Wzorcowanie SECUTEST XTRA Gossen Metrawatt miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i medycznego

Opis

Wzorcowanie Secutest XTRA – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie Secutest XTRA miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i medycznego Gossen Metrawatt  jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie. Potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest wystawiane świadectwo wzorcowania.

Wzorcowanie Secutest XTRA obejmuje następujące funkcje pomiarowe:

 • prąd pomiarowy (ciągłość przewodu ochronnego) 200 mA DC
 • prąd pomiarowy (ciągłość przewodu ochronnego) 10 A AC
 • ciągłość przewodu ochronnego 200 mA DC
 • ciągłość przewodu ochronnego 10 A AC
 • napięcie pomiarowe rezystancji izolacji
 • rezystancja izolacji 250 V
 • rezystancja izolacji 500 V
 • prąd upływowy, gniazdo pomiarowe, metoda bezpośrednia, różnicowa, zastępcza
 • prąd upływowy, sonda pomiarowa, metoda bezpośrednia, różnicowa, zastępcza
 • napięcie przemienne (test funkcjonalny)
 • prąd obciążenia (test funkcjonalny)
 • moc czynna (test funkcjonalny)
 • napięcie stałe, przemienne (pomiar sondą zewnętrzną)
 • czas wyzwalania przenośnego wyłącznika RCD (PRCD).

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi zazwyczaj kilka dni roboczych. W razie potrzeby, na życzenie klienta istnieje możliwość skrócenia tego terminu. W takim przypadku prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu dostarczenia i odbioru sprzętu pomiarowego.

Zalecany przez producenta okres wzorcowania wynosi 12 miesięcy.

Wzorcowanie Secutest XTRA – okres ważności świadectwa:
 • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta lub wewnętrznym harmonogramem użytkownika
 • świadectwo wzorcowania traci ważność w przypadku uszkodzenia wzorcowanego przedmiotu lub przekroczenia jego dopuszczalnych błędów pomiarowych.

Wzorcowanie Secutest XTRA – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Wzorcowanie Secutest XTRA jest przeprowadzane z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Forma i treść tego świadectwa została opracowana zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. Nasze świadectwo wzorcowania zawiera pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium są na bieżąco monitorowane za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. Pozwoli to zabezpieczyć miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie Secutest XTRA – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie SECUTEST XTRA Gossen Metrawatt miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i medycznego”

Może Cię również zainteresować…