD
Napięcie0,0…100.0% (względem wartości skutecznej)0,1%±5%
Prąd0,0…100.0% (względem wartości skutecznej)0,1%±5%
Współczynnik asymetrii0,0…10,0%0,1%±0,15% (błąd bezwzględny)

*

 • Cęgi F-1A, F-2A, F-3A: 0…3000 A AC (10 000 Ap-p)
 • Cęgi C-4A: 0…1000 A AC (3600 Ap-p)
 • Cęgi C-5A: 0…1000 A AC/DC (3600 Ap-p)
 • Cęgi C-6A: 0..10 A AC (36 Ap-p)
 • Cęgi C-7A: 0…100 A AC (360 Ap-p)

 

MPI-540-PV Solar Start| Pomiar prądu przemiennego (True RMS) przy użyciu cęgów 
C-4AC-5AC-6AC-7AF-1AF-2AF-3A
Prąd znamionowy1000 A AC1000 A AC
1400 A DC
10 A AC100 A AC3000 A AC3000 A AC3000 A AC
Częstotliwość30 Hz…10 kHzDC…5 kHz40 Hz…10 kHz40 Hz…1 kHz40 Hz…10 kHz40 Hz…10 kHz40 Hz…10 kHz
Maks. średnica mierzonego przewodu52 mm39 mm20 mm24 mm380 mm250 mm140 mm
Minimalna dokładność podstawowa≤0,5%≤1,5%≤1%0,5%1%1%1%
Zasilanie bateryjne
Długość przewodu2,2 m2,2 m2,2 m3 m2,5 m2,5 m2,5 m
Kategoria pomiarowaIV 300 VIV 300 VIV 300 VIII 300 VIV 600 VIV 600 VIV 600 V
Stopień ochrony obudowyIP40IP40IP40IP40IP67IP67IP67

MPI-540-PV Solar Start | Specyfikacja – parametry instalacji fotowoltaicznych

Funkcje pomiaroweZakres wyświetlaniaRozdzielczośćDokładność
Napięcie otwartego obwodu UOC0,0 Ω…1000 VOD 0,1 Vod ±(3% w.m. + 2 cyfry)
Prąd zwarcia ISC0,00 Ω…20,00 A0,1 A±(3% w.m. + 0,10 A)
IRM-1 | Specyfikacja
ParametrZakres pomiarowyZakres wyświetlaniaRozdzielczośćDokładność
Irradiancja
Pomiar w W/m2100 W/m2 …1400 W/m20 W/m2 …1400 W/m21 W/m2±(5% w.m. + 2 cyfry)
Pomiar w BTU/ft2 h32 BTU/ft2 h…444 BTU/ft2 h0 BTU/ft2 h…444 BTU/ft2 h1 BTU/ft2 h±(5% w.m. + 2 cyfry)
Temperatura PV i otoczenia
Pomiar w °C-20,0°C…100,0°C-20,0°C…100,0°C0,1°C±(1% w.m. + 5 cyfr)
Pomiar w °F-4,0°F…212,0°F4,0°F…212,0°F0,1°F±(1% w.m. + 5 cyfr)
Kąt nachylenia-90°…+90°-90°…+90°±2°
Kierunek położenia – kompas0°…360°0°…360°±5°

„w.m” – wartość mierzona

 

MPI-540-PV Solar Start – cechy dodatkowe

Kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010 IV 300 V, III 500 V
MPI-540-PV | II 1000 V DC
Stopień ochrony IP51
Rodzaj izolacji wg PN-EN 61010-1 i IEC 61557 podwójna
Wymiary miernika: 288 mm x 223 mm x 75 mm
Masa miernika: około 2.5 kg
Temperatura pracy 0 … +45 °C
Temperatura przechowywania -20 … +60 °C
Wilgotność względna: 20 … 90 %
Pamięć wyników pomiarów nieograniczona
Transmisja wyników USB 2.0
Standard jakości – opracowanie, projekt i produkcja ISO 9001
Wyrób spełnia wymagania EMC (emisja dla środowiska przemysłowego) wg norm PN-EN 61326-1, PN-EN 61326-2-2

MPI-540-PV Solar Start – wyposażenie standardowe

Zestaw do pomiaru nasłonecznienia (miernik nasłonecznienia i temperatury IRM-1 + zestaw montażowo-pomiarowy do IRM-1 + zasilacz Z-24 + adapter USB do transmisji danych LoRa + futerał M-14)  WMPLIRM1MPI1
Adapter PVM-1 WAADAPVM1
Adapter MC4-gniazda bananowe (komplet) WAADAMC4
Przewód Uni-Schuko z wyzwalaniem pomiaru (CAT III 300 V) WAADAWS03
Cęgi pomiarowe C-PV WACEGCPVOKR
Adapter do cęgów C-PV WAADACPV
Przewód 1.2 m (wtyki bananowe) czarny / czerwony / niebieski / żółty WAPRZ1X2BLBBN / WAPRZ1X2REBB / WAPRZ1X2BUBB / WAPRZ1X2YEBB
Krokodylek 1 kV 20 A czarny / czerwony /niebieski / żółty WAKROBL20K01 / WAKRORE20K02 / WAKROBU20K02 / WAKROYE20K02
Sonda ostrzowa 1 kV (gniazdo bananowe) czerwona / niebieska / żółta WASONREOGB1 / WASONBUOGB1 / WASONYEOGB1
Przewód pomiarowy 15 m na szpuli do pomiaru uziemień
Przewód pomiarowy 30 m na szpuli do pomiaru uziemień WAPRZ030REBBSZ
Sonda 30 cm do wbijania w grunt WASONG30
Adapter do złączy szynowej z gwintem M4/M6 (zestaw 4 szt.) WAADAM4M64
Przewód interfejsu USB WAPRZUSB
Karta microSD 4 GB WAPOZMSD4
Przewód do zasilania 230 V (wtyk IEC C7) WAPRZLAD230
Zasilacz do mierników (typ Z-7) WAZASZ7
Przewód do ładowania akumulatora z gniazda samochodowego WAPRZLAD12SAM
Pojemnik z akumulatorem Li-Ion 11.1 V 3 4 Ah WAAKU15
Szelki do miernika (typ L-2) WAPOZSZEKPL
Futerał M-13 WAFUTM13
Futerał L-2 WAFUTL2
Certyfikat kalibracji producenta

MPI-540-PV Solar Start– wyposażenie dodatkowe

Adapter WS-04 (wtyk kątowy UNI-Schuko) WAADAWS04
Przewód do pomiaru pętli zwarcia (wtyki bananowe) 5 m / 10 m / 20 m WAPRZ005REBB WAPRZ010REBB WAPRZ020REBB
Przewód pomiarowy na szpuli do pomiaru uziemień 25 m / 50 m WAPRZ025BUBBSZ WAPRZ050YEBBSZ
Sonda luksomierza LP-1 z wtykiem WS06 komplet WAADALP1KPL; tylko sonda z wtykiem miniDIN-4P WAADALP1; tylko adapter WS-06
z gniazdem miniDIN-4P WAADAWS06
Sonda luksomierza LP-10B z wtykiem WS-06 komplet WAADALP10BKPL; tylko sonda z wtykiem miniDIN-4P WAADALP10B; tylko adapter WS-06 z gniazdem miniDIN-4P WAADAWS06
Sonda luksomierza LP-10A z wtykiem WS-06 komplet WAADALP10AKPL; tylko sonda z wtykiem miniDIN-4P WAADALP10A; tylko adapter WS-06 z gniazdem miniDIN-4P WAADAWS06
Adapter AutoISO-1000C do automatycznego pomiaru rezystancji izolacji przewodów wielożyłowych WAADAAISO10C
Adapter EVSE-01 do testów stacji ładowania pojazdów elektrycznych WAADAEVSE01
Cęgi nadawcze N-1 (ø 52 mm, zawierają przewód dwużyłowy) WACEGN1BB
Cęgi pomiarowe C-3 (Ø 52 mm) WACEGC3OKR
Twarda walizka na cęgi WAWALL2
Cęgi pomiarowe:

– C-7A (Ø 24 mm) 100 A AC WACEGC7AOKR
– C-5A (Ø 39 mm) 1000 A AC/DC WACEGC5AOKR
– C-6A (Ø 20 mm) 10 A AC WACEGC6AOKR
– C-4A (Ø 52 mm) 1000 A AC WACEGC4AOKR
Cęgi elastyczne F-2A (Ø 235 mm) WACEGF2AOKR

Cęgi elastyczne F-3A (Ø 120 mm) WACEGF3AOKR
Adapter gniazd trójfazowych 16 A / 32 A WAADAAGT16C
WAADAAGT32C Adapter gniazd trójfazowych 16 A / 32 A WAADAAGT16P WAADAAGT32P
Adapter gniazd przemysłowych 16 A / 32 A WAADAAGT16T WAADAAGT32T
Adapter gniazd trójfazowych 63 A WAADAAGT63P
Cęgi elastyczne F-1A (Ø 360 mm) WACEGF1AOKR
Sonda 80 cm do wbijania w grunt WASONG80V2
Zacisk imadełkowy (wtyk bananowy) WAZACIMA1
Futerał L-3 (na sondy 80 cm)

Świadectwo wzorcowania z akredytacją

MPI-540-PV Solar Start – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MPI-540-PV Solar Start Sonel wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych z zestawem do pomiaru nasłonecznienia, z certyfikatem kalibracji”

Może Cię również zainteresować…