Wzorcowanie miernika ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych

Opis

Wzorcowanie miernika ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych – opis ogólny usługi

Wzorcowanie miernika ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych jest usługą dotyczącą aparatury pomiarowej umożliwiającej wykonanie następującego zestawu pomiarów:
1. Pomiar ciągłości (małej rezystancji) przewodów ochronnych i wyrównawczych prądem stałym o wartości 200 mA
W najbardziej rozbudowanych miernikach pomiar ten jest wykonywany dwukierunkowo. Przyrząd pomiarowy wykonuje dwa następujące po sobie pomiary różniące się polaryzacją. Wyniki są uśredniane w celu eliminacji niekorzystnych zjawisk, takich jak np. napięcia termoelektryczne powstające na styku różnych metali.
2. Pomiar rezystancji przewodów ochronnych i wyrównawczych małym prądem
Wartość stałego prądu pomiarowego jest na ogół zawarta w przedziale 7-20 mA, pomiar jest wykonywany przy jednej określonej polaryzacji. Często wykonywany jest w sposób ciągły co pozwala na wygodne śledzenie ewentualnych zmian rezystancji w funkcji czasu.

Wzorcowanie miernika ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych jest przeprowadzane przy użyciu kalibratorów i wzorców będących na wyposażeniu naszego laboratorium wzorcującego. W procedurze wzorcowania na ogół wykorzystujemy metodę porównawczą. Metoda ta polega na zadaniu określonej wartości wzorcowej rezystancji na kalibratorze/wzorcu i wykonaniu pomiaru tej wartości za pomocą badanego miernika.
Dla każdego wzorcowanego miernika ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych opracowujemy tabelę pomiarową która zawiera tolerancję czyli określany przez producenta dopuszczalny przedział, w którym powinny mieścić się wyniki w danym punkcie pomiarowym. Jeśli wszystkie wyniki mieszczą się w tolerancji oznacza to, że miernik spełnia wymagania metrologiczne deklarowane przez producenta i może być użytkowany bez zastrzeżeń.
W tabeli pomiarowej będącej częścią naszego świadectwa wzorcowania znajdują się również oszacowane niepewności, zwykle są to niepewności rozszerzone przy poziomie ufności około 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2.

W naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie przeprowadzamy wzorcowanie mierników ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych następujących producentów:
– Benning
– Center
– Kyoritsu
– Megger
– Metrel
– SEW
– Sonel
– UNI-T
i innych firm.

Wzorcowanie miernika ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie miernika ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych”

Może Cię również zainteresować…