Wzorcowanie miernika RCD (wyłączników różnicowoprądowych)

Opis

Wzorcowanie miernika RCD – opis ogólny usługi

Wzorcowanie miernika RCD (wyłącznika różnicowoprądowego) obejmuje aparaturę pomiarową, która umożliwia wykonanie następującego zestawu pomiarów:
1. Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD
Pomiar ten na ogół jest wykonywany dla różnych mnożników: x1/2, x1, x2, i x5; dla mnożnika x1/2 wyłącznik RCD nie powinien zadziałać, natomiast im wyższy mnożnik tym czas zadziałania powinien być krótszy – maksymalne wartości dopuszczalne dla poszczególnych mnożników są określone w normach.
2. Pomiar prądu wyłączenia wyłącznika RCD
Pomiar polega na wymuszeniu przebiegu prądowego schodkowo narastającego i rejestracji progu zadziałania wyłącznika RCD. Wartość prądu wyłączenia powinna znajdować się pomiędzy 50 % a 100 % wartości nominalnej prądu różnicowego wyłącznika RCD.
3. Pomiar napięcia dotykowego
Pomiar odbywa się na ogół prądem mniejszym niż połowa wartości nominalnej prądu różnicowego wyłącznika RCD, tak aby nie doszło do jego zadziałania.
4. Pomiar automatyczny wyłącznika RCD będący sumą pomiarów czasu zadziałania dla wszystkich mnożników i dla obu polaryzacji, czasami dodatkowo w zestawie występuje pomiar napięcia dotykowego i prądu zadziałania. Pomiar automatyczny jest obok prądu wyłączenia zasadniczym pomiarem który powinien być wykonany w celu potwierdzenia prawidłowego działania wyłącznika różnicowoprądowego.

Wzorcowanie miernika RCD może również dotyczyć mierników:
2-funkcyjnych, mierników pętli zwarcia i wyłączników RCD
3-funkcyjnych, mierników izolacji, ciągłości i wyłączników RCD.

Wzorcowanie miernika RCD jest przeprowadzane przy użyciu kalibratorów i wzorców będących na wyposażeniu naszego laboratorium wzorcującego. W procedurze wzorcowania na ogół wykorzystujemy metodę porównawczą. Wzorcowanie miernika RCD polega na zadaniu nominalnej wartości wzorcowej na kalibratorze (prąd, czas) a następnie na wykonaniu pomiaru tej wartości za pomocą badanego miernika. W przypadku napięcia dotykowego wykorzystywane są rezystory wzorcowe, które przy nominalnej wartości prądu różnicowego powodują powstanie określonej wartości napięcia.

Dla każdego wzorcowanego miernika RCD opracowujemy tabelę pomiarową która zawiera tolerancję czyli określany przez producenta dopuszczalny przedział, w którym powinny mieścić się wyniki w danym punkcie pomiarowym. Jeśli wszystkie wyniki mieszczą się w tolerancji oznacza to, że miernik spełnia wymagania metrologiczne deklarowane przez producenta i może być użytkowany bez zastrzeżeń.
W tabeli pomiarowej będącej częścią naszego świadectwa wzorcowania znajdują się również oszacowane niepewności, zwykle są to niepewności rozszerzone przy poziomie ufności około 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2.

W naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie przeprowadzamy wzorcowanie mierników RCD następujących producentów:
– Amprobe
– ERA-GOST
– HT ITALIA
– Hyelec
Kyoritsu
– Lutron
– Mastech
Megger
Metrel
Sonel
– Standard Instruments
– Summit
UNI-T
i innych firm.

Wzorcowanie miernika RCD – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie miernika RCD (wyłączników różnicowoprądowych)”

Może Cię również zainteresować…