Mierniki rezystancji izolacji 5kV

Mierniki rezystancji izolacji 5kV – opis kategorii

Kategoria Mierniki rezystancji izolacji 5kV jest jedną z 4 kategorii podrzędnych w dziale Mierniki rezystancji izolacji.
Sama nie zawiera kategorii podrzędnych.
Obejmuje mierniki które wykonują pomiar rezystancji izolacji napięciem od 50 V do 5 kV włącznie.
Typowe wartości napięć pomiarowych wynoszą: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V oraz 5000 V. Niektóre mierniki pozwalają na ustawienie dowolnego napięcia pomiarowego z dostępnego zakresu, z określonym krokiem.

Mierniki rezystancji izolacji 5 kV na ogół umożliwiają pomiar współczynników absorpcji dielektrycznej (PI, DAR). Każdy z tych współczynników jest ilorazem wartości rezystancji izolacji zmierzonych w różnych momentach czasowych. Wykorzystując nieliniową zależność rezystancji izolacji w funkcji czasu, można obliczyć wartości tych współczynników. Na tej podstawie można ocenić jakość badanej izolacji.
Niektóre, bardziej rozbudowane modele mierników pozwalają również na pomiar współczynnika rozładowania dielektryka DD, prądu upływowego oraz pojemności.
Kolejną dodatkową funkcją mogą być testy napięciem narastającym liniowo (ramp test) lub krokowo (step voltage).
Na ogół, mierniki rezystancji izolacji 5 kV są wyposażone w dodatkowe gniazdo pomiarowe GUARD. Służy ono do eliminacji wpływu rezystancji powierzchniowej na mierzoną wartość rezystancji izolacji. Jest to szczególnie przydatne przy pomiarach kabli ekranowanych oraz koncentrycznych. Może się też okazać konieczne dla ochrony badanego obiektu przed zewnętrznymi sygnałami zakłócającymi. Sygnały te mogą powodować niestabilności lub nawet w istotny sposób zaburzać wyniki pomiarów rezystancji izolacji.

Mierniki rezystancji izolacji 5 kV - MIC-5050 Sonel miernik rezystancji izolacji

W naszym laboratorium wzorcującym przeprowadzamy wzorcowania mierników rezystancji izolacji o napięciu do 5 kV. Dla wszystkich wzorcowanych przez nas mierników rezystancji izolacji, w raporcie zamieszczamy wyniki pomiaru rzeczywistej wartości napięć pomiarowych. Zdarza się, że producenci nie specyfikują dokładności ustawiania tych napięć w danych technicznych oferowanych przez siebie przyrządów. Jednak ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa, weryfikujemy te wartości. Alarmujemy, gdy w istotny sposób różnią się od standardowych lub ogólnie przyjętych wartości granicznych.

Mierniki rezystancji izolacji 5kV – informacje na temat producentów

Kategoria Mierniki rezystancji izolacji 5 kV zawiera przyrządy pomiarowe następujących firm:
– ADEX
– HIOKI
– Kyoritsu
– Labimed
– Megger
– Sonel
– UNI-T
i innych producentów.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 10

Wyświetlanie wszystkich wyników: 10