Wzorcowanie mierników pętli zwarcia

Wzorcowanie mierników pętli zwarcia – opis kategorii

Kategoria Wzorcowanie mierników pętli zwarcia jest jedną z 7 kategorii w dziale Wzorcowanie mierników instalacji elektrycznych. W kategorii tej nie znajdują się gałęzie podrzędne.
Kategoria ta obejmuje aparaturę pomiarową, która umożliwia wykonanie następującego zestawu pomiarów:
– pomiar impedancji pętli zwarcia (pomiar ten na ogół jest wykonywany stosunkowo dużym prądem o wartości około 20 A rms, zazwyczaj w trakcie trwania jednego półokresu napięcia sieciowego)
– pomiar impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego (pomiar ten jest na ogół wykonywany prądem o wartości 15 mA lub niższej, aby nie dopuścić do zadziałania wyłącznika RCD)
– pomiar impedancji linii (pomiar ten na ogół jest wykonywany stosunkowo dużym prądem o wartości około 20 A rms, zazwyczaj w trakcie trwania jednego półokresu napięcia sieciowego; ze względu na to, że prąd pomiarowy nie jest prądem różnicowym, jego przepływ nie powoduje wyzwolenia wyłącznika RCD)

W kategorii tej znajdują się również mierniki 2-funkcyjne: mierniki pętli zwarcia i wyłączników RCD.

Kategoria mierników pętli zwarcia zawiera przyrządy pomiarowe następujących firm:
– Amprobe
– CEM
– HT Italia
– Hyelec
– Kyoritsu
– Mastech
– Megger
– Metrel
– SEW
– Sonel
– Standard Instruments
– Summit
i innych producentów.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 41

Wyświetlanie wszystkich wyników: 41