Mierniki wyłączników RCD

Mierniki wyłączników RCD – opis kategorii

Kategoria Mierniki wyłączników RCD jest jedną z 14 kategorii w dziale Mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. W kategorii tej nie znajdują się gałęzie podrzędne.

Kategoria mierników wyłączników różnicowoprądowych (RCD)obejmuje aparaturę pomiarową, która umożliwia wykonanie następującego zestawu pomiarów:
– czasu zadziałania wyłącznika RCD
– prądu wyłączenia wyłącznika RCD
– napięcia dotykowego
– pomiar automatyczny wyłącznika RCD.

Niektóre mierniki wykonują dodatkowo pomiar rezystancji uziemienia (rezystancji przewodu PE).

Mierniki wyłączników RCD - MRP-201 Sonel miernik wyłączników RCD

Kategoria mierników RCD obejmuje również przyrządy:

 • 2-funkcyjne (pętli zwarcia i wyłączników RCD)
 • 3-funkcyjne (rezystancji izolacji, ciągłości i wyłączników RCD).

Typowe, dostępne wartości nominalne wymuszanego prądu różnicowego wynoszą:

 • 10 mA
 • 30 mA
 • 100 mA
 • 300 mA
 • 500 mA
 • 1000 mA

Mierniki wyłączników RCD – uwagi na temat funkcji pomiarowych

Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD na ogół jest wykonywany dla różnych mnożników. Typowy, pełny zestaw mnożników obejmuje następujące wartości:

 • x1/2
 • x1
 • x2
 • x5

Dla mnożnika x1/2 wyłącznik RCD nie powinien zadziałać, natomiast im wyższy mnożnik tym czas zadziałania powinien być odpowiednio krótszy.

Pomiar prądu wyłączenia wyłącznika RCD polega na wymuszeniu przebiegu prądowego narastającego schodkowo i rejestracji progu zadziałania. Wartość prądu wyłączenia powinna znajdować się pomiędzy 50 % a 100 % wartości nominalnej prądu różnicowego (dla wyłącznika RCD ogólnego zastosowania).

Pomiar napięcia dotykowego jest wykonywany prądem mniejszym niż połowa wartości nominalnej prądu różnicowego wyłącznika RCD. Mała wartość prądu pomiarowego zapewnia brak zadziałania wyłącznika RCD.

Pomiar automatyczny wyłącznika RCD obejmuje komplet pomiarów czasu zadziałania dla wszystkich dostępnych mnożników i dla obu polaryzacji. Czasami dodatkowo w zestawie występuje pomiar napięcia dotykowego i prądu zadziałania.

Pomiar rezystancji uziemienia (rezystancji przewodu PE) jest również wykonywany prądem mniejszym niż połowa wartości nominalnej prądu różnicowego wyłącznika RCD. Dzięki temu nie następuje jego zadziałanie.

Bardziej rozbudowane mierniki umożliwiają wybór typu wyłącznika RCD: AC (ogólnego zastosowania), A (prąd pulsujący), B (składowa stała) i innych, rzadziej stosowanych typów.

Mierniki wyłączników RCD – informacje dotyczące producentów sprzętu pomiarowego

Kategoria mierników wyłączników różnicowoprądowych zawiera przyrządy pomiarowe następujących firm:
– Kyoritsu
– Megger
– Sonel
– Standard Instruments
– UNI-T
i innych producentów.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 11

Wyświetlanie wszystkich wyników: 11