KEW6516 Kyoritsu wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych ze świadectwem wzorcowania

5384.86  cena netto

Opis

KEW6516 – skrócony opis funkcji pomiarowych

KEW6516 wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych Kyoritsu wykonuje następujące pomiary:
– rezystancja izolacji 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
– test warystora
– impedancja pętli zwarcia / spodziewany prąd zwarciowy, impedancja pętli zwarcia bez wyzwalania RCD / spodziewany prąd zwarciowy,  impedancja linii/spodziewany prąd zwarciowy
– wyłącznik RCD (mnożnik x1/2, x1, x5, czas zadziałania, prąd wyłączenia, napięcie dotykowe, test automatyczny; wyłącznik AC, A, F, B, EV)
– ciągłość prądem 200 mA, 15 mA
– napięcie przemienne, częstotliwość
– test kolejności faz
– rezystancja uziemienia.

Miernik posiada w wyposażeniu standardowym interfejs USB i adapter 8212-USB. Dzięki temu możliwe jest pobieranie danych z pamięci miernika a następnie wydruk wyników pomiarów na PC.

KEW6516 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Podane tolerancje obowiązują dla poniższych warunków środowiskowych:
– temperatura 23 ± 5 °C,
– wilgotność względna 45 – 75 %
– napięcie zasilania (Un): 230 V / 400 V,  50 Hz / 60 Hz
– wysokość n.p.m. poniżej 2000 m
Zalecany przez producenta okres wzorcowania miernika KEW6516: 1 rok.

1. KEW6516 pomiar napięcia przemiennego i częstotliwości

Zakresy pomiarowe napięcia przemiennego 300.0 V, 600.0 V; dokładność pomiaru ± 2 % w. w. ± 4 cyfry
Zakres pomiarowy częstotliwości 45 Hz – 65 Hz, dokładność pomiaru ± 0.5 % w. w. ± 2 cyfry
True RMS. Należy dodać ± 1 % w. w. do deklarowanej dokładności dla przebiegu sinusoidalnego o współczynniku szczytu ≥ 2.5 (wartość szczytowa 850 V lub mniej)

2. KEW6516 test kolejności faz

Zakres pomiarowy 48 V – 600 V, 45 Hz – 65 Hz
Poprawna kolejność faz: wyświetlane strzałki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara oraz cyfry „1”, „2”, „3”
Odwrócona kolejność faz: wyświetlane strzałki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara oraz cyfry „3”, „2”, „1”

3. KEW6516 pomiar rezystancji uziemienia

Zakresy pomiarowe 20.00 Ω / 200.0 Ω / 2000 Ω (automatyczny wybór zakresu pomiarowego)
Dokładność pomiaru na zakresie 20 Ω wynosi ± 2 % w. w. ± 0.08 Ω; na pozostałych zakresach ± 2 % w. w. ± 3 cyfry (rezystancja uziomu pomocniczego: 100 Ω)
Prąd wyjściowy na zakresie 20 Ω: ok. 3 mA
Prąd wyjściowy na zakresie 200 Ω: ok. 1.7 mA
Prąd wyjściowy na zakresie 2000 Ω: ok. 0.7 mA
Częstotliwość sygnału pomiarowego: 825 Hz

4. KEW6516 ciągłość

Zakresy pomiarowe 20.00 Ω / 200.0 Ω / 2000 Ω (automatyczny wybór zakresu pomiarowego); dokładność pomiaru ± 2 % w. w. ± 8 cyfr Napięcie bez obciążenia: 7 – 14 V DC
Prąd testu 200mA lub więcej (2 Ω lub mniej);  15 mA ± 3 mA (zwarcie obwodu)
Brzęczyk 2 Ω: brzęczyk wydaje dźwięk, gdy mierzona rezystancja wynosi 2 Ω lub mniej

5. KEW6516 pomiar rezystancji izolacji

Napięcia pomiarowe 100 V, 250 V
Zakresy pomiarowe:
2.000 MΩ, rozdzielczość pomiarowa 0.001 MΩ, dokładność pomiarowa ± 2 % w. w. ± 6 cyfr
20.00 MΩ, rozdzielczość pomiarowa 0.01 MΩ, dokładność pomiarowa ± 2 % w. w. ± 6 cyfr
200.0 MΩ, rozdzielczość pomiarowa 0.1 MΩ, dokładność pomiarowa ± 5 % w. w. ± 6 cyfr
Prąd testu 1 – 1.2 mA
Napięcie rozwartego obwodu: 100 ~ 120 % nominalnego napięcia pomiarowego
Prąd zwarciowy: nie większy niż 1.5 mA
Na wyjściu miernika w gnieździe LINE obecne jest napięcie z polaryzacją ujemną (-), a w gnieździe EARTH napięcie z polaryzacją dodatnią (+)
Maksymalne obciążenie pojemnościowe 1 μF, obciążenie pojemnościowe rozładowywane w ciągu 10 s od wykonania testu (IEC61010-2-034)
Przerywany dźwięk podczas pomiaru na zakresie 1000 V

6. KEW6516 test warystora

Zakres pomiarowy 0 – 1049 V, dokładność pomiarowa ± 5 % w. w. ± 5 cyfr
Wartość graniczna prądu pomiarowego: 1 mA

7. KEW6516 pomiar impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania wyłącznika RCD, (funkcja ATT)

Metoda 3 -przewodowa, zakres napięcia sieci 100 – 260 V, 50 – 60 Hz, L-N < 20 Ω
Zakresy pomiarowe 20.00 Ω / 200.0 Ω / 2000 Ω (automatyczny wybór zakresu pomiarowego); dokładność pomiaru ± 3 % w. w. ± 6 cyfr dla napięcia 230 V + 10 % – 15 %; dokładność pomiaru ± 3 % w. w. ± 8 cyfr dla pozostałych wartości napięć
Zakres spodziewanego prądu zwarciowego: 2000 A / 20 kA
Prąd testu przy 230 V: L-N 6 A / 60 ms, L-PE: 10 mA

Metoda 2 -przewodowa, zakres napięcia sieci 48 – 260 V, 50 – 60 Hz
Zakresy pomiarowe 20.00 Ω / 200.0 Ω / 2000 Ω (automatyczny wybór zakresu pomiarowego); dokładność pomiaru ± 3 % w. w. ± 10 cyfr dla napięcia 230 V + 10 % – 15 %; dokładność pomiaru ± 3 % w. w. ± 10 cyfr dla pozostałych wartości napięć
Zakres spodziewanego prądu zwarciowego: 2000 A / 20 kA
Prąd testu przy 230 V: L-PE: 15 mA
Jeśli odczyt nie jest stabilny, może zostać wykorzystany zamiast aktualnego zakresu wyższy zakres cyfrowy

8. KEW6516 pomiar impedancji linii / pętli zwarcia dużym prądem (HIGH)

L-PE rozdzielczość 0.01 Ω, zakres napięcia sieci 48 – 260 V, 50 – 60 Hz
Zakresy pomiarowe 20.00 Ω / 200.0 Ω / 2000 Ω (automatyczny wybór zakresu pomiarowego); dokładność pomiaru ± 3 % w. w. ± 4 cyfry dla napięcia 230 V + 10 % – 15 %; dokładność pomiaru ± 5 % w. w. ± 15 cyfr dla napięcia < 100 V; dokładność pomiaru ± 3 % w. w. ± 8 cyfr dla pozostałych wartości napięć
Zakres spodziewanego prądu zwarciowego: 2000 A / 20 kA
Prąd testu 20 Ω: 6 A / 20 ms; 200 Ω: 0.5 A / 20 ms; 2000 Ω: 15 mA / 500 ms

L-PE rozdzielczość 0.001 Ω, zakres napięcia sieci 100 – 260 V, 50 – 60 Hz
Zakres pomiarowy 2.000 Ω; dokładność pomiaru ± 3 % w. w. ± 25 mΩ dla napięcia 230 V + 10 % – 15 %; dokładność pomiaru ± 3 % w. w. ± 35 mΩ dla pozostałych wartości napięć
Zakres spodziewanego prądu zwarciowego: 2000 A / 50 kA
Prąd testu 25 A / 20 ms

L-N, L-L  zakres napięcia sieci 48 – 500 V, 50 – 60 Hz
Zakres pomiarowy 20.00 Ω ; dokładność pomiaru ± 3 % w. w. ± 4 cyfry dla napięcia 230 V + 10 % – 15 %; dokładność pomiaru ± 5 % w. w. ± 15 cyfr dla napięcia < 100 V; dokładność pomiaru ± 3 % w. w. ± 8 cyfr dla pozostałych wartości napięć
Zakres spodziewanego prądu zwarciowego: 2000 A / 20 kA
Prąd testu: 6 A / 20 ms

Jeśli odczyt nie jest stabilny, może zostać wykorzystany zamiast aktualnego zakresu wyższy zakres cyfrowy

9. KEW6516 pomiar parametrów wyłączników RCD

Zakres napięcia wejściowego sieci: 100 V ~ 260 V  50 Hz / 60 Hz
Dla typu AC i A RCD 100 mA lub wyższe: 190 V ~ 260 V

Napięcie nominalne: 100-260 V (50 / 60 Hz)
Funkcja: x1/2, x1, x5, Ramp, Auto, Uc
Nominalna wartość prądu różnicowego : 6 mA / 10 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA / 50 mA / 1000 mA / zmienne

Typ AC(G/S) wyłącznika RCD

Prąd wyzwolenia x1/2, x1, Uc: 10 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 1000 mA (G); 10 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA(S)
Mnożnik x5 prąd wyzwolenia: 10 mA / 30 mA / 100 mA
Prąd wyzwolenia funkcja Ramp: 10 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA / 500mA
Dokładność pomiaru prądu wyzwolenia:  x1/2 – 8 % ~ – 2 %; x1 + 2 % ~ + 8 %; x5 +2 % ~ + 8 %; Ramp – 4 % ~ + 4 %
Dokładność pomiaru czasu zadziałania:  x1/2, zakres pomiarowy 200 ms (G / S), dokładność ± 1 % w. w. ± 2 ms; x1, zakres pomiarowy 550 ms (G), dokładność ± 1 % w. w. ± 2 ms; x1, zakres pomiarowy 1000 ms (S), dokładność ± 1 % w. w. ± 2 ms

Typ A(G/S) wyłącznika RCD

Prąd wyzwolenia x1/2, x1, Uc: 10 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA
Mnożnik x5 prąd wyzwolenia: 10 mA / 30 mA / 100 mA
Prąd wyzwolenia funkcja Ramp: 10 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA / 500mA
Dokładność pomiaru prądu wyzwolenia:  x1/2 – 10 % ~ – 0 %; x1 + 0 % ~ + 10 %; x5 +0 % ~ + 10 %; Ramp – 10 % ~ + 10 %
Dokładność pomiaru czasu zadziałania:  x1/2, zakres pomiarowy 200 ms (G / S), dokładność ± 1 % w. w. ± 2 ms; x1, zakres pomiarowy 550 ms (G), dokładność ± 1 % w. w. ± 2 ms; x1, zakres pomiarowy 1000 ms (S), dokładność ± 1 % w. w. ± 2 ms

Typ F(G/S) wyłącznika RCD

Prąd wyzwolenia x1/2, x1, Uc: 10 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA
Mnożnik x5 prąd wyzwolenia: 10 mA / 30 mA / 100 mA
Prąd wyzwolenia funkcja Ramp: 10 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA / 500mA
Dokładność pomiaru prądu wyzwolenia:  x1/2 – 10 % ~ – 0 %; x1 + 0 % ~ + 10 %; x5 +0 % ~ + 10 %; Ramp – 10 % ~ + 10 %
Dokładność pomiaru czasu zadziałania:  x1/2, zakres pomiarowy 200 ms (G / S), dokładność ± 1 % w. w. ± 2 ms; x1, zakres pomiarowy 550 ms (G), dokładność ± 1 % w. w. ± 2 ms; x1, zakres pomiarowy 1000 ms (S), dokładność ± 1 % w. w. ± 2 ms

Typ B(G/S) wyłącznika RCD

Mnożniki x1/2, x1, Uc prąd wyzwolenia : 10 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA
Mnożnik x 5 prąd wyzwolenia: 10 mA / 30 mA
Funkcja Ramp prąd wyzwolenia : 10 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA
Dokładność pomiaru prądu wyzwolenia:  x1/2 – 10 % ~ – 0 %; x1 + 0 % ~ + 10 %; x5 +0 % ~ + 10 %; Ramp – 10 % ~ + 10 %
Dokładność pomiaru czasu zadziałania:  x1/2, zakres pomiarowy 200 ms (G / S), dokładność ± 1 % w. w. ± 2 ms; x1, zakres pomiarowy 550 ms (G), dokładność ± 1 % w. w. ± 2 ms; x1, zakres pomiarowy 1000 ms (S), dokładność ± 1 % w. w. ± 2 ms

Typ EV wyłącznika RCD

Prąd wyzwolenia x1: 6 mA
Prąd wyzwolenia funkcja Ramp: 6 mA
Dokładność pomiaru prądu wyzwolenia:  x1 + 0 % ~ + 10 %; Ramp – 10 % ~ + 10 %
Dokładność pomiaru czasu zadziałania:  x1, zakres pomiarowy 10.5 s, dokładność ± 1 % w. w. ± 2 ms

AUTO-TEST: x1/2 (0°)->x1/2 (180°)->x1(0°)->X1(180°)->x5 (0°)->x5 (180°) Test „X5” zostanie pominięty gdy prąd wynosi 100 mA lub więcej
AUTO-TEST dla typu EV dodatkowo obejmuje test 6 mA DC
Kształt przebiegu prądu dla KEW6516 / KEW6516BT – typ AC: prąd testu sinusoidalny – typ A i F: prąd testu pół sinusoidalny – typ B i EV: prąd stały

Pomiar Uc (RCD) (napięcie dotykowe)
Zakres napięcia wejściowego sieci 100 ~ 260 V
Zakres pomiarowy 100 V, dokładność + 5 % ~ +15 % w.w. ± 8 cyfr przy 230 V
Prąd testu 50 % lub mniej I∆n

KEW6516 – cechy dodatkowe

Interfejs komunikacyjny USB
Norma pracy miernika: IEC61557-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10
Normy bezpieczeństwa:  IEC61010-1, -2-030, -2-034 – miernik; KEW7218A … KATII 250V KEW7246 … KATIII 600 V / KATIV 300 V KEW7228A … KAT III 300 V KEW7281 … KATIII 600 V / KAT IV 300 V (z kapturkiem) … KATII 1000 V (bez kapturka) … KATII 1000V (z KEW8017A
Należy zamocować dołączone kapturki ochronne aby używać przewodów pomiarowych w kategorii CAT III lub wyższej
W przypadku, gdy przewody pomiarowe z metalowymi końcówkami są podłączone do miernika i wraz z nim używane, dla obu obowiązuje niższa kategoria pomiarowa komponentu
Stopień ochrony obudowy: IEC60529 IP40
Kompatybilność elektromagnetyczna EMC: EN61326-2-2
Wyświetlacz kolorowy dot matrix LCD 320 x 240 pikseli
Wymiary miernika: 235 mm x 114 mm x 136 mm (szer. x gł. x wys.)
Masa miernika: 1350 g (z bateriami)
Temperatura i wilgotność pracy: -10 °C ~ 50 °C, RH ≤ 80 % (bez kondensacji)
Temperatura i wilgotność przechowywania: -20 °C ~ 60 °C, RH ≤ 75 % (bez kondensacji)
Zabezpieczenie przed przeciążeniem: obwód testu ciągłości jest zabezpieczony przez szybki (HRC), ceramiczny bezpiecznik 0.5 A / 600 V zamontowany w komorze baterii, gdzie przechowywany jest również zapasowy bezpiecznik; obwód testu rezystancji izolacji jest zabezpieczony przez rezystor do 1000 V AC przez 10 s
Zasilanie bateryjne: typ baterii LR6 AA, alkaliczne, 8 szt.
Żywotność baterii (ilość testów możliwych do wykonania po włożeniu nowych baterii): ciągłość ok. 2000 razy min. przy obciążeniu 1 Ω; rezystancja izolacji ok. 1500 razy min. przy obciążeniu 1 MΩ (1000 V); pętla ok. 3000 razy min. (ATT L-PE 3W); RCD ok. 3500 razy min. (G-AC x1 30mA); uziemienie ok. 3000 razy min. przy obciążeniu 10 ; napięcie / kolejność faz ok. 40 h

KEW6516 – wyposażenie standardowe

7218A przewód pomiarowy, 7281 (przewód pomiarowy ze zdalnym wyzwalaniem), 7246 (przewody pomiarowe), 7228A (przewody pomiarowe do rezystancji uziemień), 8041 (sondy pomiarowe – 2 szt.), 8212-USB (USB adapter z programem KEW Report), 9084 (pokrowiec), 9142 (pokrowiec), 9151 (pasek na ramię), 9199 (naramiennik), baterie LR6 (AA) 8 szt., instrukcja obsługi

KEW6516 – wyposażenie opcjonalne

8259 (adaptery pomiarowe), 7272 (zestaw przewodów), 8017A (sonda pomiarowa wydłużona)

KEW6516 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odnośnik do witryny internetowej producenta

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KEW6516 Kyoritsu wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych ze świadectwem wzorcowania”

Może Cię również zainteresować…