Wzorcowanie MPI-540-PV Sonel wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych i fotowaltaicznych

Opis

Wzorcowanie MPI-540-PV wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych Sonel – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie MPI-540-PV, wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie. Potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest wystawiane świadectwo wzorcowania.

Wzorcowanie MPI-540-PV, wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych, obejmuje następujące zakresy pomiarowe:Wzorcowanie MPI-540-PV wielofukcyjnego miernika instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych Sonel

 • napięcie przemienne
 • prąd przemienny cęgowo w zakresie do 1000 A AC
 • częstotliwość
 • impedancja linii
 • impedancja pętli zwarcia
 • impedancja pętli zwarcia bez wyzwalania wyłącznika RCD
 • nominalna wartość prądu wyzwalania IΔN wyłącznika RCD
 • czas zadziałania standardowego RCD
 • czas zadziałania selektywnego RCD
 • rezystancja uziemienia, funkcja RCD
 • napięcie dotykowe
 • prąd wyzwalania wyłącznika RCD
 • rezystancja uziemienia
 • ciągłość prądem ± 200 mA
 • rezystancja małym prądem
 • napięcie pomiarowe rezystancji izolacji
 • rezystancja izolacji 50 V
 • rezystancja izolacji 100 V
 • rezystancja izolacji 250 V
 • rezystancja izolacji 500 V
 • rezystancja izolacji 1000 V
 • napięcie otwartego obwodu (instalacja fotowoltaiczna)
 • prąd zwarciowy (instalacja fotowoltaiczna).

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi zwykle kilka dni roboczych. W razie potrzeby, na życzenie klienta istnieje możliwość skrócenia tego terminu. W takim przypadku prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu dostarczenia i odbioru sprzętu pomiarowego.

Zalecany okres wzorcowania wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych MPI-540-PV wynosi 12 miesięcy.

Wzorcowanie MPI-540-PV – okres ważności świadectwa:
 • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta lub wewnętrznym harmonogramem użytkownika
 • świadectwo wzorcowania traci ważność w przypadku uszkodzenia wzorcowanego przedmiotu lub przekroczenia jego dopuszczalnych błędów pomiarowych.

Wzorcowanie MPI-540-PV – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Wzorcowanie MPI-540-PV jest przeprowadzane z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Forma i treść tego świadectwa została opracowana zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. Nasze świadectwo wzorcowania zawiera pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium są na bieżąco monitorowane za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. Pozwoli to zabezpieczyć miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie MPI-540-PV – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie MPI-540-PV Sonel wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych i fotowaltaicznych”

Może Cię również zainteresować…