Wzorcowanie ST 725 Benning miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego

Opis

Wzorcowanie ST 725 Benning – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie ST 725 miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego Benning jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie. Potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest wystawiane świadectwo wzorcowania.

Wzorcowanie ST 725 Benning obejmuje następujące funkcje i zakresy pomiarowe:Wzorcowanie ST 725 miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego Benning

 • prąd pomiarowy (rezystancja przewodu ochronnego)
 • rezystancja przewodu ochronnego
 • napięcie pomiarowe rezystancji izolacji
 • rezystancja izolacji 250 V
 • rezystancja izolacji 500 V
 • zastępczy prąd upływowy przewodu PE
 • dotykowy prąd upływowy (metoda zastępcza)
 • różnicowy prąd upływowy przewodu PE
 • dotykowy prąd upływowy (metoda bezpośrednia)
 • czas zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego (RCD)
 • napięcie przemienne.

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi zazwyczaj kilka dni roboczych. W razie potrzeby, na życzenie klienta istnieje możliwość skrócenia tego terminu. W takim przypadku prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu dostarczenia i odbioru sprzętu pomiarowego.

Zalecany przez producenta okres wzorcowania wynosi 12 miesięcy.

Wzorcowanie ST 725 – okres ważności świadectwa:
 • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta lub wewnętrznym harmonogramem użytkownika
 • świadectwo wzorcowania traci ważność w przypadku uszkodzenia wzorcowanego przedmiotu lub przekroczenia jego dopuszczalnych błędów pomiarowych.

Wzorcowanie ST 725 – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Operację wzorcowania ST 725 przeprowadzamy z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Formę i treść tego świadectwa opracowaliśmy zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. Dlatego nasze świadectwo wzorcowania zawiera pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium są na bieżąco monitorowane za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. Pozwoli to zabezpieczyć miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie ST 725 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie ST 725 Benning miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego”

Może Cię również zainteresować…