Mierniki małych rezystancji

Mierniki małych rezystancji – opis kategorii

Kategoria Mierniki małych rezystancji jest jedną z 14 kategorii w dziale Mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. W kategorii tej nie znajdują się gałęzie podrzędne.

Kategoria ta obejmuje aparaturę pomiarową, która umożliwia wykonanie następującego zestawu pomiarów:
– pomiar małych rezystancji
– pomiar temperatury (pomiar pomocniczy, tylko dla wybranych modeli).

Mierniki małych rezystancji mają zastosowanie przy pomiarach następujących obiektów:

  • Styków przełączników, wyłączników i przekaźników
  • Przewodów, połączeń kablowych
  • Uzwojeń silników, transformatorów, cewek
  • Połączeń śrubowych, zaciskowych
  • Połączeń lutowanych, spawanych, zgrzewanych
  • Elementów elektrycznych i elektronicznych.

Utrzymanie odpowiednio niskiej rezystancji tych elementów ma kluczowe znaczenie dla ich bezpiecznego działania jak również dla bezpieczeństwa większych systemów elektroenergetycznych.

Mierniki małych rezystancji - MMR-650 Sonel

Mierniki małych rezystancji – informacje dotyczące funkcji pomiarowych

W celu zapewnienia odpowiedniej dokładności pomiarowej, urządzenia wykorzystują na ogół metodę 4-przewodową pozwalająca wyeliminować wpływ rezystancji przewodów na rezultat pomiaru.
Przy pomiarach elementów o charakterze indukcyjnym wykorzystywany jest specjalny tryb pozwalający uniknąć niebezpiecznych przepięć komutacyjnych.
Prąd pomiarowy może płynąć tylko w jednym kierunku lub w dwóch przeciwnych kierunkach. W drugim przypadku wyświetlana jest na ogół wartość średnia rezystancji. Pomiar prądem jednokierunkowym przyspiesza pomiary na obiektach pozbawionych napięć wewnętrznych oraz napięć termoelektrycznych. Z kolei pomiar prądem dwukierunkowym eliminuje błędy wynikające z obecności w mierzonym obiekcie takich napięć.

Informacja dotycząca producentów mierników małych rezystancji

Kategoria mierników małych rezystancji zawiera przyrządy pomiarowe następujących firm:
– ADEX
– Megger
– Sonel
– Tenmars
i innych producentów.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 13

Wyświetlanie wszystkich wyników: 13