Oferta

Nasza oferta obejmuje wzorcowanie mierników elektrycznych, sprzedaż przyrządów pomiarowych oraz szkolenia (dla wybranych mierników zakupionych w naszej firmie, na życzenie klienta):

1. WZORCOWANIE MIERNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

1a. WZORCOWANIE MIERNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1b. WZORCOWANIE MIERNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

1c. WZORCOWANIE MULTIMETRÓW

1d. WZORCOWANIE MIERNIKÓW CĘGOWYCH

2. SPRZEDAŻ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

3. SZKOLENIA I KONSULTACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI MIERNIKÓW

Zapraszamy do naszego Katalogu produktów i usług.

Udostępniony na nasze stronie Katalog produktów i usług ma za zadanie ułatwić potencjalnemu klientowi zdobycie niezbędnych informacji. Informacje te dotyczą dostępnych przyrządów pomiarowych oraz usług wzorcowania aparatury pomiarowej oraz cen mierników. Treści zawarte w Katalogu produktów i usług należą do:

  • właściciela Katalogu produktów i usług
  • producentów, dystrybutorów bądź dostawców tych produktów i usług.

W szczególności dotyczy to opisów, danych technicznych, kart katalogowych, instrukcji obsługi i innych danych. Treści te są chronione przepisami prawa autorskiego. Mogą być wykorzystane przez użytkowników Katalogu produktów i usług wyłącznie do celów związanych z:

  • przeglądem dostępnych towarów i usług,
  • zbieraniem informacji związanych z podejmowaniem decyzji zakupowych,
  • inicjowania kontaktu w procesie zakupu wybranych przyrządów pomiarowych.

Użytkownik korzystający z Katalogu produktów i usług może, wykorzystując jego funkcjonalność, umieszczać produkty w koszyku a następnie wysyłać zapytania dotyczące wybranych towarów.
Zapytania nie są jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Sygnalizują zamiar dokonania zakupu przez użytkownika Katalogu produktów i usług. Zapytania te inicjują kontakt pomiędzy właścicielem Katalogu produktów i usług a jego użytkownikiem. Kontakt ten może prowadzić do rozpoczęcia procesu kupna/sprzedaży danego produktu.

Wzorcowanie mierników elektrycznych - multimetr cyfrowy

Oferta, wzorcowanie mierników elektrycznych, sprzedaż przyrządów pomiarowych, szkolenia i konsultacje – informacje dodatkowe

Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług wzorcowania mierników elektrycznych były aktualne i nie zawierały błędów. W razie wykrycia niezgodności, prosimy o informację która pozwoli nam na podjęcie stosownych działań korygujących.
W szczególności staramy się na bieżąco uaktualniać ceny dostępnych produktów. Jednak może się zdarzyć, że podane ceny odbiegają od rzeczywistych np. ze względu na szybko zmieniające się kursy walut obcych. W związku z tym, przed zawarciem transakcji zawsze potwierdzamy aktualne ceny produktów, którymi są Państwo zainteresowani.
Przedstawione na naszej stronie internetowej opisy produktów i usług nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zainicjowania kontaktu i ewentualnego rozpoczęcia procesu kupna/sprzedaży.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Dodaj komentarz