Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Proces wzorcowania polega na porównaniu ich parametrów z parametrami kalibratora (wzorca) mającego odniesienie do wzorców krajowych lub międzynarodowych. Wykonywane w naszym laboratorium wzorcowanie przyrządów pomiarowych obejmuje następujące kategorie aparatury pomiarowej:

1. WZORCOWANIE MIERNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

2. WZORCOWANIE MIERNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

3. WZORCOWANIE MULTIMETRÓW

4. WZORCOWANIE MIERNIKÓW CĘGOWYCH

Zapraszamy do naszego Katalogu produktów i usług.

Przeprowadzamy wzorcowanie przyrządów pomiarowych i wystawiamy świadectwo wzorcowania dla mierników następujących firm:

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych - MPI-520Start wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych

 • ABATRONIC
 • ADEX
 • AMPROBE
 • ATMOR
 • BEHA
 • BENNING
 • CENTER
 • CHAUVIN ARNOUX
 • CHY
 • CLARE
 • ERA
 • ERA GOST
 • FLUKE
 • GOSSEN METRAWATT
 • HIOKI
 • HT ITALIA
 • KEWTECH
 • KYORITSU
 • LUTRON
 • MEGGER
 • METRA BLANSKO
 • METREL
 • SEAWARD
 • SEW
 • SONEL
 • STANDARD INSTRUMENTS
 • TENMARS
 • UNI-T

oraz innych producentów.

Kategorie wzorcowanych przyrządów

Wykonywane przez nas wzorcowanie przyrządów pomiarowych obejmuje następujące kategorie mierników:
– rezystancji izolacji do 5 kV,
– ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych,
– rezystancji uziemienia,
– wyłączników różnicowoprądowych (RCD),
– impedancji/rezystancji linii,
– impedancji/rezystancji pętli zwarcia,
– wielofunkcyjne instalacji elektrycznych obejmujące kilka z wymienionych wcześniej funkcji
– wybrane mierniki bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego wykonujące pomiary ciągłości przewodu ochronnego,         rezystancji izolacji, prądu upływowego (różnicowego, zastępczego i dotykowego), test funkcjonalny (pobór prądu, moc czynna/pozorna), test wytrzymałości napięciowej izolacji AC/DC
– małych rezystancji
– wskaźniki napięcia.

Wielkości fizyczne i zakresy pomiarowe wykonywanych przez nas kalibracji przyrządów pomiarowych zostały wyszczególnione w pliku MOŻLIWOŚCI POMIAROWE laboratorium wzorcującego.

Pakiety usług wzorcowania

Dla klientów posiadających większe ilości mierników elektrycznych, oferujemy  PAKIETY USŁUG WZORCOWANIA powiązane z całkowitą wartością zamówienia w bieżącym roku kalendarzowym.

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych Megger - MIT2500 miernik rezystancji izolacji 2.5 kV

Wzorce pomiarowe

Aby przeprowadzić wzorcowanie przyrządów pomiarowych, konieczne jest użycie nowoczesnych wzorców pomiarowych. Podstawowym, wykorzystywanym przez nas wzorcem jest wielofunkcyjny kalibrator mierników instalacji elektrycznych/testerów bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego typu 3200A firmy Transmille. Wykonujemy wzorcowanie przyrządów pomiarowych również przy użyciu kalibratora napięć i prądów AC/DC typu C101FB firmy CALMET, dekad rezystancyjnych ZELAP oraz IET LABS, multimetru cyfrowego Keysight 34461A i pojedynczych rezystorów wzorcowych o małych wartościach.

Informacje dotyczące wysyłki mierników

Realizujemy usługę wzorcowania (kalibracji) mierników bezpieczeństwa instalacji elektrycznych/bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego dla klientów na terenie całego kraju. Nasze usługi oferujemy w atrakcyjnych cenach i relatywnie krótkich terminach.
Współpracujemy ze sprawdzonymi i rzetelnymi firmami kurierskimi. Zamówienia realizujemy fachowo, efektywnie i terminowo.

Przed wysyłką mierników do wzorcowania prosimy o:
1) Staranne zapakowanie i zabezpieczenie miernika przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie np. folią bąbelkową lub innymi materiałami wypełniającymi lub zabezpieczającymi. Praktyka pokazuje, że staranne opakowanie jest kluczowe dla zapewnienia bezszkodowego transportu.
2) Dołączenie przewodów pomiarowych (nie są konieczne długie przewody i szpilki do pomiarów rezystancji uziemień)
3) Dołączenie wypełnionego formularza ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych – informacje dodatkowe

Dbamy o wykonywanie kalibracji w możliwie krótkim czasie, nie przekraczającym zwykle 1 tygodnia. W wyjątkowych sytuacjach i w miarę naszych własnych możliwości możemy zaoferować ekspresowe wzorcowanie miernika przyrządu pomiarowego, po uprzednim uzgodnieniu terminu dostarczenia i odbioru sprzętu.

Po wykonaniu usługi, klient otrzymuje świadectwo wzorcowania, które oprócz niezbędnych informacji opisowych zawiera pełny raport z przeprowadzonych pomiarów. Raport zawiera również oszacowane wartości niepewności rozszerzonych. Forma i treść świadectwa wzorcowania spełnia zalecenia Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) przeznaczone dla laboratoriów akredytowanych.

Terminologia

W języku potocznym zamiast terminu wzorcowanie, często używanymi określeniami są kalibracja lub sprawdzenie. W zasadzie, dopuszczalne jest potraktowanie kalibracji jako terminu równoważnego do wzorcowania. Jednak sprawdzenie oznacza stwierdzenie zgodności parametrów miernika z normą i dlatego nie jest tożsame z wzorcowaniem.
Czasami zamiast określenia świadectwo wzorcowania wykorzystywane są terminy:
– certyfikat kalibracji,
– świadectwo kalibracji,
– świadectwo sprawdzenia.
Wyżej wymienione określenia nie zawsze słusznie są traktowane jako równoważne.
Ze względu na wytyczne PCA, w naszym nazewnictwie wykorzystujemy określenia wzorcowanie oraz świadectwo wzorcowania.

Zupełnie inne znaczenie ma legalizacja, która jest poświadczeniem zgodności z wymaganiami prawnymi dla danego przyrządu. W praktyce legalizacja nie dotyczy mierników bezpieczeństwa instalacji elektrycznych oraz mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego.

Dodaj komentarz