Wielofunkcyjne mierniki instalacji elektrycznej

Wielofunkcyjne mierniki instalacji elektrycznej – opis kategorii

Wielofunkcyjne mierniki instalacji elektrycznej to kategoria, która nie zawiera działów podrzędnych.

Mierniki wielofunkcyjne umożliwiają wykonanie następujących pomiarów:
1. Pomiar rezystancji izolacji napięciem do 1 kV lub 2.5 kV.
2. Pomiar ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych prądem 200 mA.
3. Pomiar rezystancji małym prądem (typowo jest to wartość 7-20 mA)
4. Pomiar impedancji pętli zwarcia (w obwodzie przewód fazowy – ochronny).
5. Pomiar impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego.
6. Pomiar impedancji linii (w obwodzie przewód fazowy – neutralny).
7. Pomiar rezystancji uziemienia metodą szpilkową (techniczną); niektóre modele umożliwiają dodatkowo pomiar rezystancji uziemienia metodą 1-cegową lub 2-cęgową oraz pomiar rezystywności gruntu.
8. Pomiar parametrów wyłączników RCD.

Wielofunkcyjne mierniki instalacji elektrycznych - Kewtech KT63DL

Wielofunkcyjne mierniki instalacji elektrycznej – uwagi dodatkowe dotyczące funkcji pomiarowych

Typowe wartości napięć pomiarowych rezystancji izolacji wynoszą:

 • 50 V
 • 100 V
 • 250 V
 • 500 V
 • 1000 V
 • 2500 V (dla wybranych modeli).

W bardziej rozbudowanych miernikach pomiar ciągłość przewodów ochronnych i wyrównawczych jest wykonywany przy obu polaryzacjach. Następnie wyniki są uśredniane w celu eliminacji wpływu napięcia termoelektrycznego powstającego na styku różnych metali.
Pomiar impedancji pętli zwarcia/impedancji linii jest wykonywany prądem o wartości około 20 A rms. Pomiar ten zazwyczaj jest wykonywany w trakcie trwania jednego półokresu napięcia sieciowego.
Pomiar impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania wyłącznika RCD jest wykonywany prądem o wartości 15 mA lub niższej. Dzięki temu nie następuje zadziałanie wyłącznika RCD.
Testy parametrów wyłączników RCD obejmują następujące pomiary:

 • czas zadziałania wyłącznika RCD
 • prąd zadziałania wyłącznika RCD
 • napięcie dotykowe
 • pomiar automatyczny wyłącznika RCD dla różnych mnożników prądu różnicowego (x1/2, x1, x2, x5)
 • rezystancję obwodu uziemienia (przewodu ochronnego).

Bardziej rozbudowane mierniki wyposażone są w dodatkowe funkcje pomiarowe, takie jak:

 • kierunek wirowania faz
 • pomiar napięcia i częstotliwości
 • pomiar prądu przemiennego
 • pomiar mocy czynnej, biernej, pozornej
 • pomiar natężenia oświetlenia (na ogół z wykorzystaniem zewnętrznej sondy luksometrycznej).

Wielofunkcyjne mierniki instalacji elektrycznej – informacje na temat producentów

Kategoria zawiera wielofunkcyjne przyrządy pomiarowe instalacji elektrycznych następujących firm:

 • Benning
 • Kewtech
 • Kyoritsu
 • Megger
 • Sonel
 • UNI-T

i innych producentów.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 34

Wyświetlanie wszystkich wyników: 34