Wzorcowanie mierników instalacji fotowoltaicznych

Wzorcowanie mierników instalacji fotowoltaicznych – opis kategorii

Kategoria Wzorcowanie mierników instalacji fotowoltaicznych nie zawiera kategorii podrzędnych. Obejmuje wielofunkcyjne mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, które są dedykowane do wykonywania pomiarów instalacji fotowoltaicznych.

Wzorcowane przez nas mierniki instalacji fotowoltaicznych umożliwiają wykonanie następującego zestawu pomiarów:
– pomiar ciągłości przewodów ochronnych prądem 200 mA
– pomiar rezystancji izolacji napięciem do 1 kV
– pomiar napięcia bez obciążenia (instalacji fotowoltaicznej)
– pomiar prądu zwarciowego (instalacji fotowoltaicznej)
– pomiar prądu obciążenia (instalacji fotowoltaicznej).

Wzorcowanie mierników instalacji fotowoltaicznych – uwagi dotyczące funkcji pomiarowych

Bardzo istotne jest, aby pomiary instalacji fotowoltaicznych były przeprowadzane w sposób bezpieczny, nawet gdy system fotowoltaiczny znajduje się w trybie pracy tzn. dostarcza energię elektryczną (zwykle jest to dość pokaźna wartość mocy). Miernik powinien również ostrzegać w razie błędnego podłączenia (odwrotna polaryzacja).

Ważne jest aby mierniki były wyposażone w bezpieczne złącza pomiarowe umożliwiające bezpośrednie podłączenie do modułów/łańcuchów fotowoltaicznych za pomocą standardowych złącz (np. MC4 lub Sunclix).

Dużym ułatwieniem w trakcie wykonywania badań jest możliwość uruchomienia automatycznej procedury pomiarowej, oczywiście jeżeli dany miernik umożliwia taki pomiar. Pozwala to na zarówno na zaoszczędzenie czasu jak i pozwala uniknąć ewentualnych błędów.

Miernik powinien umożliwiać pomiar parametrów elektrycznych zarówno pojedynczego modułu jak i całego łańcucha w systemie fotowoltaicznym.

Pomiar cęgowy prądu dostarcza informacji na temat sumarycznego prądu dostarczanego przez system oraz również (co jest istotne) poszczególnych wartości tego prądu dla łańcuchów wchodzących w skład systemu fotowoltaicznego, bez konieczności rozpinania połączeń.

Pomiar temperatury oraz irradiancji (gęstości mocy promieniowania słonecznego) w połączeniu z pomiarami napięcia bez obciążenia oraz prądu zwarciowego danego modułu fotowoltaicznego pozwalają na weryfikację efektywności działania modułu w odniesieniu do specyfikacji producenta.

Mierniki z tej kategorii są przeznaczone do okresowej weryfikacji instalacji fotowoltaicznych przez zespoły zajmujące się czyszczeniem, utrzymaniem i serwisowaniem a także przez instalatorów i ekspertów.

Wzorcowanie mierników  instalacji fotowoltaicznych – informacje na temat producentów

Kategoria zawiera mierniki wielofunkcyjne następujących firm:
– Benning
– Megger
i innych producentów.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 10

Wyświetlanie wszystkich wyników: 10