Seaward

Seaward – skrócony opis tagu produktu

Tagiem Seaward oznaczono aparaturę kontrolno-pomiarową, mierniki, przyrządy i systemy pomiarowe których producentem lub dostawcą jest grupa Seaward. Tagiem tym oznaczono również usługi wzorcowania mierników tego producenta lub dostawcy.

PowerTest 1557 wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych Seaward

Poniżej wyszczególniono grupy przyrządów pomiarowych znajdujących się w ofercie firmy:

  • Sprzęt do badań biomedycznych
  • Przemysłowe testery bezpieczeństwa elektrycznego Clare
  • Elektryczne narzędzia testowe ogólnego zastosowania
  • Testery wysokonapięciowe
  • Testery instalacji elektrycznych
  • Mierniki małych rezystancji i mikromomierze
  • Sprzęt do testowania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych (PAT)
  • Przyrządy pomiarowe do testów odnawialnych źrodeł energii
  • Wzorce rezystancji i dekady rezystancyjne
Polityka dotycząca środowiska naturalnego grupy Seaward

Grupa uznaje, że jej działalność ma wpływ na środowisko lokalne, regionalne i globalne. W rezultacie kierownictwo zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia wyników środowiskowych Grupy i zapobiegania zanieczyszczeniom.
Przepisy dotyczące ochrony środowiska, prawa i kodeksy postępowania będą uważane za określające minimalne normy ochrony środowiska. Grupa ustaliła zasady, cele i cele, które mają poprawić działanie w zakresie ochrony środowiska. Będą one wprowadzane w życie poprzez szczegółowe wytyczne a następnie szkolenia personelu.

Wyświetlanie wszystkich 20 wyników