Wzorcowanie PV 1-1+ Benning miernika instalacji fotowoltaicznych

Opis

Wzorcowanie PV 1-1+ – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie PV 1-1+ miernika instalacji fotowoltaicznych Benning jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie. Potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest wystawiane świadectwo wzorcowania.

Wzorcowanie PV 1-1+ miernika instalacji fotowoltaicznych Benning obejmuje następujące funkcje i zakresy pomiarowe:Wzorcowanie PV 1-1+ miernika parametrów instalacji PV Benning

 • prąd pomiarowy (rezystancja przewodu ochronnego)
 • rezystancja przewodu ochronnego
 • napięcie panelu fotowoltaicznego bez obciążenia
 • prąd zwarciowy panelu fotowoltaicznego
 • napięcie pomiarowe rezystancji izolacji
 • rezystancja izolacji 250 V, 500 V, 1000 V
 • napięcie stałe (przewodu uziemienia)
 • napięcie przemienne (przewodu uziemienia)
 • prąd stały cęgowo
 • prąd przemienny cęgowo.

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi zwykle kilka – kilkanaście dni roboczych. W razie potrzeby, na życzenie klienta istnieje możliwość skrócenia tego terminu. W takim przypadku prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu dostarczenia i odbioru sprzętu pomiarowego.

Zalecany przez producenta okres wzorcowania wynosi 12 miesięcy.

Wzorcowanie – okres ważności świadectwa:
 • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta miernika, lub
 • zgodny z wewnętrznym harmonogramem użytkownika (dotyczy podmiotów z wdrożonym systemem zarządzania jakością wg normy ISO 9001).

Wzorcowanie PV 1-1+ – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Procedurę wzorcowania miernika  PV 1-1+ przeprowadzamy z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Formę i treść tego świadectwa opracowaliśmy zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. Dlatego nasze świadectwo wzorcowania zawiera pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium są na bieżąco monitorowane za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. Pozwoli to zabezpieczyć miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie PV 1-1+ – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie PV 1-1+ Benning miernika instalacji fotowoltaicznych”

Może Cię również zainteresować…