Seaward

Seaward – skrócony opis tagu produktu

Tagiem Seaward oznaczono aparaturę kontrolno-pomiarową, mierniki, przyrządy i systemy pomiarowe których producentem lub dostawcą jest grupa Seaward. Tagiem tym oznaczono również usługi wzorcowania mierników tego producenta lub dostawcy.

Poniżej wyszczególniono grupy przyrządów pomiarowych znajdujących się w ofercie firmy:

  • Sprzęt do badań biomedycznych
  • Przemysłowe testery bezpieczeństwa elektrycznego Clare
  • Elektryczne narzędzia testowe ogólnego zastosowania
  • Testery wysokonapięciowe
  • Testery instalacji elektrycznych
  • Mierniki małych rezystancji i mikromomierze
  • Sprzęt do testowania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych (PAT)
  • Przyrządy pomiarowe do testów odnawialnych źrodeł energii
  • Wzorce rezystancji i dekady rezystancyjne
Polityka dotycząca środowiska naturalnego grupy Seaward

Grupa uznaje, że jej działalność ma wpływ na środowisko lokalne, regionalne i globalne. W rezultacie kierownictwo zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia wyników środowiskowych Grupy i zapobiegania zanieczyszczeniom.
Przepisy dotyczące ochrony środowiska, prawa i kodeksy postępowania będą uważane za określające minimalne normy ochrony środowiska. Grupa ustaliła zasady, cele i cele, które mają poprawić działanie w zakresie ochrony środowiska. Będą one wprowadzane w życie poprzez szczegółowe wytyczne a następnie szkolenia personelu.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 17

Wyświetlanie wszystkich wyników: 17