MFT-X1 Megger wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych ze świadectwem wzorcowania

6828.92  cena netto

Opis

MFT-X1 – skrócony opis funkcji pomiarowych

MFT-X1 wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych Megger wykonuje następujące pomiary:
– rezystancja izolacji 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
– ciągłość prądem 200 mA
– rezystancja prądem 10 mA
– impedancja linii/pętli zwarcia TrueLoop™ w trybie bez wyzwalania RCD, wysokoprądowym, wysokiej rozdzielczości
– napięcie dotykowe
– wyłącznik RCD (mnożnik x1/2, x1, x2, x5, czas zadziałania, prąd wyłączenia, test automatyczny konfigurowalny)
– rezystancja uziemienia metodą 2-przewodową
– napięcie stałe/przemienne, częstotliwość
– prąd cęgowo TRMS.

Cechy szczególne i funkcje specjalne miernika MFT-X1:
 • Pomiar impedancji zwarcia TrueLoop™ ze Wskaźnikiem Pewności
 • Kompatybilność z CertSuite™ – przesyłanie wyników poprzez Bluetooth®
 • Pomiary pętli zwarcia 2- i 3-przewodową metodą nowej generacji bez wyzwalania zabezpieczeń
 • Możliwość aktualizacji oprogramowania przez użytkownika
 • Pomiar impedancji pętli o wysokiej rozdzielczości 0.001 Ω
 • Automatyczny pomiar spadku napięcia
 • Stabilizowane napięcie pomiaru izolacji
 • Konfigurowalne sekwencje testów automatycznych wyłączników RCD i ładowarek pojazdów elektrycznych (EV)
 • Pakiet baterii z możliwością szybkiej wymiany
 • Kolorowy wyświetlacz zespolony TFT
 • Ulepszony zestaw przewodów i torby transportowej
 • Obudowa w klasie szczelności IP54

MFT-X1 to pierwszy tester z nowej rodziny urządzeń pomiarowych instalacji niskiego napięcia, o rozbudowanych możliwościach pomiarowych. Jest przeznaczony do zastosowań w dowolnych instalacjach niskiego napięcia, włączając w to stacje ładowania pojazdów elektrycznych i domowych instalacji fotowoltaicznych. Właściwości testera pozwalają na przeprowadzenie badań dopuszczających instalacje do użytkowania, badania okresowe oraz szczegółową diagnostykę uszkodzeń.

Łącząc w sobie nowoczesny interfejs, unikalne funkcje oszczędzające czas, niezrównaną wszechstronność i wieloletnią niezawodność, nowa rodzina MFT-X rewolucjonizuje rynek wielofunkcyjnych mierników instalacji. Szereg możliwości i funkcji obejmuje pomiary impedancji pętli True Loop™ z opatentowanym Wskaźnikiem Pewności. Sekwencje pomiaru wyłączników RCD są konfigurowalne w zależności od potrzeb użytkownika. Miernik zapewnia pełną kompatybilność z oprogramowaniem certyfikującym CertSuite™, wsparcie testów stacji ładowania i ładowarek pojazdów elektrycznych, a także szybką procedurę aktualizacji celem spełnienia nowych wymogów normatywnych w zakresie testów bądź rozszerzenia o nowe funkcje.

MFT-X1 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Okres wzorcowania miernika zalecany przez producenta: 1 rok.

1. Pomiar napięcia i częstotliwości

Napięcie DC zakres pomiarowy 0 V ~ ± 1000 V, dokładność pomiaru ± 1 % ± 3 cyfry
Napięcie AC/TRMS zakres pomiarowy 0 V ~ 600 V (15 ~ 500 Hz), dokładność pomiaru  ± 2 % ± 1 cyfry
Częstotliwość zakres pomiarowy 15 Hz – 99 Hz, dokładność pomiaru  ± 0.5 % ± 2 cyfry; 100 Hz – 500 Hz, dokładność pomiaru ± 2.0% ± 2 cyfry

mV AC/TRMS zakres pomiarowy 0 mV do 1999 mV (50 / 60 Hz), dokładność pomiaru ± 1 % ± 3 cyfry
mV DC zakres pomiarowy 0 mV do ± 1999 mV, dokładność pomiaru ± 1 % ± 3 cyfry
Wykrycie obecności napięcia w PE
Sygnalizacja obecności napięcia w przewodzie ochronnym PE przy pomiarach Pętli bądź RCD.


2. Pomiar prądu cęgowo (opcjonalne cęgi prądowe MCC1010)

Prąd AC/TRMS zakresy pomiarowe:
0.001 A – 0.100 A, dokładność pomiaru ± 2 % ± 3 cyfry
0.100 A – 2.000 A, dokładność pomiaru  ± 2 % ±  3cyfry
2.00 A – 20.00 A, dokładność pomiaru  ± 2 % ± 3 cyfry
20.0 A – 300.0 A, dokładność pomiaru ± 2 % ±3  cyfry
Pasmo częstotliwości 15 Hz – 500 Hz
Wpływ częstotliwości 30 Hz – 500 Hz ≤ 0.25 %


3. Pomiar rezystancji i ciągłości obwodu

Zakresy pomiarowe:
200 mA 0.01 Ω – 99.9 Ω (0 Ω – 2 Ω), prąd pomiarowy 205 mA ± 5 mA, dokładność pomiarowa ± 3 % ±2 cyfry
10 mA 0.01 Ω – 99.9 Ω, prąd pomiarowy, dokładność pomiarowa 10 mA ± 3 % ±2 cyfry
100 Ω – 999 kΩ, dokładność pomiarowa  ± 5 % ± 2 cyfry
Napięcie otwartego obwodu 4 ~ 5 V
EN 61557-4 zakres pomiarowy: 0.10 Ω do 999 kΩ

4. Test izolacji

Zakresy pomiarowe:
1000 V  0.001 – 999 MΩ, dokładność pomiarowa ± 3 % ± 2 cyfry
500 V  0.001 – 500 MΩ, dokładność pomiarowa ± 3 % ± 2 cyfry; > 500 MΩ ± 10 %
250 V  0.001 – 250 MΩ, dokładność pomiarowa ± 3 % ± 2 cyfry; > 250 MΩ ± 10 %
100 V  0.001 – 100 MΩ, dokładność pomiarowa ±3% ±2 cyfry; > 100 MΩ ± 10 %
50 V  0.001 – 50 MΩ , dokładność pomiarowa ± 3 % ±2 cyfry; > 50 MΩ ± 10 %
VAR 50 V – 999 V
Prąd upływu > 1 mA ± 3 % ±2 cyfry
Prąd upływu < 1 mA ± 10 %
Prąd upływu 0.1 μA – 1.99 mA ± 10 %
Napięcie wyjściowe -0 % +2 % +2 V przy znamionowym obciążeniu i mniejszym
Wskazania napięcia ± 1 % ± 3 V
Prąd zwarciowy 1.5 mA znamionowy
Maksymalna pojemność 2 μF przy stabilnym odczycie, 5 μF maksymalnie
EN61557-2 zakres pomiarowy: 0.10 MΩ do 999 MΩ.

5. Pomiar pętli metodą 2-przewodową bez wyzwolenia RCD (L-PE, L-N, L-L)

Funkcja 2-przewodowa wysokiej rozdzielczości zakres pomiarowy 0.001 – 9.999 Ω, dokładność pomiaru ±2 % ± 0.030 Ω
Funkcja 2-przewodowa zakresy pomiarowe:
0.01 Ω – 9.99 Ω, dokładność pomiarowa ± 2 % ± 5 cyfry
10.0 Ω – 99.9 Ω, dokładność pomiarowa  ± 10 % ± 5 cyfry
100 Ω – 1999 Ω, dokładność pomiarowa  ± 10 % ± 5 cyfr
Napięcie zasilania 48 V – 550 V, częstotliwość 45 Hz – 65 Hz
Może zostać wykorzystane do szybkiego i wiarygodnego pomiaru rezystancji źródła zasilania pomiędzy przewodem liniowym L
a ochronnym PE bądź dwoma przewodami pod napięciem do 550 V
EN61557-3 zakres pomiarowy: 0.30 Ω do 1999 Ω


6. Pomiar pętli metodą 2-przewodową L-PE z RCD

Zakres pomiarowy 0.01 Ω – 1999 Ω, dokładność pomiarowa ± 10 % ± 5 cyfr
Napięcie zasilania 48 V – 280 V, częstotliwość 45 Hz – 65 Hz
Wskaźnik Pewności Megger jest wykorzystywany do pomiaru impedancji źródła zasilania obwodu chronionego przez RCD wyzwalanym prądem ≥ 30 mA, gdy dostępne są tylko dwa przewody. Jeżeli dostępny jest przewód neutralny N, pomiar metodą 3-przewodową zapewni szybsze i bardziej wiarygodne wyniki
Wyłącznik RCD może zostać wyzwolony, jeżeli w obwodzie pomiarowym płyną znaczne prądy upływu. Ten pomiar jest
odporny na efekt impedancji niektórych RCD, gdyż mierzy ich impedancję wewnętrzną (ang. RCD Uplift).
EN61557-3 zakres pomiarowy:: 1.00 Ω do 1999 Ω

7. Pomiar pętli metodą 3-przewodową L-PE z RCD

RCD 15 mA dla obwodów chronionych przez RCD o prądzie zadziałania ≤ 30 mA
RDC EV 3 mA dla obwodów ładowarek pojazdów elektrycznych chronionych przez RDC oraz RCD typu A o prądzie zadziałania ≤ 30 mA
Zakresy pomiarowe:
0.01 Ω – 9.99 Ω, dokładność pomiarowa ±2 % ± 5 cyfr
10.0 Ω – 199 9 Ω, dokładność pomiarowa ± 10 % ± 5 cyfr
Napięcie zasilania 48 V – 280 V, częstotliwość 45 Hz – 65 Hz
Wskaźnik Pewności Megger jest wykorzystywany do pomiaru impedancji źródła zasilania obwodu chronionego przez RCD, gdy dostępne są trzy przewody. Rezystancja pętli L-N powinna mieć wartość poniżej 12 Ω. Wyświetlane są rezystancje
L-PE, L-N oraz N-PE, a dokładność wartości rezystancji L-PE zależy od maksymalnej wskazywanej wartości rezystancji. Gdy nie jest
dostępny przewód neutralny, należy przeprowadzić pomiar metodą 2-przewodową.
Wyłącznik RCD może zostać wyzwolony, jeżeli w obwodzie pomiarowym płyną znaczne prądy upływu. Ten pomiar jest
odporny na efekt impedancji niektórych RCD, gdyż mierzy ich impedancję wewnętrzną (ang. RCD Uplift).
EN61557-3 zakres pomiarowy: 1.00 Ω do 1999 Ω

8. Testy wyłączników RCD

Typ A i AC
Typ RCD AC, A, AC(S), A(S)
Znamionowy prąd zadziałania RCD(IΔn) 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 650 mA, 1000 mA, VAR
1/2 x IΔn bez wyzwolenia -10 % – + 0 % 0.5 IΔn
1x IΔn, 2x IΔn, 5x IΔn – prąd przemienny AC -0 % – +10 % M • IΔn
1x IΔn, 2x IΔn, 5x IΔn – prąd DC -0% – +10% 1.4 • M • IΔn
Czas wyzwolenia, dokładność pomiarowa ± 10 %
Prąd wyzwolenia (test prądem narastającym), dokładność pomiarowa ± 5 %
Napięcie uszkodzenia (0 V – zasilanie), dokładność pomiarowa +5 % ~ +15 % ± 0.5 V
Napięcie zasilania 48 V – 280 V, częstotliwość 45 Hz – 65 Hz

Typ B
Typ RCD B, B(S)
Znamionowy prąd zadziałania RCD(IΔn) 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA
1/2x IΔn bez wyzwolenia -10 % – +0 % (0.5 IΔn)
1x IΔn, 2x IΔn, 5x IΔn -0 % – +10 % (2 IΔn)
Czas wyzwolenia, dokładność pomiarowa ± 10 %
Prąd wyzwolenia (test prądem narastającym), dokładność pomiarowa ± 5 %
Napięcie przy uszkodzeniu (0 V – nap. zasilania), dokładność pomiarowa + 5 % ~ +15 % ± 0.5 V
Napięcie zasilania 48 V – 280 V, częstotliwość napięcia 45 Hz – 65 Hz

RCD (DC do ładowarek elektrycznych) z 30 mA RCD typu A
Prąd pomiarowy 2,.0 mA narastające do 6.3 mA przez 2 s, utrzymanie wartości przez 10 s
Czas wyzwolenia, dokładność pomiarowa ± 1 % ±1  ms
Prąd wyzwolenia (test prądem narastającym), dokładność pomiarowa ± 5 %
Napięcie przy uszkodzeniu (0 V – nap. zasilania), dokładność pomiarowa +5 % ~ +15 % ± 0.5 V
Napięcie zasilania 48 V – 280 V, częstotliwość 45 Hz – 65 Hz

9. Pomiar uziemień

Pomiar 2-przewodowy, zakres pomiarowy  0.01 Ω – 1999 Ω, dokładność pomiarowa ± 2 % ± 3 cyfry
Częstotliwość: 128 Hz
Prąd pomiarowy:  4.5 mA
Maksymalna rezystancja elektrody pomocniczej: 5 kΩ
Tryb pomiaru 2-przewodowego mierzy rezystancję między niebieskim a zielonym zaciskiem przy pomocy napięcia o przebiegu prostokątnym 128 Hz, wynik obejmuje wartość rezystancji przewodów pomiarowych
EN61557-5 zakres pomiarowy: 1 Ω do 1999 Ω.

MFT-X1 – cechy dodatkowe

Zasilanie: akumulator Li-ion 7.2 V DC 4400 mAh* (bezobsługowy) + wskaźnik stanu ładowania; Ładowarka parametry wejściowe: 110 V / 230 V AC 50 / 60Hz, 1.3 A; ładowarka parametry wyjściowe: 3 A 8.4 V DC
Żywotność baterii Li-ion: 4400 mAh = >16 godzin pracy, czas określony na podstawie typowej charakterystyki pracy
Czas ładowania baterii Li-ion: 2.5 do 3 godzin (zależnie od temperatury otoczenia)
Temperatura pracy: -10 °C do +55 °C
Temperatura przechowywania: -25 °C do +70 °C
Wilgotność pracy 90 % R.H. przy maks. +40 °C
Klasa szczelności IP IEC 60529 IP 54 : sprzęt jest chroniony przed wnikaniem kurzu i bryzgów wody i nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Wibracje MIL-PRF-28800F: klasa 2
Maksymalna wysokość operacyjna: 2000 m n.p.m.
Stopień zanieczyszczenia środowiska: 2
Parametry fizyczne: długość 274 mm (10.79 ”), szerokość 96 mm (3.78 ”), głębokość 143 mm (5.63 ”)
Masa (samo urządzenie): 1.57 kg
Masa transportowa zestawu: 5.6 kg

MFT-X1 – wyposażenie standardowe

Sonda pomiarowa SP5 z przyciskiem TEST
Czerwony przewód, sonda, zacisk i chwytaki
Niebieski przewód, sonda, zacisk i chwytaki
Zielony przewód, sonda, zacisk i chwytaki
Zestaw kolców i przewodów pomiarowych do uziemienia
Akumulator litowo-jonowy 4400 mAh
Ładowarka do akumulatora litowo-jonowego
Przewód pomiarowy z brytyjską wtyczką sieciową SIA10
Pasek na szyję
Wielofunkcyjna sztywna torba transportowa
Poradnik szybkiego startu

MFT-X1 – wyposażenie opcjonalne

Wielofunkcyjna sztywna torba transportowa 1014-985
Polipropylenowa osłona miernika 1013-453
Sonda pomiarowa SP5 z przyciskiem TEST 1002-774
Pasek na szyję 1013-454
Akumulator litowo-jonowy 4400 mAh 1013-450
Przewód pomiarowy z wtyczką EU SIA40 SCHUKO 1007-171
Przewód pomiarowy z europejską wtyczką sieciową SIA45 SCHUKO (z możliwością odwrócenia styków L-N) 1007-158
Ładowarka do akumulatora litowo-jonowego 1013-451
Zestaw 3 przewodów pomiarowych (czerwony, zielony, niebieski) bez bezpieczników 1014-291
3 przewody pomiarowe pro w zestawie (czerwony, zielony, niebieski) bez bezpieczników 1014-292
Zestaw 3 przewodów pomiarowych (czerwony, zielony, niebieski) z bezpiecznikami 10 A 1014-295
Trzyczęściowy zestaw chwytaków (czerwony, zielony, niebieski) 1014-299
Siedmioczęściowy zestaw sond i zacisków (czerwony, zielony, niebieski) 1014-301
3 przewody z bezpiecznikami (czerwony, zielony, niebieski) 1014-304
Zestaw kolców i przewodów pomiarowych do uziemienia 1001-810
Cęgi prądowe MCC1010 1010-516
Cęgi napięciowe MVC1010 1010-518
MSA1363 Adapter do gniazdek sieciowych UK 1013-837
MTF230 Adapter do gniazdek sieciowych SCHUKO (typu F) 1013-838
Zestaw LA – adapter gniazda oświetlenia 1014-833
Certyfikat kalibracji UKAS 1013-460

MFT-X1 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MFT-X1 Megger wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych ze świadectwem wzorcowania”

Może Cię również zainteresować…