Wzorcowanie mierników – strona główna

Wiedza i doświadczenie

Firma Pomiarowa Tadeusz Piwkowski powstała 1 maja 2014 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na usługi kalibracji (wzorcowania) urządzeń pomiarowych.  Przede wszystkim dotyczy to użytkowników dla których istotna jest kalibracja mierników bezpieczeństwa instalacji elektrycznych oraz kalibracja mierników bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Działalność firmy opiera się na wiedzy teoretycznej i ponad 25-letnim doświadczeniu założyciela firmy w dziedzinie elektroniki profesjonalnej. Ponad 20-letnie doświadczenie dotyczy branży przyrządów pomiarowych. W szczególności  ponad 10-letnie doświadczenie dotyczy mierników, testerów oraz bardziej złożonych urządzeń i systemów pomiarowych w następujących obszarach: sprzedaży, serwisu (w tym napraw i strojeń) oraz
czytaj więcej …

Szeroki zakres kompetencji

Kompetencja jest zwykle połączeniem trzech atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy. Wyróżnia ona daną osobę łatwością sprawnej, skutecznej i odpowiadającej oczekiwaniom jakościowym realizacji wytyczonych zadań. Działania osoby kompetentnej w danej dziedzinie powinny spełniać kryteria obowiązujące w danej organizacji lub społeczności. W praktyce zawodowej, kompetencja wynika w szczególności z połączenia posiadanej gruntownej wiedzy teoretycznej z długoletnim doświadczeniem praktycznym. Doświadczenie to wykracza daleko poza wzorcowanie i sprzedaż przyrządów pomiarowych. Zakres tego doświadczenia jest bardzo szeroki i obejmuje następujące dziedziny: wsparcie techniczne (w tym wsparcie telefoniczne), serwis mierników (w tym ich diagnostyka, naprawa oraz
czytaj więcej …

Nowoczesne laboratorium

Laboratorium wzorcujące mieści się w siedzibie naszej firmy w Warszawie. Wykonujemy wzorcowania mierników elektrycznych wykorzystując nowoczesne i sprawdzone wzorce pomiarowe. Podstawowym urządzeniem wzorcowym jest wielofunkcyjny kalibrator mierników bezpieczeństwa instalacji elektrycznych oraz testerów bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego typu 3200A brytyjskiej firmy Transmille. Wykorzystujemy również kalibrator napięć i prądów stałych i przemiennych typu C101FB, oporniki dekadowe firmy Zelap i multimetr Keysight 34461A. Laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium są na bieżąco monitorowane za pomocą wzorcowanego
czytaj więcej …

Najwyższa jakość wzorcowania

Ze względu na charakter usługi, kalibracja mierników i testerów musi być wykonywana na najwyższym poziomie. W przeciwnym razie wszelkie działania związane z przeprowadzaniem wzorcowań tracą sens. W momencie opuszczania naszego laboratorium, stan techniczny wzorcowanego przyrządu podany w jego świadectwie wzorcowania musi być zgodny ze stanem rzeczywistym. Z tego powodu, w naszej firmie starannie opracowaliśmy i wdrożyliśmy Procedurę Wzorcowania Przyrządów Pomiarowych (PWFPTP). Każda przeprowadzana przez nas kalibracja mierników i testerów jest wykonywana zgodnie z wymaganiami tej procedury. Procedura Wzorcowania Przyrządów Pomiarowych jest przez nas na bieżąco uaktualniania. Dzięki temu zapewniamy najwyższą jakość
czytaj więcej …

Calibrare necesse est*,.................................................. Wzorcowanie mierników jest koniecznością,............ (kalibracja mierników jest koniecznością),...............

*Transkrypcja słynnego stwierdzenia przypisywanego Pompejuszowi: Navigare necesse est, vivere non est necesse – żeglowanie jest koniecznością, życie nie jest koniecznością.

 Wzorcowanie mierników - wielofunkcyjny kalibrator testerów instalacji elektrycznych/bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego
Wzorcowanie mierników - wielofunkcyjny kalibrator testerów instalacji elektrycznych/bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego

Misja Firmy Pomiarowej

Naszym celem jest profesjonalna działalność w następujących obszarach:

  • wzorcowanie mierników bezpieczeństwa instalacji elektrycznych
  • wzorcowanie mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego
  • wzorcowanie multimetrów
  • wzorcowanie mierników cęgowych
  • sprzedaż mierników, aparatury kontrolno – pomiarowej i systemów pomiarowych (sprzedaż prowadzimy wyłącznie dla podmiotów gospodarczych)
  • szkolenia wprowadzające naszych klientów w zagadnienia związane z obsługą zakupionych w naszej firmie mierników (dotyczy wybranych przyrządów pomiarowych)

Naszą działalność staramy się prowadzić na możliwie najwyższym poziomie technicznym, organizacyjnym i logistycznym.
Istotą naszego działania jest przede wszystkim satysfakcja klienta.
Dewizą firmy jest uczciwość, rzetelność, wysoka jakość usług, krótkie terminy oraz przystępne ceny.
Staramy się w miarę możliwości dopasowywać naszą ofertę sprzedaży i wzorcowania mierników do zmieniających się wymagań i potrzeb użytkowników sprzętu pomiarowego.

Wzorcowanie mierników - dlaczego warto z nami współpracować?

Chcemy, aby wzorcowanie mierników było dostępne dla możliwie najbardziej licznej grupy użytkowników sprzętu pomiarowego. Dlatego, utrzymując wysoką jakość wykonywanych przez nas usług wzorcowania, jednocześnie oferujemy je w przystępnych cenach. Koszty wzorcowania wynikają między innymi z rodzaju zastosowanych kalibratorów i wzorców oraz pracochłonności samej procedury wzorcowania. Jednak przede wszystkim koszty te zależą od ilości funkcji i zakresów pomiarowych badanego urządzenia co przekłada się na ilość punktów pomiarowych znajdujących się w raporcie. Wraz z wzrostem ilości funkcji i zakresów pomiarowych rośnie związana z tym ilość koniecznych do wykonania w trakcie wzorcowania pomiarów. Dlatego koszt wzorcowania wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznej jest proporcjonalnie wyższy w porównaniu do miernika jednofunkcyjnego lub posiadającego ograniczoną ilość funkcji pomiarowych. Jednak w naszym systemie kalkulacji cen, koszty wzorcowania rozbudowanych mierników wielofunkcyjnych rosną wolniej niż mogłoby to wynikać ze wzrostu ilości funkcji i punktów pomiarowych.

Zadowolenie klienta jest dla nas sprawą kluczową. Staramy się, aby w miarę naszych możliwości zaspokoić również nietypowe potrzeby użytkowników traktując dane zlecenie w sposób indywidualny. Realizując wzorcowanie mierników, zwracamy szczególną uwagę ma kondycję aparatury pomiarowej naszych klientów. Standardowo, po wykonaniu wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, nieodpłatnie przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonych mierników. Na przykład, jednym z najczęściej występujących problemów są uszkodzenia przewodów i kabli pomiarowych co w skrajnych przypadkach może prowadzić do istotnych błędów pomiarowych. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie dotyczące sposobu użytkowania urządzeń pomiarowych. Mogą one przyczynić się do poprawy stanu technicznego wzorcowanej aparatury kontrolno – pomiarowej w przyszłości lub zapobiec powstaniu niepotrzebnych problemów. Forma i treść naszego świadectwa wzorcowania została opracowana na podstawie wytycznych Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) wydanych dla laboratoriów akredytowanych.

Jesteśmy świadomi, że często czas realizacji usługi wzorcowania mierników jest czynnikiem absolutnie kluczowym. Dbamy o to, aby wzorcowanie mierników dostarczonych do naszego laboratorium było wykonane w jak najkrótszym czasie. Z oczywistych względów, termin realizacji jest zależny od ilości mierników dostarczonych w danym dniu i w dniach bezpośrednio poprzedzających. Praktycznie, termin ten zwykle nie przekracza kilku dni roboczych. Po przyjęciu urządzeń pomiarowych do naszego laboratorium wzorcującego, zawsze staramy się przystąpić do wykonania zlecenia najszybciej, jak to tylko możliwe. Jednak przy dużej ilości mierników dostarczanych do wzorcowania, termin realizacji może się wydłużyć i jest często trudny do precyzyjnego określenia. Dlatego zachęcamy naszych klientów do wcześniejszego zaplanowania tej usługi w taki sposób, żeby nie było konieczności wykonywania wzorcowania “na ostatnią chwilę”. Jednak w wyjątkowych przypadkach i w miarę istniejących możliwości własnych, możemy zaproponować wykonanie wzorcowania miernika w terminie ekspresowym, za odpowiednią dopłatą.  W celu zapewnienia sprawnej realizacji usługi ekspresowej prosimy o wcześniejsze, indywidualne potwierdzenie możliwości wykonania takiej usługi oraz uzgodnienie terminu dostarczenia i odbioru sprzętu.

Back to Top