Mierniki pętli i RCD

Mierniki pętli i RCD – opis kategorii

Kategoria Mierniki pętli i RCD jest jedną z 14 kategorii w dziale Mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. W kategorii tej nie znajdują się gałęzie podrzędne.

Kategoria ta obejmuje aparaturę pomiarową, która umożliwia wykonanie następujących pomiarów:
– pomiar impedancji pętli zwarcia
– pomiar rezystancji pętli zwarcia
– pomiar impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego
– pomiar impedancji linii
– pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD
– pomiar prądu wyłączenia wyłącznika RCD
– pomiar napięcia dotykowego
– pomiar automatyczny wyłącznika RCD.

Mierniki pętli zwarcia i wyłączników RCD - LRCD220 Megger

Mierniki pętli i RCD – uwagi dodatkowe dotyczące funkcji pomiarowych pętli zwarcia

Pomiary rezystancji/impedancji pętli zwarcia oraz rezystancji/impedancji linii są wykonywane prądem o stosunkowo dużej wartości, około 20 A rms. Są zazwyczaj wykonywane w trakcie trwania jednego półokresu napięcia sieciowego. Dzięki krótkiemu czasowi pomiaru, nie dochodzi do zadziałania zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego znajdującego się w badanym obwodzie.
Pomiar rezystancji/impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania wyłącznika RCD jest na ogół wykonywany prądem o wartości poniżej 15 mA. Mała wartość prądu pomiarowego uniemożliwia zadziałanie typowego, 30 mA wyłącznika RCD znajdującego się w badanym obwodzie.

Mierniki pętli i RCD – uwagi dodatkowe dotyczące funkcji pomiarowych RCD

Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD na ogół jest wykonywany dla różnych mnożników: x1/2, x1, x2, i x5. Dla mnożnika x1/2 wyłącznik RCD nie powinien zadziałać. Im wyższy mnożnik tym czas zadziałania powinien być krótszy.
Pomiar prądu wyłączenia RCD polega na wymuszeniu przebiegu prądowego schodkowo narastającego i rejestracji progu zadziałania wyłącznika RCD. Wartość prądu wyłączenia powinna znajdować się pomiędzy 50 % a 100 % wartości nominalnej prądu różnicowego wyłącznika RCD.
Pomiar napięcia dotykowego odbywa się na ogół prądem mniejszym niż połowa wartości nominalnej prądu różnicowego wyłącznika RCD. Dzięki temu nie następuje jego zadziałanie.
Pomiar automatyczny wyłącznika RCD obejmuje pomiary czasu zadziałania dla wszystkich mnożników i dla obu polaryzacji. Czasami dodatkowo w zestawie występuje pomiar napięcia dotykowego i prądu zadziałania.

Mierniki pętli i RCD – informacje na temat producentów

Kategoria mierników pętli zwarcia i wyłączników RCD zawiera przyrządy pomiarowe następujących firm:
– Megger
– Sonel
i innych producentów.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 4

Wyświetlanie wszystkich wyników: 4