Wzorcowanie PAT-85 Sonel miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego

Opis

Wzorcowanie PAT-85 – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie PAT-85 miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie. Potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest wystawiane świadectwo wzorcowania.

Wzorcowanie PAT-85 Sonel obejmuje następujące funkcje i zakresy pomiarowe:Wzorcowanie PAT-85 miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego Sonel

 • napięcie przemienne
 • częstotliwość
 • prąd pomiarowy (rezystancja przewodu ochronnego)
 • rezystancja przewodu ochronnego
 • napięcie pomiarowe rezystancji izolacji
 • rezystancja izolacji
 • prąd (pomiar cęgami)
 • napięcie przemienne (test funkcjonalny)
 • moc czynna (test funkcjonalny)
 • prąd upływowy przewodu PE
 • różnicowy prąd upływowy
 • zastępczy prąd upływowy
 • dotykowy prąd upływowy.

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi zwykle kilka – kilkanaście dni roboczych. W razie potrzeby, na życzenie klienta istnieje możliwość skrócenia tego terminu. W takim przypadku prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu dostarczenia i odbioru sprzętu pomiarowego.

Zalecany przez producenta okres wzorcowania wynosi 12 miesięcy.

Wzorcowanie – okres ważności świadectwa:
 • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta miernika, lub
 • zgodny z wewnętrznym harmonogramem użytkownika (dotyczy podmiotów z wdrożonym systemem zarządzania jakością wg normy ISO 9001).

Wzorcowanie PAT-85 – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Proces wzorcowania miernika przeprowadzamy z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Formę i treść tego świadectwa opracowaliśmy zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. Stąd nasze świadectwo wzorcowania zawiera pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium są na bieżąco monitorowane za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. Pozwoli to zabezpieczyć miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie PAT-85 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie PAT-85 Sonel miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego”

Może Cię również zainteresować…