Wzorcowanie testerów bezpieczeństwa elektrycznego

Wzorcowanie testerów bezpieczeństwa elektrycznego – opis kategorii

Kategoria Wzorcowanie testerów bezpieczeństwa elektrycznego dotyczy mierników służących do weryfikacji urządzeń elektrycznych pod kątem ich bezpieczeństwa elektrycznego.
Wzorcowanie testerów wykonujemy w naszym laboratorium wzorcującym. Wzorcowanie obejmuje następujące pomiary:

 • pomiar ciągłości przewodu ochronnego, zazwyczaj prądem 200 mA, 10 A, 25 A
 • pomiar rezystancji izolacji napięciem stałym, zazwyczaj 250 V, 500 V lub 1000 V; pomiar rezystancji izolacji jest wykonywany w obwodzie między zwartymi przewodami LN a przewodem ochronnym PE; dzięki temu badany sprzęt elektryczny nie jest zasilany
 • pomiar różnicowego prądu upływowego
 • pomiar prądu upływowego przewodu PE
 • pomiar zastępczego prądu upływowego; pomiar jest wykonywany obniżonym napięciem o wartości około 40 V w obwodzie między zwartymi przewodami LN a przewodem ochronnym PE; wynik jest przeliczany w stosunku do nominalnej wartości napięcia 230 V
 • pomiar dotykowego prądu upływowego
 • wytrzymałość elektryczna izolacji napięciem DC; pomiar jest wykonywany w układzie identycznym jak rezystancja izolacji; wynikiem jest wartość prądu upływu, porównywana z górną wartością graniczną
 • wytrzymałość elektryczna izolacji napięciem AC; pomiar w układzie identycznym jak rezystancja izolacji; wynikiem jest wartość prądu upływu, porównywana z górną wartością graniczną
 • test funkcjonalny obejmujący pomiary napięcia i prądu AC (pobór prądu badanego urządzenia), mocy czynnej

Wzorcowanie testerów sprzętu elektrycznego – informacje dodatkowe dotyczące producentów

Kategoria Wzorcowanie testerów bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego zawiera przyrządy pomiarowe następujących firm:

 • Beha
 • Beha-Amprobe
 • Benning
 • Clare
 • Fluke
 • Finero
 • Gossen Metrawatt
 • Hioki
 • HT Italia
 • Kikusui
 • Megger
 • Metra Blansko
 • Metrel
 • Seaward
 • Sefelec
 • Slaughter
 • SCHLEICH
 • Sonel
 • UNI-T

i innych producentów.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 95

Wyświetlanie wszystkich wyników: 95