Metra Blansko

Metra Blansko – skrócony opis tagu produktu

Tagiem Metra Blansko oznaczono aparaturę kontrolno-pomiarową, mierniki, przyrządy i systemy pomiarowe których producentem lub dostawcą jest firma Metra Blansko. Tagiem tym oznaczono również usługi wzorcowania mierników tego producenta lub dostawcy.

Firma jest dobrze znana dzięki swojej ponad 100-letniej tradycji. Jest uważana za symbol najwyższej jakości produktów i usług przez wielu klientów. Od 2009 roku jest członkiem grupy Blue Elephant – BEC Investment a.s.

Historia firmy

W 1911 roku,  w małym warsztacie w Blansku, niedaleko Brna, rozpoczęto produkcję elektrycznych przyrządów pomiarowych. Było to pierwsze tego typu miejsce w Cesarstwie Austro-Węgierskim i jedno z pierwszych w Europie. Maszyny parowe i pierwsze maszyny elektryczne nie mogły być już użytkowane bez mierników. Erich Roučka, znany czeski wynalazca, tworzył nowe, przyrządy pomiarowe, a jego warsztat szybko rozwinął się w małą fabrykę.

Dostawy wojenne podczas I wojny światowej doprowadziły do ekspansji i modernizacji produkcji. Po wojnie Metra Blansko rozpoczęła produkcję mostków laboratoryjnych, dekad, a nawet urządzeń do nagrywania. W drugiej połowie lat dwudziestych XX wieku p. Roučka rozpoczął produkcję automatycznych układów sterowania kotłami pod marką „ER”. Były one szeroko stosowane w zakładach produkcyjnych i elektroenergetycznych, w konstrukcjach układów dystrybucji energii elektrycznej i w wielu laboratoriach w kraju i za granicą. Zostały zaprojektowane i zbudowane nowe urządzenia pomiarowe przystosowane do pracy trudnych warunkach, w przemyśle metalurgicznym, górniczym i na statkach.

Główne działania METRA BLANSKO s.r.o.

Po 1990 r. firma METRA BLANSKO s.r.o. przeszła udany proces transformacji. Prywatyzacja stworzyła warunki do dalszego wzrostu. Firma monitoruje i przetwarza wyniki wybranych przedsięwzięć biznesowych. Współpraca ze znanymi firmami międzynarodowymi ma pozytywny wpływ na dobrą kondycję firmy.
Obecnie rozwija, produkuje i sprzedaje tradycyjne przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.
Aby zapewnić klientom odpowiednią jakość produktów i usług wdrożony został system zarządzania jakością spełniający normy CSN EN ISO 9001: 2001 i ISO 14001: 2004.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5