Wzorcowanie PAT-805 Sonel miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego

Opis

Wzorcowanie PAT-805 – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie PAT-805 miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego Sonel jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie. Potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest wystawiane świadectwo wzorcowania.

Wzorcowanie PAT-805 Sonel obejmuje następujące funkcje i zakresy pomiarowe:Wzorcowanie PAT-805 Sonel miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego

 • napięcie przemienne sieciowe
 • rezystancja obwodu L-N
 • prąd pomiarowy (rezystancja przewodu ochronnego)
 • rezystancja przewodu ochronnego 200 mA
 • rezystancja przewodu ochronnego 10 A
 • rezystancja przewodu ochronnego 25 A
 • napięcie pomiarowe rezystancji izolacji
 • rezystancja izolacji 100 V
 • rezystancja izolacji 250 V
 • rezystancja izolacji 500 V
 • zastępczy prąd upływowy
 • prąd upływowy przewodu PE
 • różnicowy prąd upływowy
 • dotykowy prąd upływowy
 • moc pozorna (test funkcjonalny)
 • prąd przemienny (pobór prądu, test funkcjonalny)
 • napięcie przemienne (test funkcjonalny).

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi zwykle kilka dni roboczych. W razie potrzeby, na życzenie klienta istnieje możliwość skrócenia tego terminu. W takim przypadku prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu dostarczenia i odbioru sprzętu pomiarowego.

Zalecany przez producenta okres wzorcowania wynosi 13 miesięcy.

Wzorcowanie PAT-805 Sonel – okres ważności świadectwa:
 • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta lub wewnętrznym harmonogramem użytkownika
 • świadectwo wzorcowania traci ważność w przypadku uszkodzenia wzorcowanego przedmiotu lub przekroczenia jego dopuszczalnych błędów pomiarowych.

Wzorcowanie PAT-805 – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Wzorcowanie PAT-805 jest przeprowadzane z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Forma i treść tego świadectwa została opracowana zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. Nasze świadectwo wzorcowania zawiera pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium są na bieżąco monitorowane za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. Pozwoli to zabezpieczyć miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie PAT-805 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie PAT-805 Sonel miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego”