Mierniki pętli zwarcia

Mierniki pętli zwarcia – opis kategorii

Kategoria Mierniki pętli zwarcia jest jedną z 14 kategorii w dziale Mierniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. W kategorii tej nie znajdują się gałęzie podrzędne.

Kategoria mierniki pętli zwarcia obejmuje aparaturę pomiarową, która umożliwia wykonanie następującego zestawu pomiarów:
1. Pomiar impedancji pętli zwarcia w obwodzie przewód fazowy L – przewód ochronny PE.
2. Pomiar rezystancji pętli zwarcia w obwodzie przewód fazowy L – przewód ochronny PE. Pomiar ten na ogół jest wykonywany stosunkowo dużym prądem o wartości około 20 A rms. Zwykle czas trwania pomiaru wynosi jeden półokres napięcia sieciowego (10 ms).
3. Pomiar impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego (RCD). Pomiar jest wykonywany małym prądem w obwodzie przewód fazowy L – przewód ochronny PE.
4. Pomiar impedancji linii w obwodzie przewód fazowy L – przewód neutralny N. Ze względu na to, że prąd pomiarowy nie jest prądem różnicowym, jego przepływ nie powoduje wyzwolenia wyłącznika RCD. Duża wartość prądu pomiarowego nie ma w tym przypadku większego znaczenia.

Mierniki pętli zwarcia - miernik impedancji pętli zwarcia LTW425 Megger

Mierniki pętli zwarcia – uwagi dodatkowe dotyczące funkcji pomiarowych

Pomiary rezystancji/impedancji pętli zwarcia oraz rezystancji/impedancji linii są wykonywane prądem o stosunkowo dużej wartości, około 20 A rms. Są zazwyczaj wykonywane w trakcie trwania jednego półokresu napięcia sieciowego. Dzięki krótkiemu czasowi pomiaru, nie dochodzi do zadziałania zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego znajdującego się w badanym obwodzie.
Pomiar rezystancji/impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania wyłącznika RCD jest na ogół wykonywany prądem o wartości poniżej15 mA. Mała wartość prądu pomiarowego uniemożliwia zadziałanie typowego, 30 mA wyłącznika RCD znajdującego się w badanym obwodzie.
W kategorii tej znajdują się również mierniki 2-funkcyjne: mierniki pętli zwarcia i wyłączników RCD oraz mierniki silnoprądowe pętli zwarcia. Te ostatnie służą do pomiaru małych impedancji linii/pętli zwarcia o wartości znacznie poniżej 1 Ω. Charakteryzują się stosunkowo dużymi wartościami prądów pomiarowych oraz bardzo dobrą rozdzielczością.

Mierniki pętli zwarcia – informacje na temat producentów

Kategoria Mierniki pętli zwarcia zawiera przyrządy pomiarowe następujących firm:
– Kyoritsu
– Megger
– Sonel
– Standard Instruments
i innych producentów.

Wyświetlanie wszystkich 18 wyników