Wzorcowanie MPI-507 Sonel wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych

Opis

Wzorcowanie MPI-507 wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych Sonel – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie MPI-507, wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznej jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie. Potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest wystawiane świadectwo wzorcowania.

Wzorcowanie MPI-507, wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych, obejmuje następujące zakresy pomiarowe:Wzorcowanie MPI-507 wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznej Sonel

 • napięcie przemienne
 • impedancja linii
 • impedancja pętli zwarcia
 • impedancja pętli zwarcia bez wyzwalania RCD
 • nominalna wartość prądu wyzwalania IΔN wyłącznika RCD
 • czas zadziałania standardowego RCD
 • czas zadziałania selektywnego RCD
 • rezystancja uziemienia, funkcja RCD
 • napięcie dotykowe
 • prąd wyzwalania standardowego wyłącznika RCD
 • rezystancja uziemienia, metoda 3 – przewodowa
 • napięcie pomiarowe rezystancji izolacji
 • rezystancja izolacji 100 V, 250 V, 500 V
 • ciągłość prądem ± 200 mA
 • rezystancja małym prądem.

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi zwykle kilka – kilkanaście dni roboczych. W razie potrzeby, na życzenie klienta istnieje możliwość skrócenia tego terminu. W takim przypadku prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu dostarczenia i odbioru sprzętu pomiarowego.

Zalecany okres wzorcowania wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych MPI-507 wynosi 12 miesięcy.

Wzorcowanie – okres ważności świadectwa:
 • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta miernika, lub
 • zgodny z wewnętrznym harmonogramem użytkownika (dotyczy podmiotów z wdrożonym systemem zarządzania jakością wg normy ISO 9001).

Wzorcowanie MPI-507 – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Procedurę wzorcowania MPI-507 przeprowadzamy z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Formę i treść tego świadectwa opracowaliśmy zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. Dlatego nasze świadectwo wzorcowania zawiera pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium są na bieżąco monitorowane za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. Pozwoli to zabezpieczyć miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie MPI-507 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie MPI-507 Sonel wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych”

Może Cię również zainteresować…