Wzorcowanie AlphaPat MI2142 Metrel miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego

Opis

Wzorcowanie AlphaPat MI2142 miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego Metrel – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie AlphaPat MI2142 miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego Metrel jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie. Potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest wystawiane świadectwo wzorcowania.

Wzorcowanie AlphaPat MI2142, miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego Metrel, obejmuje następujące zakresy pomiarowe:

 • prąd pomiarowy rezystancji przewodu ochronnego
 • rezystancja przewodu ochronnego prądem 200 mA
 • rezystancja przewodu ochronnego prądem 10 A
 • rezystancja przewodu ochronnego prądem 25 A
 • napięcie pomiarowe rezystancji izolacji
 • rezystancja izolacji napięciem 250 V
 • rezystancja izolacji napięciem 500 V
 • zastępczy prąd upływowy
 • prąd upływowy
 • dotykowy prąd upływowy
 • moc pozorna (test funkcjonalny)
 • prąd przemienny cęgowo.

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi zazwyczaj kilka dni roboczych. W razie potrzeby, na życzenie klienta istnieje możliwość skrócenia tego terminu. W takim przypadku prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu dostarczenia i odbioru sprzętu pomiarowego.

Zalecany przez producenta okres wzorcowania wynosi 12 miesięcy.

Wzorcowanie AlphaPat MI2142 – okres ważności świadectwa:
 • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta lub wewnętrznym harmonogramem użytkownika
 • świadectwo wzorcowania traci ważność w przypadku uszkodzenia wzorcowanego przedmiotu lub przekroczenia jego dopuszczalnych błędów pomiarowych.

Wzorcowanie AlphaPat MI2142 – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Wzorcowanie miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego jest przeprowadzane z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Forma i treść tego świadectwa została opracowana zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. Nasze świadectwo wzorcowania zawiera pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium są na bieżąco monitorowane za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. Pozwoli to zabezpieczyć miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie AlphaPat MI2142 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie AlphaPat MI2142 Metrel miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego”