Wzorcowanie Profitest 0100s Gossen Metrawatt wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych

Opis

Wzorcowanie Profitest 0100s wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych Gossen Metrawatt – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie Profitest 0100s, wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznej jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie. Potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest wystawiane świadectwo wzorcowania.

Wzorcowanie Profitest 0100s, wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych, obejmuje następujące zakresy pomiarowe:

 • napięcie przemienne
 • nominalna wartość prądu wyzwalania IΔN wyłącznika RCD
 • napięcie dotykowe, funkcja RCD
 • rezystancja uziemienia, funkcja RCD
 • prąd wyzwalania wyłącznika RCD
 • czas zadziałania standardowego RCD
 • czas zadziałania selektywnego RCD
 • impedancja linii
 • impedancja pętli zwarcia
 • rezystancja uziemienia
 • napięcie pomiarowe rezystancji izolacji
 • rezystancja izolacji 100 V, 250 V, 500 V
 • ciągłość prądem ± 200 mA.

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi zwykle kilka – kilkanaście dni roboczych. W razie potrzeby, na życzenie klienta istnieje możliwość skrócenia tego terminu. W takim przypadku prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu dostarczenia i odbioru sprzętu pomiarowego.

Zalecany okres wzorcowania wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych wynosi 12 miesięcy.

Wzorcowanie – okres ważności świadectwa:
 • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta miernika, lub
 • zgodny z wewnętrznym harmonogramem użytkownika (dotyczy podmiotów z wdrożonym systemem zarządzania jakością wg normy ISO 9001).

Wzorcowanie Profitest 0100s – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Operację wzorcowania miernika przeprowadzamy z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Formę i treść tego świadectwa opracowaliśmy zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. Stąd nasze świadectwo wzorcowania zawiera pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium są na bieżąco monitorowane za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. Pozwoli to zabezpieczyć miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie Profitest 0100s – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie Profitest 0100s Gossen Metrawatt wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych”

Może Cię również zainteresować…