MPI-540-PV Solar Sonel wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych z cęgami elastycznymi i zestawem do pomiaru nasłonecznienia, z certyfikatem kalibracji

Opis

MPI-540-PV Solar – skrócony opis ogólny

MPI-540-PV Solar wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych Sonel wykonuje następujące pomiary:
– napięcie otwartego obwodu instalacji fotowoltaicznej
– prąd zwarciowy instalacji fotowoltaicznej
– rezystancja izolacji 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
– ciągłość prądem 200 mA
– rezystancja małym prądem
– impedancja pętli zwarcia / spodziewany prąd zwarciowy, pętli zwarcia bez wyzwalania RCD / spodziewany prąd zwarciowy, linii / spodziewany prąd zwarciowy
– wyłącznik RCD (mnożnik x1/2, x1, x2, x5, czas zadziałania, prąd wyłączenia, napięcie dotykowe, rezystancja uziemienia, test automatyczny)
– rezystancja uziemienia (w tym metodami 1- i 2-cęgową oraz rezystywność gruntu)
– test kolejności faz
– napięcie przemienne, częstotliwość
– prąd cęgowo TRMS
– moc czynna, bierna, pozorna, współczynnik mocy
– harmoniczne napięcia i prądu, współczynnik THD, współczynnik asymetrii
– natężenie oświetlenia (za pomocą opcjonalnej sondy luksometrycznej)
– irradiancja
– temperatura
– kąt nachylenia
– kierunek położenia (kompas).

MPI-540-PV Solar – cechy szczególne i funkcje specjalne

MPI-540-PV Solar to zaawansowane narzędzie stworzone w szczególności do pomiarów parametrów instalacji fotowoltaicznych. Z pomocą jednego urządzenia możliwe jest wykonanie całego szeregu badań po stronie DC i AC zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62446. Ponadto Sonel MPI-540-PV Solar służy również do przeprowadzania wszystkich pomiarów służących do określenia stanu bezpieczeństwa domowych, jak i przemysłowych instalacji elektrycznych. Prezentowany miernik to urządzenie o zaawansowanych możliwościach, dedykowane specjalistom działającym w branży instalacyjnej oraz elektrycznej.

W trakcie pomiaru parametrów instalacji fotowoltaicznej, miernik automatyczne przelicza parametry do warunków odniesienia STC (Standard Test Conditions). Pomiary napięć, prądów oraz mocy po stronie AC i DC inwertera pozwolą zweryfikować jego sprawność. Po przeniesieniu danych zachowanych w pamięci miernika do programu Sonel PE6, możliwe jest wygenerowanie raportu z badań parametrów instalacji fotowoltaicznych.

Z myślą o automatyzacji pomiarów, miernik Sonel MPI-540-PV Solar został dodatkowo wzbogacony o funkcję badania wyłączników różnicowoprądowych w trybie Auto. Przyrząd posiada również wstępnie zaprogramowane przez producenta sekwencje pomiarowe (tzw. autotesty), które można w razie potrzeby rozbudowywać o własne sekwencje. Możliwości oraz funkcjonalność miernika dodatkowo powiększy opcjonalny adapter AutoISO-1000C, który umożliwia wykonanie w sposób automatyczny pomiarów rezystancji izolacji przewodów 3-, 4-, oraz 5-żyłowych.

Wchodzący w skład zestawu niewielki miernik IRM-1 jest niezastąpiony podczas badań instalacji PV. Mierząc wartości nasłonecznienia oraz temperaturę paneli i otoczenia, dostarcza niezbędnych danych do przeliczenia wyników na warunki STC. Wbudowany rejestrator z pamięcią 5000 rekordów umożliwia wykorzystanie przyrządu jako narzędzia w procesie projektowania instalacji PV, a także do diagnozowania problemów z zacienieniem paneli.

MPI-540-PV Solar – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 23 ± 2 °C,
– wilgotność względna 40 – 60 %.
Zalecany przez producenta okres wzorcowania miernika MPI-540-PV Solar: 12 miesięcy.

MPI-540-PV Solar | Specyfikacja – parametry instalacji elektrycznych
Funkcje pomiarowe Zakres pomiarowy Zakres wyświetlania Rozdzielczość Dokładność
Impedancja pętli zwarcia
Pętla zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L 0,13 Ω…1999,9 Ω wg IEC 61557 0,00 Ω…1999 Ω od 0,01 Ω ±(5% w.m. + 30 cyfr)
Pętla zwarcia ZL-PE w trybie RCD od 0,50 Ω…1999 Ω wg IEC 61557 0,00 Ω…1999 Ω od 0,01 Ω od ±(6% w.m. + 5 cyfr)
Pomiary parametrów wyłączników RCD
Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA prąd pomiarowy 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn
RCD ogólnego typu i krótkozwłoczny 0 ms…300 ms 0 ms…300 ms 1 ms od ±(2% w.m. + 2 cyfry)
RCD selektywny 0 ms…500 ms 0 ms…500 ms 1 ms od ±(2% w.m. + 2 cyfry)
Pomiar prądu zadziałania RCD IA prąd pomiarowy 0,2 IΔn…2,0 IΔn
dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC) 3,3 mA…1000 mA 3,3 mA…1000 mA od 0,1 mA ±5% IΔn
dla prądu różnicowego 1-kierunkowego oraz 1-kierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A) 3,5 mA…700 mA 3,5 mA…700 mA od 0,1 mA ±10% IΔn
dla prądu różnicowego stałego (typ B) 2,0 mA…1000 mA 2,0 mA…1000 mA od 0,1 mA ±10% IΔn
Rezystancja uziemienia
Metoda 3- i 4-przewodowa od 0,50 Ω…1,99 kΩ wg IEC 61557-5 0,00 Ω…1,99 kΩ od 0,01 Ω od ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Metoda 3-przewodowa + cęgi 0,00 Ω…1,99 kΩ 0,00 Ω…1,99 kΩ od 0,01 Ω od ±(2% w.m. + 4 cyfry)
Metoda 2-cęgowa 0,00 Ω…99,9 kΩ 0,00 Ω…99,9 kΩ od 0,01 Ω od ±(10% w.m. + 4 cyfry)
Rezystywność gruntu 0,0 Ω m…99,9 kΩm 0,0 Ωm…99,9 kΩm od 0,1 Ωm Zależna od dokładności pomiaru RE
Rezystancja izolacji
Napięcie pomiarowe 50 V 50 kΩ…250 MΩ wg IEC 61557-2 0 kΩ…250 MΩ od 1 kΩ od ±(3% w.m. + 8 cyfr)
Napięcie pomiarowe 100 V 100 kΩ…500 MΩ wg IEC 61557-2 0 kΩ…500 MΩ od 1 kΩ od ±(3% w.m. + 8 cyfr)
Napięcie pomiarowe 250 V 250 kΩ…999 MΩ wg IEC 61557-2 0 kΩ…999 MΩ od 1 kΩ od ±(3% w.m. + 8 cyfr)
Napięcie pomiarowe 500 V 500 kΩ…2,00 GΩ wg IEC 61557-2 0 kΩ…2,00 GΩ od 1 kΩ od ±(3% w.m. + 8 cyfr)
Napięcie pomiarowe 1000 V 1000 kΩ…4,99 GΩ wg IEC 61557-2 0 kΩ…9,99 GΩ od 1 kΩ od ±(3% w.m. + 8 cyfr)
Rezystancja przewodów ochronnych i wyrównawczych
Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem ±200 mA 0,12 Ω…400 Ω wg IEC 61557-4 0,00 Ω…400 Ω od 0,01 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
Pomiar rezystancji małym prądem 0,0 Ω…1999 Ω 0,0 Ω…1999 Ω od 0,1 Ω ±(3% w.m. + 3 cyfry)
Natężenie oświetlenia
Pomiar w luksach (lx) 0 lx…399,9 klx 0 lx…399,9 klx od 0,001 lx od ±(2% w.m. + 5 cyfr)
Pomiar w stopokandelach (fc) 0 fc…39,99 kfc 0 fc…39,99 kfc od 0,001 fc od ±(2% w.m. + 5 cyfr)
Wskazania kolejności faz zgodna, przeciwna, napięcie UL-L: 95 V…500 V (45 Hz…65 Hz)

„w.m” – wartość mierzona

 

MPI-540-PV Solar | Specyfikacja – rejestrator 3-fazowy

Przyrząd przewidziany jest do pracy w sieciach:

 • o częstotliwości znamionowej 50/60 Hz
 • o napięciach znamionowych: 64/110 V, 110/190 V, 115/200 V, 127/220 V, 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 254/440 V, 290/500 V
 • prądu stałego

Układy obsługiwanych sieci:

 • jednofazowy
 • dwufazowy ze wspólnym N
 • trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N
 • trójfazowy trójkąt
Parametr Zakres pomiarowy Maksymalna rozdzielczość Dokładność
Napięcie przemienne (TRMS) 0,0…500 V 0,01% Unom ±0,5% Unom
Prąd przemienny TRMS w zależności od cęgów* 0,01% Inom ±2% w.m. jeśli w.m. ≥ 10% Inom, ±2% Inom  jeśli w.m. < 10% Inom (błąd nie uwzględnia błędu cęgów)
Częstotliwość 40,00…70,00 Hz 0,01 Hz ±0,05 Hz
Moc czynna, bierna, pozorna i odkształceń w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) 4 cyfry znaczące w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi)
Energia czynna, bierna i pozorna secondo la configurazione (sensori, pinze) 4 cyfry znaczące jak błąd mocy
cosφ i współczynnik mocy (PF) 0,00…1,00 0,01 ±0,03
Harmoniczne
Napięcie taki sam jak napięcia przemiennego True RMS taka sama jak napięcia przemiennego True RMS ±5% w.m. jeśli w.m. ≥ 3% Unom, ±0,15% Unom jeśli w.m. < 3% Unom
Prąd taki sam jak prądu przemiennego True RMS taka sama jak prądu przemiennego True RMS ±5% w.m. jeśli w.m. ≥ 10% Unom, ±0,5% Unom jeśli w.m. < 10% Unom
THD
Napięcie 0,0…100.0% (względem wartości skutecznej) 0,1% ±5%
Prąd 0,0…100.0% (względem wartości skutecznej) 0,1% ±5%
Współczynnik asymetrii 0,0…10,0% 0,1% ±0,15% (błąd bezwzględny)

*

 • Cęgi F-1A, F-2A, F-3A: 0…3000 A AC (10 000 Ap-p)
 • Cęgi C-4A: 0…1000 A AC (3600 Ap-p)
 • Cęgi C-5A: 0…1000 A AC/DC (3600 Ap-p)
 • Cęgi C-6A: 0..10 A AC (36 Ap-p)
 • Cęgi C-7A: 0…100 A AC (360 Ap-p)

 

MPI-540-PV Solar | Pomiar prądu przemiennego (True RMS) przy użyciu cęgów 
C-4A C-5A C-6A C-7A F-1A F-2A F-3A
Prąd znamionowy 1000 A AC 1000 A AC
1400 A DC
10 A AC 100 A AC 3000 A AC 3000 A AC 3000 A AC
Częstotliwość 30 Hz…10 kHz DC…5 kHz 40 Hz…10 kHz 40 Hz…1 kHz 40 Hz…10 kHz 40 Hz…10 kHz 40 Hz…10 kHz
Maks. średnica mierzonego przewodu 52 mm 39 mm 20 mm 24 mm 380 mm 250 mm 140 mm
Minimalna dokładność podstawowa ≤0,5% ≤1,5% ≤1% 0,5% 1% 1% 1%
Zasilanie bateryjne
Długość przewodu 2,2 m 2,2 m 2,2 m 3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m
Kategoria pomiarowa IV 300 V IV 300 V IV 300 V III 300 V IV 600 V IV 600 V IV 600 V
Stopień ochrony obudowy IP40 IP40 IP40 IP40 IP67 IP67 IP67

MPI-540-PV Solar | Specyfikacja – parametry instalacji fotowoltaicznych

Funkcje pomiarowe Zakres wyświetlania Rozdzielczość Dokładność
Napięcie otwartego obwodu UOC 0,0 Ω…1000 V OD 0,1 V od ±(3% w.m. + 2 cyfry)
Prąd zwarcia ISC 0,00 Ω…20,00 A 0,1 A ±(3% w.m. + 0,10 A)
IRM-1 | Specyfikacja
Parametr Zakres pomiarowy Zakres wyświetlania Rozdzielczość Dokładność
Irradiancja
Pomiar w W/m2 100 W/m2 …1400 W/m2 0 W/m2 …1400 W/m2 1 W/m2 ±(5% w.m. + 2 cyfry)
Pomiar w BTU/ft2 h 32 BTU/ft2 h…444 BTU/ft2 h 0 BTU/ft2 h…444 BTU/ft2 h 1 BTU/ft2 h ±(5% w.m. + 2 cyfry)
Temperatura PV i otoczenia
Pomiar w °C -20,0°C…100,0°C -20,0°C…100,0°C 0,1°C ±(1% w.m. + 5 cyfr)
Pomiar w °F -4,0°F…212,0°F 4,0°F…212,0°F 0,1°F ±(1% w.m. + 5 cyfr)
Kąt nachylenia -90°…+90° -90°…+90° ±2°
Kierunek położenia – kompas 0°…360° 0°…360° ±5°

„w.m” – wartość mierzona

 

MPI-540-PV Solar – cechy dodatkowe

Kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010 IV 300 V, III 500 V
MPI-540-PV | II 1000 V DC
Stopień ochrony IP51
Rodzaj izolacji wg PN-EN 61010-1 i IEC 61557 podwójna
Wymiary miernika: 288 mm x 223 mm x 75 mm
Masa miernika: około 2.5 kg
Temperatura pracy 0 … +45 °C
Temperatura przechowywania -20 … +60 °C
Wilgotność względna: 20 … 90 %
Pamięć wyników pomiarów nieograniczona
Transmisja wyników USB 2.0
Standard jakości – opracowanie, projekt i produkcja ISO 9001
Wyrób spełnia wymagania EMC (emisja dla środowiska przemysłowego) wg norm PN-EN 61326-1, PN-EN 61326-2-2

MPI-540-PV Solar – wyposażenie standardowe

Zestaw do pomiaru nasłonecznienia (miernik nasłonecznienia i temperatury IRM-1 + zestaw montażowo-pomiarowy do IRM-1 + zasilacz Z-24 + adapter USB do transmisji danych LoRa + futerał M-14)  WMPLIRM1MPI1
Adapter PVM-1 WAADAPVM1
Adapter MC4-gniazda bananowe (komplet) WAADAMC4
Przewód Uni-Schuko z wyzwalaniem pomiaru (CAT III 300 V) WAADAWS03
Cęgi pomiarowe C-PV WACEGCPVOKR
Adapter do cęgów C-PV WAADACPV
Cęgi elastyczne F-3A (Ø 120 mm) WACEGF3AOKR
Przewód 1.2 m (wtyki bananowe) czarny / czerwony / niebieski / żółty WAPRZ1X2BLBBN / WAPRZ1X2REBB / WAPRZ1X2BUBB / WAPRZ1X2YEBB
Krokodylek 1 kV 20 A czarny / czerwony /niebieski / żółty WAKROBL20K01 / WAKRORE20K02 / WAKROBU20K02 / WAKROYE20K02
Sonda ostrzowa 1 kV (gniazdo bananowe) czerwona / niebieska / żółta WASONREOGB1 / WASONBUOGB1 / WASONYEOGB1
Przewód pomiarowy 15 m na szpuli do pomiaru uziemień
Przewód pomiarowy 30 m na szpuli do pomiaru uziemień WAPRZ030REBBSZ
Sonda 30 cm do wbijania w grunt WASONG30
Adapter do złączy szynowej z gwintem M4/M6 (zestaw 4 szt.) WAADAM4M64
Przewód interfejsu USB WAPRZUSB
Karta microSD 4 GB WAPOZMSD4
Przewód do zasilania 230 V (wtyk IEC C7) WAPRZLAD230
Zasilacz do mierników (typ Z-7) WAZASZ7
Przewód do ładowania akumulatora z gniazda samochodowego WAPRZLAD12SAM
Pojemnik z akumulatorem Li-Ion 11.1 V 3 4 Ah WAAKU15
Szelki do miernika (typ L-2) WAPOZSZEKPL
Futerał M-13 WAFUTM13
Futerał L-2 WAFUTL2
Certyfikat kalibracji producenta

MPI-540-PV Solar – wyposażenie dodatkowe

Adapter WS-04 (wtyk kątowy UNI-Schuko) WAADAWS04
Przewód do pomiaru pętli zwarcia (wtyki bananowe) 5 m / 10 m / 20 m WAPRZ005REBB WAPRZ010REBB WAPRZ020REBB
Przewód pomiarowy na szpuli do pomiaru uziemień 25 m / 50 m WAPRZ025BUBBSZ WAPRZ050YEBBSZ
Sonda luksomierza LP-1 z wtykiem WS06 komplet WAADALP1KPL; tylko sonda z wtykiem miniDIN-4P WAADALP1; tylko adapter WS-06
z gniazdem miniDIN-4P WAADAWS06
Sonda luksomierza LP-10B z wtykiem WS-06 komplet WAADALP10BKPL; tylko sonda z wtykiem miniDIN-4P WAADALP10B; tylko adapter WS-06 z gniazdem miniDIN-4P WAADAWS06
Sonda luksomierza LP-10A z wtykiem WS-06 komplet WAADALP10AKPL; tylko sonda z wtykiem miniDIN-4P WAADALP10A; tylko adapter WS-06 z gniazdem miniDIN-4P WAADAWS06
Adapter AutoISO-1000C do automatycznego pomiaru rezystancji izolacji przewodów wielożyłowych WAADAAISO10C
Adapter EVSE-01 do testów stacji ładowania pojazdów elektrycznych WAADAEVSE01
Cęgi nadawcze N-1 (ø 52 mm, zawierają przewód dwużyłowy) WACEGN1BB
Cęgi pomiarowe C-3 (Ø 52 mm) WACEGC3OKR
Twarda walizka na cęgi WAWALL2
Cęgi pomiarowe:

– C-7A (Ø 24 mm) 100 A AC WACEGC7AOKR
– C-5A (Ø 39 mm) 1000 A AC/DC WACEGC5AOKR
– C-6A (Ø 20 mm) 10 A AC WACEGC6AOKR
– C-4A (Ø 52 mm) 1000 A AC WACEGC4AOKR
Cęgi elastyczne F-2A (Ø 235 mm) WACEGF2AOKR
Adapter gniazd trójfazowych 16 A / 32 A WAADAAGT16C
WAADAAGT32C Adapter gniazd trójfazowych 16 A / 32 A WAADAAGT16P WAADAAGT32P
Adapter gniazd przemysłowych 16 A / 32 A WAADAAGT16T WAADAAGT32T
Adapter gniazd trójfazowych 63 A WAADAAGT63P
Cęgi elastyczne F-1A (Ø 360 mm) WACEGF1AOKR
Sonda 80 cm do wbijania w grunt WASONG80V2
Zacisk imadełkowy (wtyk bananowy) WAZACIMA1
Futerał L-3 (na sondy 80 cm)

Świadectwo wzorcowania z akredytacją

MPI-540-PV Solar – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MPI-540-PV Solar Sonel wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych z cęgami elastycznymi i zestawem do pomiaru nasłonecznienia, z certyfikatem kalibracji”

Może Cię również zainteresować…