Wzorcowanie testera bezpieczeństwa maszyn i urządzeń

Opis

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa maszyn i urządzeń – opis ogólny usługi

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa maszyn i urządzeń jest usługą która obejmuje aparaturę pomiarową służącą do weryfikacji wymagań bezpieczeństwa elektrycznego w odniesieniu do sprzętu elektrycznego.

W trakcie wzorcowania testera bezpieczeństwa maszyn i urządzeń wykonujemy następujące pomiary:
1. Pomiar ciągłości przewodu ochronnego, zazwyczaj prądem 200 mA, 10 A, 25 A
2. Pomiar rezystancji izolacji napięciem stałym, zazwyczaj 250 V, 500 V lub 1000 V
Pomiar ten polega na zwarciu przewodów roboczych badanego urządzenia elektrycznego (zwarty przewód fazowy L z neutralnym N). Pomiar rezystancji izolacji jest wykonywany w obwodzie między zwartymi przewodami LN a przewodem ochronnym PE. Dzięki temu badany sprzęt elektryczny nie jest zasilany w trakcie wykonywania pomiaru, co mogłoby prowadzić do jego uszkodzenia.
3. Pomiar różnicowego prądu upływowego
4. Pomiar prądu upływowego przewodu PE
5. Pomiar zastępczego prądu upływowego
Pomiar ten polega na zwarciu przewodów roboczych badanego urządzenia elektrycznego (zwarty przewód fazowy L z neutralnym N) i jest wykonywany w obwodzie między zwartymi przewodami LN a przewodem ochronnym PE z wykorzystaniem obniżonego napięcia o wartości około 40 V.
Wynik pomiaru jest przeliczany w stosunku do nominalnej wartości napięcia sieciowego 230 V
6. Pomiar dotykowego prądu upływowego
7. Wytrzymałość elektryczna izolacji napięciem stałym
Pomiar jest wykonywany w układzie identycznym jak rezystancja izolacji (zwarte przewody robocze fazowy L z neutralnym N) z tą różnicą, że wartość napięcia pomiarowego wynosi zwykle znacznie powyżej 1 kV.
Wynikiem pomiaru jest wartość prądu upływu, która jest porównywana z górną dopuszczalną wartością graniczną
8. Wytrzymałość elektryczna izolacji napięciem przemiennym
Pomiar jest wykonywany w układzie identycznym jak rezystancja izolacji (zwarte przewody robocze fazowy L z neutralnym N) z tą różnicą, że napięcie pomiarowe jest przemienne i jego wartość przekracza zwykle 1 kV.
Wynikiem pomiaru jest wartość prądu upływu, która jest porównywana z górną wartością graniczną
9. Test funkcjonalny obejmujący pomiary napięcia przemiennego, prądu przemiennego (pobór prądu badanego urządzenia), mocy czynnej lub pozornej

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa maszyn i urządzeń jest przeprowadzane przy użyciu kalibratorów i wzorców będących na wyposażeniu naszego laboratorium wzorcującego. W procedurze wzorcowania na ogół wykorzystujemy metodę porównawczą. Metoda ta polega na zadaniu określonej wartości wzorcowej na kalibratorze/wzorcu i wykonaniu pomiaru tej wartości za pomocą badanego miernika.
Dla każdego wzorcowanego testera bezpieczeństwa maszyn i urządzeń opracowujemy tabelę pomiarową która zawiera tolerancję czyli określany przez producenta dopuszczalny przedział, w którym powinny mieścić się wyniki w danym punkcie pomiarowym. Jeśli wszystkie wyniki mieszczą się w tolerancji oznacza to, że miernik spełnia wymagania metrologiczne deklarowane przez producenta i może być użytkowany bez zastrzeżeń.
W tabeli pomiarowej będącej częścią naszego świadectwa wzorcowania znajdują się również oszacowane niepewności, zwykle są to niepewności rozszerzone przy poziomie ufności około 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2.

W naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie przeprowadzamy wzorcowanie testerów bezpieczeństwa maszyn i urządzeń następujących producentów:
– Beha-Amprobe
Benning
– Finero
Fluke
Gossen Metrawatt
– GOSSEN Muller & Weigert
– HIOKI
– HT Italia
– Kikusui
Megger
– Metra Blansko
Metrel
– Seaward
Sonel
– UNI-T
i innych firm.

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa maszyn i urządzeń – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie testera bezpieczeństwa maszyn i urządzeń”

Może Cię również zainteresować…