Wzorcowanie wielofunkcyjnych mierników instalacji elektrycznych

Wzorcowanie wielofunkcyjnych mierników instalacji elektrycznych – opis kategorii

Kategoria Wzorcowanie wielofunkcyjnych mierników instalacji elektrycznych nie zawiera kategorii podrzędnych.
Kategoria ta obejmuje wielofunkcyjne mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, których dotyczy wzorcowanie.
Wielofunkcyjne mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznych umożliwiają wykonanie następującego zestawu pomiarów:
– pomiar ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych prądem 200 mA
– pomiar rezystancji małym prądem
– pomiar impedancji pętli zwarcia (w obwodzie przewód fazowy L – przewód ochronny PE)
– pomiar impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego (RCD)
– pomiar impedancji linii (w obwodzie przewód fazowy L – przewód neutralny N)
– pomiar rezystancji izolacji napięciem do 1 kV lub 2.5 kV (wybrane modele)
– pomiar rezystancji uziemienia metodą szpilkową, niektóre modele umożliwiają również pomiar rezystancji uziemienia metodą 1-cegową lub 2-cęgową
– pomiar wyłączników różnicowoprądowych (RCD): czas zadziałania, prąd wyłączenia, napięcie dotykowe, pomiar automatyczny dla różnych mnożników
Wybrane modele wielofunkcyjnych mierników bezpieczeństwa instalacji elektrycznych wyposażone są w dodatkowe funkcje pomiarowe np. kierunek wirowania faz, pomiar napięcia i częstotliwości, pomiar prądu przemiennego, mocy czynnej, biernej, pozornej.

Kategoria wielofunkcyjnych mierników instalacji elektrycznych zawiera przyrządy pomiarowe następujących firm:
– Amprobe
– Beha
– Benning
– Chauvin Arnoux
– Fluke
– Gossen Metrawatt
– HT Italia
– Kewtech
– Kyoritsu
– LEM
– Megger
– Metrel
– Sonel
– Summit
– UNI-T
i innych producentów.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 113

Wyświetlanie wszystkich wyników: 113