Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych – opis kategorii

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych, jest jedną dna z dwu głównych kategorii występująca w Katalogu produktów i usług. Wzorcowanie przyrządów pomiarowych obejmuje następujące grupy podrzędne:
1. Wzorcowanie luksomierzy
2. Wzorcowanie mierników bezpieczeństwa instalacji elektrycznych
3. Wzorcowanie mierników uniwersalnych, multimetrów
4. Wzorcowanie multimetrów cęgowych, mierników cęgowych
5. Wzorcowanie mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego

Kategoria Wzorcowanie mierników instalacji elektrycznych zawiera następujące kategorie podrzędne:
– wzorcowanie mierników ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych (w tym wzorcowanie mierników rezystancji izolacji i ciągłości, wzorcowanie mierników rezystancji izolacji i ciągłości do zastosowań telekomunikacyjnych oraz wzorcowanie mierników rezystancji izolacji i ciągłości z pomiarem długości kabla, wzorcowanie mierników rezystancji izolacji, ciągłości i wyłączników RCD oraz wzorcowanie analogowych mierniki rezystancji izolacji i ciągłości
– wzorcowanie mierników pętli zwarcia (w tym wzorcowanie mierników rezystancji pętli zwarcia, wzorcowanie mierników impedancji pętli zwarcia oraz wzorcowanie mierników impedancji pętli zwarcia i wyłączników RCD)
– wzorcowanie mierników rezystancji izolacji (w tym wzorcowanie mierników rezystancji izolacji do 1 kV, wzorcowanie mierników rezystancji izolacji do 2.5 kV oraz wzorcowanie mierników rezystancji izolacji do 5 kV)
– wzorcowanie mierników rezystancji uziemienia (w tym wzorcowanie mierników rezystancji uziemienia wykorzystujące metodę szpilkową, jednocęgową i dwucęgową lub kombinację tych metod)
– wzorcowanie mierników wyłączników różnicowoprądowych (RCD)
– wzorcowanie wielofunkcyjnych mierników bezpieczeństwa instalacji elektrycznych

Kategoria Wzorcowanie mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego obejmuje wzorcowanie testerów wykonujących następujące pomiary:
– ciągłości przewodu ochronnego
– rezystancji izolacji
– prądu upływowego ( w tym prądu różnicowego, zastępczego i dotykowego)
– wytrzymałości elektrycznej izolacji AC/DC