Przyrządy pomiarowe

Przyrządy pomiarowe – opis ogólny kategorii

Przyrządy pomiarowe, jedna z dwu głównych kategorii występująca w Katalogu produktów i usług. Kategoria przyrządy pomiarowe obejmuje następujące grupy podrzędne:
1. Mierniki elektryczne
2. Mierniki parametrów środowiska

Kategoria podrzędna Mierniki elektryczne zawiera następujące grupy mierników:

 • Analizatory jakości zasilania, energii i mocy
 • Mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznych
 • Mierniki bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego
 • Mierniki cęgowe (w tym mierniki cęgowe prądu AC, prądu AC/DC,  prądu upływu)
 • Mierniki mocy i energii
 • Multimetry (analogowe, cyfrowe, cyfrowe TRMS, z pomiarem rezystancji izolacji, z pomiarem RLC, z rejestracją danych)
 • Skopometry, multimetry cyfrowe z funkcją oscyloskopuPrzyrządy pomiarowe - KEW3552BT miernik rezystancji izolacji Kyoritsu

Natomiast kategoria podrzędna Mierniki parametrów środowiska zawiera następujące grupy mierników:

 • Kamery termowizyjne
 • Luksomierze
 • Mierniki poziomu dźwięku (sonometry)
 • Mierniki promieniowania UV
 • Mierniki strumienia mocy promieniowania słonecznego, solarymetry, pyranometry
 • Mierniki temperatury.

Przyrządy pomiarowe – opis wybranych grup mierników

Grupa Mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznych zawiera następujące kategorie mierników:
– lokalizatory przewodów, kabli i infrastruktur podziemnych
– mierniki ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych
– mierniki instalacji fotowoltaicznych
– mierniki małych rezystancji, miliomomierze, mikroomomierze
– mierniki pętli zwarcia
– mierniki pętli zwarcia i wyłączników różnicowoprądowych (RCD)
– mierniki rezystancji izolacji (w tym mierniki do 1 kV, do 2.5 kV, do 5 kV, 10 kV i powyżej)
– mierniki rezystancji uziemienia
– mierniki wyłączników różnicowoprądowych (RCD)
– reflektometry (reflektometry do kabli metalowych)
– sygnalizatory
– testery kolejności wirowania faz
– wielofunkcyjne mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznych
– wskaźniki napięcia.

Grupa Mierniki bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego zawiera aparaturę kontrolno-pomiarową wykonującą następujące rodzaje pomiarów:
– pomiar ciągłości (małej rezystancji) przewodu ochronnego
– pomiar rezystancji izolacji napięciem stałym (zwykle 250 V, 500 V lub 1000 V)
– pomiar prądu upływowego różnicowego
– pomiar prądu upływowego przewodu PE
– pomiar prądu upływowego zastępczego
– pomiar prądu upływowego dotykowego
– wytrzymałość elektryczna izolacji napięciem stałym i przemiennym
– test funkcjonalny badanego urządzenia obejmujący pomiary napięcia przemiennego, prądu przemiennego (pobór prądu), mocy czynnej, mocy pozornej (pobór mocy)
– czas rozładowania wewnętrzny i zewnętrzny.