Wzorcowanie IT 115 wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych Benning

Opis

Wzorcowanie IT 115 wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych Benning – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie IT 115, wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznej jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie. Potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest wystawiane świadectwo wzorcowania.

Wzorcowanie IT 115, wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych, obejmuje następujące zakresy pomiarowe:

 • napięcie pomiarowe rezystancji izolacji
 • rezystancja izolacji 50 V, 100 V, 250 V
 • rezystancja izolacji 500 V, 1000 V
 • rezystancja prądem ± 200 mA
 • rezystancja prądem 7 mA
 • nominalna wartość prądu IΔN RCD
 • napięcie dotykowe, funkcja RCD
 • czas wyzwalania standardowego RCD
 • czas wyzwalania selektywnego RCD
 • prąd wyzwalania wyłącznika RCD
 • impedancja pętli zwarcia
 • impedancja pętli bez wyzwalania RCD
 • impedancja linii
 • rezystancja uziemienia
 • napięcie stałe
 • napięcie przemienne
 • częstotliwość.

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi zwykle kilka dni roboczych. W razie potrzeby, na życzenie klienta istnieje możliwość skrócenia tego terminu. W takim przypadku prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu dostarczenia i odbioru sprzętu pomiarowego.

Zalecany okres wzorcowania wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych IT 115 wynosi 12 miesięcy.

Wzorcowanie IT 115 – okres ważności świadectwa:
 • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta lub wewnętrznym harmonogramem użytkownika
 • świadectwo wzorcowania traci ważność w przypadku uszkodzenia wzorcowanego przedmiotu lub przekroczenia jego dopuszczalnych błędów pomiarowych.

Wzorcowanie IT 115 – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Operację wzorcowania IT 115 przeprowadzamy wykorzystując metodę porównawczą, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Formę i treść tego świadectwa opracowaliśmy zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. Dlatego nasze świadectwo wzorcowania zawiera pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium są na bieżąco monitorowane za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. Pozwoli to zabezpieczyć miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie IT 115 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie IT 115 wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych Benning”

Może Cię również zainteresować…