Wzorcowanie MPI-530 z sondą LP-1 Sonel wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych z sondą luksometryczną

Opis

Wzorcowanie MPI-530 z sondą LP-1 wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych Sonel – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie MPI-530 z sondą LP-1 jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie oraz w zewnętrznym laboratorium (sonda LP-1). Potwierdzeniem wykonania wzorcowania są wystawiane świadectwa wzorcowań.

Wzorcowanie miernika obejmuje następujące zakresy pomiarowe:Wzorcowanie MPI-530 Sonel wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych

 • napięcie przemienne
 • częstotliwość
 • impedancja linii, pętli zwarcia, pętli zwarcia bez wyzwalania wyłącznika RCD
 • nominalna wartość prądu wyzwalania IΔN wyłącznika RCD
 • czas zadziałania standardowego RCD
 • czas zadziałania selektywnego RCD
 • rezystancja uziemienia, funkcja RCD
 • napięcie dotykowe
 • prąd wyzwalania wyłącznika RCD
 • rezystancja uziemienia
 • ciągłość prądem ± 200 mA
 • rezystancja małym prądem
 • napięcie pomiarowe rezystancji izolacji
 • rezystancja izolacji 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
 • natężenie oświetlenia (sonda luksometryczna LP-1 – wzorcowanie w zewnętrznym laboratorium).

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi zwykle kilka – kilkanaście dni roboczych. W razie potrzeby, na życzenie klienta istnieje możliwość skrócenia tego terminu. W takim przypadku prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu dostarczenia i odbioru sprzętu pomiarowego.

Zalecany okres wzorcowania wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych MPI-530 wynosi 12 miesięcy.

Wzorcowanie – okres ważności świadectwa:
 • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta miernika, lub
 • zgodny z wewnętrznym harmonogramem użytkownika (dotyczy podmiotów z wdrożonym systemem zarządzania jakością wg normy ISO 9001).

Wzorcowanie MPI-530 z sondą LP-1  – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Operację wzorcowania miernika przeprowadzamy z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Formę i treść tego świadectwa opracowaliśmy zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. Stąd nasze świadectwo wzorcowania zawiera pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium są na bieżąco monitorowane za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. Pozwoli to zabezpieczyć miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie MPI-530 z sondą LP-1 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie MPI-530 z sondą LP-1 Sonel wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych z sondą luksometryczną”

Może Cię również zainteresować…