Laboratorium wzorcujące

Nowoczesne laboratorium wzorcujące

Laboratorium wzorcujące mieści się w siedzibie naszej firmy w Warszawie. Wykonujemy wzorcowania mierników elektrycznych wykorzystując nowoczesne i sprawdzone wzorce pomiarowe. Podstawowym urządzeniem wzorcowym jest wielofunkcyjny kalibrator mierników bezpieczeństwa instalacji elektrycznych oraz testerów bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego typu 3200A brytyjskiej firmy Transmille. Wykorzystujemy również kalibrator napięć i prądów stałych i przemiennych typu C101FB, oporniki dekadowe firm IET LABS oraz Zelap, multimetr Keysight 34461A oraz pojedyncze rezystory precyzyjne służące do wzorcowania mierników małych rezystancji.

Laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium są na bieżąco monitorowane za pomocą wzorcowanego termo-higrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w naszej procedurze wzorcowania.

Laboratorium wzorcujące - przystawka EXTHV do kalibratora Transmille 3200A
Nasze laboratorium wzorcujące jest w stanie przeprowadzić wzorcowanie większości mierników parametrów instalacji elektrycznych, mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, multimetrów i mierników cęgowych. Zakres wzorcowania jest dostępny w pliku MOŻLIWOŚCI POMIAROWE laboratorium wzorcującego.
Sprzęt można dostarczać osobiście lub przesłać kurierem albo pocztą. W każdym przypadku należy zadbać o staranne zapakowanie przyrządów pomiarowych i dołączyć wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.

Usługi wzorcowania mierników wykonujemy rzetelnie, fachowo i terminowo.
Po wykonaniu usługi, użytkownik miernika otrzymuje świadectwo wzorcowania. Oprócz niezbędnych informacji opisowych zawiera ono pełny raport z przeprowadzonych pomiarów. Raport pomiarowy zawiera również oszacowane wartości niepewności rozszerzonych. Formę i treść tego świadectwa opracowaliśmy na podstawie wytycznych Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) przeznaczonych dla laboratoriów akredytowanych.
Staramy się wykonywać wzorcowania w jak najkrótszym terminie co jest istotne dla naszych klientów. Na ogół jesteśmy w stanie wykonać wzorcowanie w terminie kilku – kilkunastu dni roboczych.

Nowoczesne laboratorium wzorcujące – informacje dodatkowe

W dalszej perspektywie przewidujemy rozszerzanie naszych usług wzorcowania o kolejne kategorie mierników i urządzeń pomiarowych. W związku z tym planujemy dalszą rozbudowę naszej bazy wzorców pomiarowych i materiałów odniesienia. Będą one niezbędne do wzorcowania nowych grup mierników, stosownie do zmieniających się wymagań i potrzeb naszych klientów.
Adres i kontakt do naszego laboratorium wzorcującego znajduje się tutaj.

Dodaj komentarz