Mierniki rezystancji uziemienia

Mierniki rezystancji uziemienia – opis kategorii

Kategoria Mierniki rezystancji uziemienia jest jedną z 14 kategorii podrzędnych w dziale Mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznych.
Sama nie zawiera kategorii podrzędnych.

Kategoria ta obejmuje mierniki rezystancji uziemień wykorzystujące do pomiaru następujące metody pomiarowe:
– metodę szpilkową (techniczną) 2-przewodową
– metodę szpilkową (techniczną) 3-przewodową
– metodę szpilkową (techniczną) 4-przewodową
– metodę jednocęgową i dwucęgową (dla niektórych mierników) lub kombinację tych metod
– metodę udarową.

Mierniki rezystancji uziemienia - KEW4106 Kyoritsu miernik rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu

Mierniki rezystancji uziemienia – uwagi dodatkowe dotyczące funkcji pomiarowych

W metodzie szpilkowej (technicznej) 2-przewodowej, każdy z przewodów jest jednocześnie przewodem prądowym i napięciowym. Wadą tej metody jest zależność wyniki pomiaru od rezystancji przewodów pomiarowych. W celu kompensacji rezystancji przewodów pomiarowych można wykonać pomiar przy zwartych przewodach. Następnie trzeba odejmować uzyskany wynik od wartości mierzonych.

W metodzie szpilkowej (technicznej) 3-przewodowej są wykorzystane 2 przewody prądowe i jeden napięciowy. Przewód podłączany do badanego uziomu jest jednocześnie przewodem prądowym i napięciowym. Dzięki temu wynik pomiaru rezystancji uziemienia nie zależy od wartości rezystancji przewodów pomiarowych.

W metodzie szpilkowej (technicznej) 4-przewodowej wykorzystywane są 2 przewody prądowe i 2 napięciowe. Używając tej metody można również mierzyć rezystywność gruntu, której wartość jest dość istotna przy projektowaniu systemu uziemiającego.

Metoda 1-cęgowa pozwala mierzyć rezystancję pojedynczych uziomów w systemie złożonym z uziomów wielokrotnych, bez konieczności ich rozpinania.

Natomiast metoda 2-cęgowa pozwala na pomiar rezystancji wybranej pętli w systemie uziemiająco-odgromowym. Na ogół uzyskana wartość rezystancji nie jest równoważna z rezystancją uziemienia.

Zastosowanie metody udarowej pozwala wykonywać pomiary impedancji uziemienia zgodnie z normą PN-EN 62305. Metodę udarową stosuje się do pomiarów impedancji dynamicznej uziemień odgromowych. Nie należy jej stosować do pomiarów uziemień ochronnych i roboczych. Duża stromość czoła impulsu pomiarowego sprawia, że duży wpływ na impedancję uziomu ma jego składowa indukcyjna. Stąd impedancja uziomu mierzona metodą udarową zależy od długości uziomu i stromości czoła impulsu sygnału pomiarowego.

Mierniki rezystancji uziemienia – informacje na temat producentów

Kategoria Mierniki rezystancji uziemienia zawiera przyrządy pomiarowe następujących firm:
– HIOKI
– Kyoritsu
– Megger
– Sonel
– Standard Instruments
– UNI-T
– VICTOR
i innych producentów.

Wyświetlanie wszystkich 41 wyników