Chauvin Arnoux

Chauvin Arnoux – skrócony opis tagu produktu

Tagiem Chauvin Arnoux oznaczono aparaturę kontrolno-pomiarową, mierniki, przyrządy i systemy pomiarowe których producentem lub dostawcą jest firma Chauvin Arnoux. Tagiem tym oznaczono również usługi wzorcowania mierników tego producenta lub dostawcy.

CA6160 tester bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego Chauvin Arnoux

Chauvin Arnoux Test & Mesure zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą urządzeń pomiarowych i kontrolnych . Oferuje szeroki zakres mierników opatrzonych marką Chauvin Arnoux i Metrix. Działa w branży przyrządów pomiarowych od ponad 120 lat.

Firma opracowuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę przenośnych urządzeń pomiarowych i laboratoryjnych dla branży elektrycznej, elektronicznej oraz przeznaczonych do pomiarów fizycznych. Oferuje urządzenia do oceny poboru energii elektrycznej, mierniki cęgowe, mierniki cyfrowe, woltomierze, testery elektryczne, multimetry cyfrowy, kamery termowizyjne itd. Dysponuje siecią dystrybutorów międzynarodowych.

Grupa przemysłowa Chauvin Arnoux – zakres specjalizacji

1. Pomiary środowiskowe

Ze względu na działalność przemysłową, firmy mają znaczący wpływ na środowisko. W kontekście europejskiej polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju muszą one przestrzegać norm środowiskowych Unii Europejskiej. Normy te dotyczą szerokiego zakresu aspektów: jakości powietrza, zarządzania chemikaliami i odpadami, czystości wody, oświetlenia, wilgotności, klimatyzacji, redukcji hałasu, itd.

Pomiary środowiskowe i fizyczne w Grupie Chauvin Arnoux są zorganizowane wokół trzech głównych kierunków:
– Zasada ostrożności, która chroni zdrowie człowieka, jest oparta na badaniach kontrolnych
– Oszczędzanie energii
– Bezpieczeństwo urządzeń w kontekście szczególnych lub wymagających procesów przemysłowych.

Dla wszystkich tych kluczowych pomiarów grupa Chauvin Arnoux proponuje szeroką gamę przyrządów i rozwiązań. Są one przeznaczone do użytku domowego, weryfikacji prawnej w budownictwie, utrzymania instalacji i sprawdzania parametrów środowiskowych oraz zgodności z normami. W przemyśle, instalacje, jakość powietrza, aparatura i procesy produkcyjne mogą być testowane przy użyciu przyrządów pomiarowych Chauvin Arnoux, a także kontrolerów Pyrocontrol i czujników temperatury. Pomiary te są wykonywane bezpośrednio przez ekspertów z naszej firmy zależnej Manumesure.

2. Pomiary kontrolne

3. Nadzór nad sieciami elektrycznymi i zmiana ich wielkości

Deregulacja i prywatyzacja rynku energii sprawiły, że producenci energii w sektorze publicznym i prywatnym muszą monitorować stan swojej sieci elektrycznej w celu optymalizacji wykorzystania energii. Istnieją liczne, różnorodne rodzaje miejsc i metod produkcji energii (elektrownie jądrowe, cieplne lub elektrownie wodne, farmy wiatrowe lub słoneczne, nowe przedsiębiorstwa itp.). Główni producenci energii zmuszeni są do zapewnienia prawidłowego wyważenia swoich punktów w sieci, aby zachować odpowiednią proporcję między produkcją a konsumpcją.

Można zdefiniować cztery główne fazy w realizacji celu:
• Monitorowanie i nadzór
• Analizowanie i diagnozowanie
• Poprawa parametrów i zmiana rozmiaru
• Utrzymanie w dłuższym okresie

Wyświetlanie wszystkich 27 wyników