Wzorcowanie mierników małych rezystancji

Wzorcowanie mierników małej rezystancji – opis kategorii

Kategoria Wzorcowanie mierników małych rezystancji dotyczy przyrządów pomiarowych służących do pomiarów następujących obiektów:

 • Styków przełączników, wyłączników i przekaźników
 • Przewodów, połączeń kablowych
 • Uzwojeń silników, transformatorów, cewek (z wyjątkiem 100 A)
 • Połączeń śrubowych, zaciskowych
 • Połączeń lutowanych, spawanych, zgrzewanych
 • Elementów elektrycznych i elektronicznych

Utrzymanie odpowiednio niskiej rezystancji tych elementów ma kluczowe znaczenie dla ich bezpiecznego działania jak również dla bezpieczeństwa większych systemów elektroenergetycznych.

Prąd pomiarowy może płynąć tylko w jednym kierunku lub w dwóch przeciwnych kierunkach. W drugim przypadku wyświetlana jest na ogół wartość średnia rezystancji. Pomiar prądem jednokierunkowym przyspiesza pomiary na obiektach pozbawionych napięć wewnętrznych i sił elektrotermicznych. Z kolei pomiar prądem dwukierunkowym eliminuje błędy wynikające z obecności w mierzonym obiekcie takich napięć.

Wzorcowanie tych mierników w naszym laboratorium wzorcującym obejmuje funkcje pomiaru rezystancji i wartość prądu pomiarowego na poszczególnych zakresach.

Aby przeprowadzić wzorcowanie, konieczne jest użycie nowoczesnych wzorców pomiarowych. Podstawowymi, używanymi przez nas wzorcami są:

 • kalibrator napięć i prądów AC/DC, CALMET C101FB
 • multimetr cyfrowy 6 1/2 cyfry, Keysight 34461A
 • rezystory wzorcowe typu P3XX, RN-1

Mierniki małych rezystancji – informacje dodatkowe dotyczące producentów

Kategoria ta jest jedną z siedmiu podkategorii w dziale Wzorcowanie mierników instalacji elektrycznych.
Zawiera przyrządy pomiarowe następujących firm:

 • ADEX
 • Megger
 • Sonel
 • Tenmars

i innych producentów.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 21

Wyświetlanie wszystkich wyników: 21