Wzorcowanie MFT-X1 Megger wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych

Opis

Wzorcowanie MFT-X1 Megger wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie MFT-X1 Megger, wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych, jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie. Potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest wystawiane świadectwo wzorcowania.

Wzorcowanie MFT-X1 wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych obejmuje następujące zakresy pomiarowe:

Wzorcowanie MFT-X1 wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych Megger

 • napięcie pomiarowe rezystancji izolacji
 • rezystancja izolacji 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000
 • ciągłość, rezystancja
 • impedancja linii/pętli zwarcia TrueLoop™ bez wyzwalania RCD, wysokoprądowo, wysokiej rozdzielczości
 • nominalna wartość prądu wyzwalania wyłącznika RCD 10 mA – 1000 mA
 • napięcie dotykowe
 • czas zadziałania standardowego wyłącznika RCD
 • czas zadziałania selektywnego wyłącznika RCD
 • prąd zadziałania standardowego wyłącznika RCD
 • napięcie stałe/przemienne
 • częstotliwość
 • rezystancja uziemienia 2-przewodowo.

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi zwykle kilka dni roboczych.

Zalecany okres wzorcowania wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych MFT-X1 wynosi 12 miesięcy.

Wzorcowanie MFT-X1 – okres ważności świadectwa:
 • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta lub wewnętrznym harmonogramem użytkownika
 • świadectwo wzorcowania traci ważność w przypadku uszkodzenia wzorcowanego przedmiotu lub przekroczenia jego dopuszczalnych błędów pomiarowych.

Wzorcowanie MFT-X1 – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Procedurę wzorcowania MFT-X1 przeprowadzamy z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Formę i treść tego świadectwa opracowaliśmy zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. Dlatego nasze świadectwo wzorcowania zawiera pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium są na bieżąco monitorowane za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. Pozwoli to zabezpieczyć miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie MFT-X1 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie MFT-X1 Megger wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych”

Może Cię również zainteresować…