Wzorcowanie C.A 6160 Chauvin Arnoux miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego

Opis

Wzorcowanie C.A 6160 Chauvin Arnoux – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie C.A 6160 miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i medycznego Chauvin Arnoux jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie. Potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest wystawiane świadectwo wzorcowania.

Wzorcowanie C.A 6160 obejmuje następujące funkcje pomiarowe:

 • napięcie przemienne (test wytrzymałości napięciowej izolacji)
 • prąd przemienny (test wytrzymałości napięciowej izolacji)
 • prąd pomiarowy (ciągłość przewodu ochronnego)
 • ciągłość przewodu ochronnego 0.1 A
 • ciągłość przewodu ochronnego 0.2 A
 • ciągłość przewodu ochronnego 10 A
 • ciągłość przewodu ochronnego 25 A
 • napięcie przemienne (spadek napięcia na rezystancji przewodu ochronnego)
 • napięcie pomiarowe rezystancji izolacji
 • rezystancja izolacji 250 V
 • rezystancja izolacji 500 V
 • rezystancja izolacji 1000 V
 • prąd upływowy
 • dotykowy prąd upływowy
 • zastępczy prąd upływowy
 • moc czynna (test funkcjonalny)
 • napięcie przemienne (test funkcjonalny)
 • prąd obciążenia (test funkcjonalny).

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi zazwyczaj dni roboczych. W razie potrzeby, na życzenie klienta istnieje możliwość skrócenia tego terminu. W takim przypadku prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu dostarczenia i odbioru sprzętu pomiarowego.

Zalecany przez producenta okres wzorcowania wynosi 12 miesięcy.

Wzorcowanie C.A 6160 – okres ważności świadectwa:
 • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta lub wewnętrznym harmonogramem użytkownika
 • świadectwo wzorcowania traci ważność w przypadku uszkodzenia wzorcowanego przedmiotu lub przekroczenia jego dopuszczalnych błędów pomiarowych.

Wzorcowanie C.A 6160 – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Wzorcowanie C.A 6160 jest przeprowadzane z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Forma i treść tego świadectwa została opracowana zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. Nasze świadectwo wzorcowania zawiera pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium są na bieżąco monitorowane za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. Pozwoli to zabezpieczyć miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie C.A 6160 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie C.A 6160 Chauvin Arnoux miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego”