Wzorcowanie MI3122 Smartec Z Line-Loop / RCD Metrel miernika pętli zwarcia i wyłączników RCD

Opis

Wzorcowanie MI3122 Smartec Z Line-Loop / RCD miernika pętli zwarcia i wyłączników RCD Metrel – skrócony opis ogólny

Wzorcowanie MI3122 Smartec Z Line-Loop / RCD, miernika pętli zwarcia i wyłączników różnicowoprądowych jest wykonywane w naszym laboratorium wzorcującym w Warszawie. Potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest wystawiane świadectwo wzorcowania.

Wzorcowanie MI3122 Smartec Z Line-Loop / RCD, miernika pętli zwarcia i wyłączników różnicowoprądowych obejmuje następujące zakresy pomiarowe:

 • nominalna wartość prądu wyzwalania IΔN wyłącznika RCD
 • napięcie dotykowe
 • czas zadziałania standardowego wyłącznika RCD
 • czas zadziałania selektywnego wyłącznika RCD
 • prąd wyzwalania standardowego wyłącznika RCD
 • impedancja pętli zwarcia
 • impedancja pętli zwarcia bez wyzwalania wyłącznika RCD
 • impedancja linii
 • napięcie stałe
 • napięcie przemienne
 • częstotliwość.

Standardowy czas wykonania usługi wzorcowania wynosi zwykle kilka dni roboczych. W razie potrzeby, na życzenie klienta istnieje możliwość skrócenia tego terminu. W takim przypadku prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu dostarczenia i odbioru sprzętu pomiarowego.

Zalecany okres wzorcowania miernika pętli zwarcia i wyłączników różnicowoprądowych MI3122 Smartec Z Line-Loop / RCD wynosi 12 miesięcy.

Wzorcowanie MI3122 Smartec Z Line-Loop / RCD – okres ważności świadectwa:
 • rekomendowany okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami zgodny z zaleceniem producenta lub wewnętrznym harmonogramem użytkownika
 • świadectwo wzorcowania traci ważność w przypadku uszkodzenia wzorcowanego przedmiotu lub przekroczenia jego dopuszczalnych błędów pomiarowych.

Wzorcowanie  MI3122 Smartec Z Line-Loop / RCD – informacje dotyczące procesu wzorcowania

Wzorcowanie MI3122 Smartec Z Line-Loop / RCD jest przeprowadzane z wykorzystaniem metody porównawczej, przy użyciu nowoczesnych i sprawdzonych wzorców pomiarowych, wyszczególnionych na świadectwie wzorcowania. Forma i treść tego świadectwa została opracowana zgodnie z wytycznymi PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla laboratoriów akredytowanych. Nasze świadectwo wzorcowania zawiera pełny raport pomiarowy wraz z oszacowanymi niepewnościami pomiarowymi.

Nasze laboratorium wzorcujące mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wartości temperatury i wilgotności względnej panujące w laboratorium są na bieżąco monitorowane za pomocą wzorcowanego termohigrometru. Dzięki temu możemy przeprowadzać wzorcowania mierników w kontrolowanych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w firmowej procedurze wzorcowania.

Miernik można dostarczyć do wzorcowania osobiście, w dni robocze, w godzinach pracy Laboratorium wzorcującego (patrz kontakt).
Sprzęt można również przesłać pocztą lub kurierem dołączając koniecznie do przesyłki wypełnione ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI.
Prosimy o staranne zapakowanie miernika przed wysyłką, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wypełniających. Pozwoli to zabezpieczyć miernik przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu. Praktyka wskazuje na kluczowy aspekt właściwego opakowywania mierników przed zleceniem wysyłki.

Standardowo, po wykonaniu operacji wzorcowania, niezależnie od jej wyniku, przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące ogólnego stanu technicznego dostarczonego miernika. Dodatkowo przekazujemy uwagi i sugestie mogące przyczynić się do poprawy jego stanu technicznego.

Wzorcowanie MI3122 Smartec Z Line-Loop / RCD – informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzorcowanie MI3122 Smartec Z Line-Loop / RCD Metrel miernika pętli zwarcia i wyłączników RCD”

Może Cię również zainteresować…