Sefelec

Sefelec – skrócony opis tagu produktu

Tagiem Sefelec oznaczono aparaturę kontrolno-pomiarową, mierniki, przyrządy i systemy pomiarowe których producentem lub dostawcą jest firma Sefelec. Tagiem tym oznaczono również usługi wzorcowania mierników tego producenta lub dostawcy.

Firma Sefelec jest liderem w dziedzinie testerów bezpieczeństwa i testerów kabli.
Projektuje, rozwija i produkuje zdywersyfikowaną gamę przyrządów pomiarowych:

  • mikroomomierze
  • testery wysokonapięciowe
  • testery dielektryczne
  • testery ciągłości przewodu ochronnego
  • testery bezpieczeństwa
  • testery prądu upływowego
  • systemy testowe (testery kabli i wiązek kablowych, testery pokładowe)
  • testery bardzo wysokiego napięcia
  • zasilacze bardzo wysokiego napięcia
  • źródła wysokiego napięcia.

Wartościami dodanymi oferowanymi przez firmę są testy kabli połączone z testowaniem bezpieczeństwa.

Ostatecznym celem testów bezpieczeństwa jest sprawdzenie, czy badany produkt jest bezpieczny dla użytkownika końcowego i spełnia wymagania jakościowe dyrektywy niskonapięciowej (LVD). Szczegółowe wymagania są określone w odpowiednich normach (IEC335, IEC950, IEC601, IEC1010, IEC598, IEC990, IEC204 …).

Tester kabli jest urządzeniem przeznaczonym do automatycznego testowania. Sprawdza  połączenia elektryczne w kablu lub wiązce przewodów, na płycie tylnej lub innym okablowanym zespole. Tester kabli automatycznie określa, czy okablowanie jest zgodne z planami okablowania i czy ma oczekiwaną jakość.
Testowanie kabli może być wykonane na etapie produkcji lub w trakcie serwisowania i konserwacji.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2