Wzorcowanie mierników instalacji elektrycznych

Wzorcowanie mierników instalacji elektrycznych – opis kategorii

Kategoria Wzorcowanie mierników instalacji elektrycznych obejmuje 7 kategorii podrzędnych:
– wzorcowanie mierników ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych; w tym wzorcowanie mierników rezystancji izolacji i ciągłości, rezystancji izolacji, ciągłości i wyłączników RCD
– wzorcowanie mierników instalacji fotowoltaicznych
– wzorcowanie mierników pętli zwarcia; w tym rezystancji pętli zwarcia, impedancji pętli zwarcia oraz impedancji pętli zwarcia i wyłączników RCD
– wzorcowanie mierników rezystancji izolacji; w tym rezystancji izolacji do 1 kV, do 2.5 kV oraz do 5 kV
– wzorcowanie mierników rezystancji uziemienia (w tym wzorcowanie mierników rezystancji uziemienia wykorzystujące metodę szpilkową, jednocęgową i dwucęgową lub kombinację tych metod)
– wzorcowanie mierników wyłączników różnicowoprądowych (RCD)
– wzorcowanie mierników wielofunkcyjnych, zawierających na ogół wszystkie lub przynajmniej większość powyższych funkcji.

Mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznych – informacje dodatkowe dotyczące producentów

Kategoria zawiera usługi wzorcowań przyrządów pomiarowych następujących firm:

 • Abatronic
 • ADEX
 • APPA
 • Amprobe
 • Atmor
 • Beha
 • Beha-Amprobe
 • Benning
 • CEM
 • Center
 • Chauvin Arnoux
 • CHY
 • Duoyi
 • Era
 • ERA-GOST
 • Fluke
 • Gossen Metrawatt
 • Hioki
 • HT Italia
 • Hyelec
 • Kewtech
 • Kyoritsu
 • Labimed
 • LEM
 • Lutron
 • Mastech
 • Megger
 • Metrel
 • Sanwa
 • Seaward
 • SEW
 • Sonel
 • Standard Instruments
 • Summit
 • UNI-T
 • VICTOR

i innych producentów.