Mierniki instalacji fotowoltaicznych

Mierniki instalacji fotowoltaicznych – opis ogólny kategorii

Kategoria Mierniki instalacji fotowoltaicznych (PV) nie zawiera kategorii podrzędnych. Obejmuje wielofunkcyjne mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznych dedykowane do wykonywania pomiarów instalacji fotowoltaicznych. Do kategorii tej należą także mierniki strumienia promieniowania słonecznego (solarymetry, pyranometry).

Mierniki instalacji PV umożliwiają wykonanie następującego zestawu pomiarów:
– pomiar ciągłości przewodów ochronnych prądem 200 mA
– pomiar rezystancji izolacji napięciem do 1 kV
– pomiar napięcia bez obciążenia (instalacji fotowoltaicznej)
– pomiar prądu zwarciowego (instalacji fotowoltaicznej)
– pomiar prądu obciążenia (instalacji fotowoltaicznej)
– pomiar gęstości mocy promieniowania słonecznego [W/m²]
– pomiar temperatury otoczenia
– pomiar temperatury modułu fotowoltaicznego.

Mierniki instalacji fotowoltaicznych PV 2, PV 2set Benning

Mierniki instalacji fotowoltaicznych – uwagi dodatkowe dotyczące funkcji pomiarowych

Pomiary instalacji fotowoltaicznych powinny być wykonywane w sposób bezpieczny. Jest to szczególnie istotne gdy system znajduje się w trybie pracy tzn. dostarcza energię elektryczną. Miernik powinien ostrzegać w razie błędnego podłączenia (odwrotna polaryzacja).

Ważne jest aby mierniki były wyposażone w bezpieczne złącza pomiarowe umożliwiające bezpośrednie podłączenie do modułów/łańcuchów fotowoltaicznych za pomocą standardowych złącz (np. MC4 lub Sunclix).

Dużym ułatwieniem w trakcie wykonywania badań jest możliwość uruchomienia automatycznej procedury pomiarowej. Ma to oczywiście zastosowanie jeżeli dany miernik umożliwia taki pomiar. Pozwala to na zarówno na zaoszczędzenie czasu jak i pozwala uniknąć ewentualnych błędów.

Miernik powinien umożliwiać pomiar parametrów elektrycznych zarówno pojedynczego modułu jak i całego łańcucha w systemie fotowoltaicznym.

Pomiar temperatury i nasłonecznienia (gęstości mocy promieniowania słonecznego) w połączeniu z pomiarami napięcia bez obciążenia oraz prądu zwarciowego danego modułu fotowoltaicznego pozwalają na weryfikację efektywności działania modułu w odniesieniu do specyfikacji producenta.

Pomiar cęgowy prądu dostarcza informacji na temat sumarycznego prądu dostarczanego przez system. Również (co jest istotne) charakteryzuje poszczególne wartości tego prądu dla łańcuchów wchodzących w skład systemu fotowoltaicznego, bez konieczności rozpinania połączeń.

Mierniki z tej kategorii są przeznaczone do okresowej weryfikacji instalacji fotowoltaicznych. Są wykorzystywane przez zespoły zajmujące się czyszczeniem, utrzymaniem i serwisowaniem a także przez instalatorów i ekspertów.

Informacje na temat producentów mierników instalacji fotowoltaicznych

Kategoria mierników służących do pomiarów instalacji PV zawiera mierniki jedno- i wielofunkcyjne następujących firm:
– Benning
– Megger
– Tenmars
i innych producentów.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 28

Wyświetlanie wszystkich wyników: 28