Wzorcowanie LTW325 Megger miernika pętli zwarcia

Opis

Wzorcowanie LT325 miernika impedancji pętli zwarcia Megger – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie LTW325, miernika impedancji pętli zwarcia jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie. Potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest wystawiane świadectwo wzorcowania.

[one_half]Wzorcowanie LTW325, miernika impedancji pętli zwarcia obejmuje następujące zakresy pomiarowe:

  • napięcie przemienne
  • częstotliwość
  • impedancja pętli zwarcia
  • impedancja pętli zwarcia bez wyzwalania wyłącznika RCD
  • impedancja linii. [/one_half] [one_half_last]

Wzorcowanie LTW325 miernika impedancji pętli zwarcia Megger

[/one_half_last]

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi kilka dni roboczych. W razie potrzeby, na życzenie klienta istnieje możliwość skrócenia tego terminu. W takim przypadku prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu dostarczenia i odbioru sprzętu pomiarowego.

Zalecany okres wzorcowania miernika impedancji pętli zwarcia LTW325 wynosi 12 miesięcy.

Wzorcowanie LTW325 – okres ważności świadectwa:

  • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta lub wewnętrznym harmonogramem użytkownika
  • świadectwo wzorcowania traci ważność w przypadku uszkodzenia wzorcowanego przedmiotu lub przekroczenia jego dopuszczalnych błędów pomiarowych.
Wzorcowanie LTW325 – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Wzorcowanie LTW325 jest przeprowadzane z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Forma i treść tego świadectwa została opracowana zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. Nasze świadectwo wzorcowania zawiera pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium są na bieżąco monitorowane za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. Pozwoli to zabezpieczyć miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie LTW325 – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Wzorcowanie LTW325 Megger miernika pętli zwarcia”

Może Cię także zainteresować…