Metra Blansko

Metra Blansko – skrócony opis tagu produktu

Tagiem Metra Blansko oznaczono aparaturę kontrolno-pomiarową, mierniki, przyrządy i systemy pomiarowe których producentem lub dostawcą jest firma Metra Blansko. Tagiem tym oznaczono również usługi wzorcowania mierników tego producenta lub dostawcy.

PU294 Delta miernik bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych Metra Blansko

Firma jest dobrze znana dzięki swojej ponad 100-letniej tradycji. Jest uważana za symbol najwyższej jakości produktów i usług przez wielu klientów. Od 2009 roku jest członkiem grupy Blue Elephant – BEC Investment a.s.

Historia firmy

W 1911 roku,  w małym warsztacie w Blansku, niedaleko Brna, rozpoczęto produkcję elektrycznych przyrządów pomiarowych. Było to pierwsze tego typu miejsce w Cesarstwie Austro-Węgierskim i jedno z pierwszych w Europie. Maszyny parowe i pierwsze maszyny elektryczne nie mogły być już użytkowane bez mierników. Erich Roučka, znany czeski wynalazca, tworzył nowe, przyrządy pomiarowe, a jego warsztat szybko rozwinął się w małą fabrykę.

Dostawy wojenne podczas I wojny światowej doprowadziły do ekspansji i modernizacji produkcji. Po wojnie Metra Blansko rozpoczęła produkcję mostków laboratoryjnych, dekad, a nawet urządzeń do nagrywania. W drugiej połowie lat dwudziestych XX wieku p. Roučka rozpoczął produkcję automatycznych układów sterowania kotłami pod marką “ER”. Były one szeroko stosowane w zakładach produkcyjnych i elektroenergetycznych, w konstrukcjach układów dystrybucji energii elektrycznej i w wielu laboratoriach w kraju i za granicą. Zostały zaprojektowane i zbudowane nowe urządzenia pomiarowe przystosowane do pracy trudnych warunkach, w przemyśle metalurgicznym, górniczym i na statkach.

Główne działania METRA BLANSKO s.r.o.

Po 1990 r. firma METRA BLANSKO s.r.o. przeszła udany proces transformacji. Prywatyzacja stworzyła warunki do dalszego wzrostu. Firma monitoruje i przetwarza wyniki wybranych przedsięwzięć biznesowych. Współpraca ze znanymi firmami międzynarodowymi ma pozytywny wpływ na dobrą kondycję firmy.
Obecnie rozwija, produkuje i sprzedaje tradycyjne przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.
Aby zapewnić klientom odpowiednią jakość produktów i usług wdrożony został system zarządzania jakością spełniający normy CSN EN ISO 9001: 2001 i ISO 14001: 2004.

Wyświetlanie wszystkich 5 wyników