Wzorcowanie mierników, sprzedaż przyrządów pomiarowych | Firma Pomiarowa Tadeusz Piwkowski

Wzorcowanie mierników jest naszą specjalnością.

WZORCUJEMY
MIERNIKI ELEKTRYCZNE !
Przeprowadzamy wzorcowania:
- mierników bezpieczeństwa
instalacji elektrycznych,
- mierników bezpieczeństwa
sprzętu elektrycznego,
- multimetrów,
- mierników cęgowych.
DLACZEGO TRZEBA WZORCOWAĆ ?
PROWADZIMY
SPRZEDAŻ APARATURY
KONTROLNO-POMIAROWEJ !
Zajmujemy się sprzedażą
przyrządów pomiarowych,
pomagamy w doborze
odpowiednich mierników,
przeprowadzamy szkolenia
wprowadzające, oferujemy
pomoc techniczną.
SPRZEDAŻ MIERNIKÓW
WZORCUJEMY
MIERNIKI ELEKTRYCZNE !
Przeprowadzamy wzorcowania:
- mierników bezpieczeństwa
instalacji elektrycznych,
- mierników bezpieczeństwa
sprzętu elektrycznego,
- multimetrów,
- mierników cęgowych.
DLACZEGO TRZEBA WZORCOWAĆ ?
OFERUJEMY PAKIETY
USŁUG WZORCOWANIA !
Oferujemy roczne pakiety
usług wzorcowania mierników,
powiązane z całkowitą
wartością zamówienia
w bieżącym roku
kalendarzowym.
PAKIETY USŁUG WZORCOWANIA
Wzorcowanie mierników elektrycznych Kalibracja mierników elektrycznych Legalizacja mierników elektrycznych Aparatura pomiarowa

Wiedza i doświadczenie

Firma Pomiarowa Tadeusz Piwkowski powstała 1 maja 2014 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na usługi wzorcowania urządzeń pomiarowych. W szczególności wzrost zapotrzebowania dotyczy mierników elektrycznych. Wzorcowanie (kalibracja) dotyczy przede wszystkim użytkowników mierników bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, mierników bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych, multimetrów i mierników cęgowych. Działalność firmy opiera się na wiedzy teoretycznej i ponad 35-letnim doświadczeniu założyciela firmy w dziedzinie elektroniki profesjonalnej. Ponad 30-letnie doświadczenie dotyczy branży przyrządów pomiarowych. W szczególności ponad 30-letnie doświadczenie dotyczy mierników, testerów oraz bardziej złożonych urządzeń i systemów pomiarowych  czytaj więcej …

Szeroki zakres kompetencji

Kompetencja jest zwykle połączeniem trzech atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy. Wyróżnia ona daną osobę łatwością sprawnej, skutecznej i odpowiadającej oczekiwaniom jakościowym realizacji wytyczonych zadań. Działania osoby kompetentnej w danej dziedzinie powinny spełniać kryteria obowiązujące w danej organizacji lub społeczności. W praktyce zawodowej, kompetencja wynika w szczególności z połączenia posiadanej gruntownej wiedzy teoretycznej z długoletnim doświadczeniem praktycznym. Doświadczenie to wykracza daleko poza wzorcowanie i sprzedaż przyrządów pomiarowych. Zakres tego doświadczenia jest bardzo szeroki. Obejmuje następujące dziedziny: wsparcie techniczne (w tym wsparcie telefoniczne), serwis mierników (w tym ich diagnostyka, naprawa  czytaj więcej …

Nowoczesne laboratorium

Laboratorium wzorcujące mieści się w siedzibie naszej firmy w Warszawie. Wykonujemy wzorcowania mierników elektrycznych wykorzystując nowoczesne i sprawdzone wzorce pomiarowe. Podstawowym urządzeniem wzorcowym jest wielofunkcyjny kalibrator mierników bezpieczeństwa instalacji elektrycznych oraz testerów bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego typu 3200A brytyjskiej firmy Transmille. Wykorzystujemy również kalibrator napięć i prądów stałych i przemiennych typu C101FB, oporniki dekadowe firm IET LABS oraz Zelap, multimetr Keysight 34461A oraz pojedyncze rezystory pomiarowe służące do wzorcowania mierników małych rezystancji.  Laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej  czytaj więcej …

Najwyższa jakość wzorcowania

Ze względu na charakter usługi, kalibracja mierników musi być wykonywana na najwyższym poziomie. W przeciwnym razie wszelkie działania związane z przeprowadzaniem wzorcowań tracą sens. W momencie opuszczania naszego laboratorium, stan techniczny wzorcowanego przyrządu podany w jego świadectwie wzorcowania musi być zgodny ze stanem rzeczywistym. Z tego powodu, w naszej firmie starannie opracowaliśmy i wdrożyliśmy Procedurę Wzorcowania Przyrządów Pomiarowych (PWFPTP). Każde przeprowadzone przez nas wzorcowanie mierników i testerów jest wykonywana zgodnie z wymaganiami tej procedury. Procedura Wzorcowania Przyrządów Pomiarowych jest przez nas na bieżąco uaktualniania. Dzięki temu zapewniamy najwyższą jakość  czytaj więcej …

Wzorcowanie mierników - wielofunkcyjny kalibrator testerów instalacji elektrycznych/bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego

Calibrare necesse est*, …………………………………………………………………..

Wzorcowanie mierników jest koniecznością, …………………………………………

(kalibracja mierników jest koniecznością), ……………………………………………

Sprawdź dlaczego?

*Trawestacja słynnego stwierdzenia przypisywanego Pompejuszowi: Navigare necesse est, vivere non est necesse – żeglowanie jest koniecznością, życie nie jest koniecznością.

Wzorcowanie mierników - wielofunkcyjny kalibrator testerów instalacji elektrycznych/bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego

Misja Firmy Pomiarowej

Naszym celem jest profesjonalna działalność w następujących obszarach:

  • wzorcowanie mierników bezpieczeństwa instalacji elektrycznych
  • wzorcowanie mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego
  • wzorcowanie multimetrów
  • wzorcowanie mierników cęgowych
  • sprzedaż mierników, aparatury kontrolno – pomiarowej i systemów pomiarowych (sprzedaż prowadzimy wyłącznie dla podmiotów gospodarczych)
  • krótkie szkolenia wprowadzające naszych klientów w zagadnienia związane z obsługą zakupionych w naszej firmie mierników (na życzenie klienta – dotyczy wybranych przyrządów pomiarowych).

Naszą działalność staramy się prowadzić na możliwie najwyższym poziomie technicznym, organizacyjnym i logistycznym.
Istotą naszego działania jest przede wszystkim satysfakcja klienta.
Dewizą firmy jest uczciwość, rzetelność, wysoka jakość usług, przystępne ceny oraz w miarę możliwości krótkie terminy.
Staramy się dopasowywać naszą ofertę sprzedaży i wzorcowania mierników do zmieniających się wymagań i potrzeb użytkowników sprzętu pomiarowego.

Wzorcowanie mierników – dlaczego warto z nami współpracować?

Wzorcowanie mierników – dobre ceny

Chcemy, aby wzorcowanie mierników było dostępne dla możliwie najbardziej licznej grupy użytkowników sprzętu pomiarowego. Dlatego, utrzymując wysoką jakość wykonywanych przez nas usług wzorcowania, jednocześnie oferujemy je w przystępnych cenach. Koszty wzorcowania wynikają między innymi z rodzaju zastosowanych kalibratorów i wzorców oraz pracochłonności samej procedury wzorcowania. Jednak przede wszystkim koszty te zależą od ilości funkcji i zakresów pomiarowych badanego urządzenia co przekłada się na ilość punktów znajdujących się w raporcie pomiarowym. Wraz z wzrostem ilości funkcji i zakresów, rośnie związana z tym ilość koniecznych do wykonania w trakcie wzorcowania pomiarów. Dlatego koszt wzorcowania wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznej jest proporcjonalnie wyższy w porównaniu do miernika jednofunkcyjnego lub posiadającego ograniczoną ilość funkcji pomiarowych. Jednak w naszym systemie kalkulacji cen, koszty wzorcowania rozbudowanych mierników wielofunkcyjnych rosną wolniej niż mogłoby to wynikać ze wzrostu ilości funkcji i punktów pomiarowych.

Wzorcowanie mierników – fachowość

Zadowolenie klienta jest dla nas sprawą kluczową. Staramy się, aby w miarę naszych możliwości zaspokoić również nietypowe potrzeby użytkowników traktując dane zlecenie w sposób indywidualny. Realizując wzorcowanie mierników, zwracamy szczególną uwagę ma kondycję aparatury pomiarowej naszych klientów. Standardowo, po wykonaniu wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, nieodpłatnie przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonych mierników. Na przykład, jednym z najczęściej występujących problemów są uszkodzenia przewodów i kabli pomiarowych.  skrajnych przypadkach może prowadzić do znacznych błędów pomiarowych. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie dotyczące sposobu użytkowania urządzeń pomiarowych. Mogą one przyczynić się do poprawy stanu technicznego wzorcowanej aparatury kontrolno – pomiarowej w przyszłości lub zapobiec powstaniu niepotrzebnych problemów. Forma i treść naszego świadectwa wzorcowania została opracowana na podstawie wytycznych Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) wydanych dla laboratoriów akredytowanych.

Wzorcowanie mierników – możliwie krótkie terminy

Jesteśmy świadomi, że często czas realizacji usługi wzorcowania mierników jest czynnikiem absolutnie kluczowym dla użytkownika. Dbamy o to, aby wzorcowanie mierników dostarczonych do naszego laboratorium było wykonane w jak najkrótszym czasie. Z oczywistych względów, termin realizacji jest zależny od aktualnej ilości mierników dostarczonych do laboratorium i aktualnych możliwości wykonawczych. Po przyjęciu urządzeń pomiarowych do naszego laboratorium wzorcującego, zawsze staramy się przystąpić do wykonania zlecenia najszybciej, jak to tylko możliwe. Jednak przy bardzo dużej ilości mierników dostarczanych do wzorcowania, termin realizacji może się wydłużyć i jest często trudny do precyzyjnego określenia.

Dlatego zachęcamy naszych klientów do wcześniejszego zaplanowania tej usługi w taki sposób, aby nie było konieczności wykonywania wzorcowania „na ostatnią chwilę”. W wyjątkowych przypadkach i w miarę istniejących możliwości własnych, możemy zaproponować wykonanie wzorcowania miernika w terminie ekspresowym. W celu zapewnienia sprawnej realizacji  usługi ekspresowej, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu dostarczenia i odbioru sprzętu.