Mierniki rezystancji izolacji

Mierniki rezystancji izolacji – opis kategorii

Kategoria Mierniki rezystancji izolacji obejmuje 4 podkategorie które charakteryzuje inny zakres napięcia pomiarowego:

 • do 1 kV
 • do 2.5 kV
 • do 5 kV
 • do 15 kV.

Kategoria zawiera mierniki które wykonują pomiar rezystancji napięciem o wartości w zakresie od 50 V do 15 kV.
Typowe wartości napięć pomiarowych wynoszą:

 • 50 V
 • 100 V
 • 250 V
 • 500 V
 • 1000 V
 • 2500 V
 • 5000 V
 • 10000 V
 • 15000 V.

Niektóre mierniki umożliwiają ustawianie napięcia pomiarowego w wybranym zakresie np. od 50 V do 5000 V z określonym krokiem np. 10 V lub 25 V.
Kategoria ta obejmuje również następujące mierniki:
– rezystancji izolacji i ciągłości (w tym do zastosowań telekomunikacyjnych oraz z pomiarem długości kabla)
– rezystancji izolacji, ciągłości i wyłączników RCD
– analogowe mierniki rezystancji izolacji i ciągłości.

W naszym laboratorium wzorcujemy mierniki izolacji do 5 kV. Dzięki specjalnej przystawce możemy również wzorcować mierniki do 10 kV. Warunkiem jest jednak posiadanie przez miernik gniazda GUARD z aktywnym układem utrzymującym jego zerowy potencjał. Dla wszystkich wzorcowanych przez nas mierników rezystancji izolacji, w raporcie pomiarowym świadectwa wzorcowania, zamieszczamy wyniki pomiaru rzeczywistej wartości napięć pomiarowych. Czasami producenci nie specyfikują dokładności ustawiania tych napięć w danych technicznych oferowanych przez siebie przyrządów. Jednak mimo to weryfikujemy te wartości i alarmujemy, gdy w istotny sposób różnią się od standardowych wartości granicznych.

Mierniki rezystancji izolacji - IT 101 Benning miernik rezystancji izolacji i ciągłości

Oferowane przez nas mierniki obejmują szeroki zakres: od niskobudżetowych po zaawansowane, wyposażone w dodatkowe funkcje pomiarowe. Mierniki rozbudowane oprócz pomiaru rezystancji izolacji oferują dodatkowo następujące funkcje pomiarowe:
– pomiar napięcia stałego/przemiennego
– pomiar prądu upływu
– zdjęcie krzywej rezystancji izolacji w funkcji czasu
– pomiar współczynników absorpcji dielektrycznej PI, DAR
– pomiar współczynnika rozładowania dielektryka DD
– test napięciem liniowo narastającym (ramp test)
– test napięciem narastającym krokowo
– pomiar pojemności.

Mierniki rezystancji izolacji  – informacje na temat producentów

Kategoria mierników rezystancji izolacji zawiera przyrządy pomiarowe następujących firm:
– ADEX
– Benning
– Brymen
– Center
– CIE
– CHY
– EnergyLab
– HIOKI
– Kyoritsu
– Labimed
– Megger
– Sonel
– Standard Instruments
– UNI-T
– VICTOR
i innych producentów.