Wzorcowanie EurotestLITE MI3002 Metrel wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych

Opis

Wzorcowanie EurotestLIE MI3002 Metrel wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie EurotestLITE MI3002 Metrel, wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych, jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie. Potwierdzeniem wykonania usługi jest wystawiane świadectwo wzorcowania.

Wzorcowanie EurotestLITE MI3002, wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych obejmuje następujące zakresy pomiarowe:

 • napięcie pomiarowe rezystancji izolacji
 • rezystancja izolacji 100 V
 • rezystancja izolacji 250 V
 • rezystancja izolacji 500 V
 • rezystancja izolacji 1000 V
 • ciągłość przewodu ochronnego
 • ciągłość małym prądem
 • nominalna wartość prądu wyzwalania wyłącznika RCD
 • napięcie dotykowe
 • czas zadziałania standardowego wyłącznika RCD
 • czas zadziałania selektywnego wyłącznika RCD
 • prąd zadziałania standardowego wyłącznika RCD
 • impedancja linii
 • impedancja pętli zwarcia
 • impedancja pętli zwarcia bez wyzwalania wyłącznika RCD
 • napięcie stałe
 • napięcie przemienne
 • częstotliwość.

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi zwykle kilka dni roboczych. W razie potrzeby, na życzenie klienta istnieje możliwość skrócenia tego terminu. W takim przypadku prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu dostarczenia i odbioru sprzętu pomiarowego.

Zalecany okres wzorcowania wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych EurotestLITE MI3002 wynosi 12 miesięcy.

Wzorcowanie EurotestLITE MI3002 – okres ważności świadectwa:
 • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta lub wewnętrznym harmonogramem użytkownika
 • świadectwo wzorcowania traci ważność w przypadku uszkodzenia wzorcowanego przedmiotu lub przekroczenia jego dopuszczalnych błędów pomiarowych.

Wzorcowanie EurotestLITE MI3002 – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Wzorcowanie EurotestLITE MI3002 jest przeprowadzane z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Forma i treść tego świadectwa została opracowana zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. Nasze świadectwo wzorcowania zawiera pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium są na bieżąco monitorowane za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. Pozwoli to zabezpieczyć miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie EurotestLITE MI3002 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie EurotestLITE MI3002 Metrel wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych”

Może Cię również zainteresować…