Mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznej

Mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznej – opis kategorii

Mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznej to kategoria obejmująca 14 działów podrzędnych:

– lokalizatory przewodów, kabli i infrastruktur podziemnych,
– mierniki ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych,
– mierniki instalacji fotowoltaicznych,
– mierniki małych rezystancji, miliomomierze, mikroomomierze,
– mierniki pętli zwarcia,
– mierniki pętli zwarcia i wyłączników różnicowoprądowych (RCD),
– mierniki rezystancji izolacji,
– mierniki rezystancji uziemienia,
– mierniki wyłączników różnicowoprądowych (RCD),
– reflektometry do kabli metalowych,
– sygnalizatory,
– testery kolejności wirowania faz,
– wielofunkcyjne mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznych (pętli zwarcia, wyłączników RCD, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych),
– wskaźniki napięcia.

Mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznej - MPI-530 Sonel wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych

Mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznej – informacje dodatkowe dotyczące wybranych kategorii

Kategoria Lokalizatory przewodów, kabli i infrastruktur podziemnych obejmuje następujące grupy mierników:
– trasery kabli,
– wykrywacze bezpieczników i przewodów,
– lokalizatory przewodów,
– lokalizatory przewodów i kabli.

Kategoria Mierniki ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych obejmuje następujące grupy mierników:
– mierniki rezystancji izolacji i ciągłości,
– mierniki rezystancji izolacji i ciągłości do zastosowań telekomunikacyjnych,
– mierniki rezystancji izolacji i ciągłości z pomiarem długości kabla,
– mierniki rezystancji izolacji, ciągłości i wyłączników RCD,
– analogowe mierniki rezystancji izolacji i ciągłości.

Kategoria Mierniki instalacji fotowoltaicznych obejmuje następujące grupy mierników:
– mierniki strumienia mocy promieniowania słonecznego,
– zestawy pomiarowe instalacji fotowoltaicznych.

Kategoria Mierniki pętli zwarcia obejmuje następujące grupy mierników:
– mierniki rezystancji i impedancji pętli zwarcia,
– mierniki impedancji pętli zwarcia i wyłączników RCD,
– silnoprądowe mierniki impedancji pętli zwarcia.

Kategoria Mierniki rezystancji izolacji obejmuje następujące grupy mierników:
– mierniki rezystancji izolacji napięciem do 1 kV,
– mierniki rezystancji izolacji napięciem do 2.5 kV,
– mierniki rezystancji izolacji napięciem do 5 kV,
– mierniki rezystancji izolacji napięciem do 10 kV i powyżej.

Kategoria Mierniki rezystancji uziemienia obejmuje następujące grupy mierników:
– mierniki rezystancji uziemienia wykorzystujące metodę techniczną (szpilkową),
– mierniki wykonujące pomiar metodą jednocęgową,
– mierniki wykonujące pomiar metodą dwucęgową.

Mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznej – informacje dodatkowe dotyczące producentów

Kategoria Mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznych zawiera przyrządy pomiarowe następujących firm:

 • Abatronic
 • ADEX
 • APPA
 • Amprobe
 • Atmor
 • Beha
 • Beha-Amprobe
 • Benning
 • CEM
 • Center
 • Chauvin Arnoux
 • CHY
 • Duoyi
 • Era
 • ERA-GOST
 • Fluke
 • Gossen Metrawatt
 • Hioki
 • HT Italia
 • Hyelec
 • Kewtech
 • Kyoritsu
 • Labimed
 • LEM
 • Lutron
 • Mastech
 • Megger
 • Metrel
 • Sanwa
 • Seaward
 • SEW
 • Sonel
 • Standard Instruments
 • Summit
 • UNI-T
 • VICTOR

i innych producentów.